Rundveehouderij

Nieuws 1607 x bekeken 3 reacties

LTO Noord: Drenthe beperkt melkveebedrijven

Assen - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe zetten ruim honderd melkveehouders met al lopende uitbreidingsaanvragen de voet dwars. Dat doen ze met het intrekken van de beleidsregel ammoniak.

De betreffende melkveehouders krijgen nu te maken met de beperkte mogelijkheden van de Natuurbeschermingswet. Zeer vervelend voor zo'n honderd melkveehouders. Zij zijn volgens LTO Noord bijna een jaar aan het lijntje gehouden en nu dus nog geen stap verder.

In het Groenmanifest, waar provincie, natuur- en milieuorganisaties en LTO Noord hun handtekening onder hebben gezet, zijn afspraken over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur gemaakt. Volgens dit manifest kregen agrariërs ruimte voor bedrijfsontwikkeling,   waarvoor een beleidskader ammoniak is ontwikkeld. Die ruimte krijgen zij nu niet meer.

Arend Steenbergen, voorzitter LTO Noord Drenthe: ,,Ik kan het besluit van de provincie niet naar mijn achterban uitleggen. Het Groenmanifest is notabene onderdeel van het programma van het College van Gedeputeerde Staten. Ik ben bijzonder teleurgesteld. Wij hebben aan het onderdeel herijking Ecologische Hoofdstructuur onze bijdrage geleverd en dit proces is afgerond. Wij trekken nu de conclusie dat voor het onderdeel in het Groenmanifest de agrarische bedrijfsontwikkeling maar voor een klein deel is ingevuld. Wij worden door de besluitvorming van Gedeputeerde Staten in het kader van deze afspraken benadeeld. Ik vind dat de provincie een taak heeft om het probleem op te lossen.''

Op 10 oktober vorig jaar heeft de provincie de vergunningverlening opgeschort. De grote hoeveelheid en de grootte van de aanvragen was daarvoor de aanleiding. Tot op het heden kunnen echter de effecten van deze verleende vergunningen nog onvoldoende in beeld worden gebracht. Ook de beschikbare ruimte voor de vergunningverlening kan nog steeds niet worden berekend.

Een oplossing op korte termijn is niet te verwachten. Nu is al de inschatting dat de systematiek van de programmatische aanpak stikstof (PAS) in het voorjaar van 2015 kan worden ingevoerd. Afgewacht moet worden of er dan voldoende ontwikkelingsruimte voor de melkveebedrijven is. Als die er is, dan kan het nog enige tijd duren omdat de vergunningaanvraag via de Natuurbeschermingswet veel moeizamer verloopt. Bedrijven moeten dan al meer dan twee jaar wachten.

Laatste reacties

  • koestal

    Natuur is blijkbaar zaligmakend in Drenthe,mooie baantjes voor boswachters,dat levert wat op !!

  • koestal

    Boeren moeten veel geduld hebben met Munniksma

  • koestal

    Drenthe zit op slot voor melkveehouders

Of registreer je om te kunnen reageren.