Rundveehouderij

Nieuws 12911 x bekeken 36 reacties

Nieuw plafond melkvee al bereikt voor einde melkquotering

Melkveehouders keken reikhalzend uit naar het einde van de melkquotering in 2015. Eindelijk melken zonder een knellende en dure melkquotering.

Maar al voor de afschaffing lijkt een nieuw plafond bereikt in de vorm van het zelfopgelegde fosfaatplafond. In december 2013 heeft de zuivelsector afspraken gemaakt over groei van de melkveehouderij. LTO Nederland, De Nederlandse Zuivelorganisatie NZO, Nevedi (koepel van voerfabrikanten) en de VLB (vereniging van agrarische accountants) tekenden het akkoord "Verbeteren van Mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via Kringloopwijzer". Het akkoord bevat meerdere doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daaronder ook de onderlinge afspraak dat de fosfaatproductie van de melkveehouderijsector 'richting 2020' beneden 'het fosfaatplafond 2002' blijft. Dat is 84,9 miljoen kilo fosfaat.
Het is een zelfbenoemd plafond, het kwam niet voor in regels uit Den Haag of Brussel. Wel kende de derogatie voor Nederland een nationaal plafond voor de gehele veehouderij van 173 miljoen kilo fosfaat. Dat de sector zichzelf een plafond oplegt, moet worden bezien in de discussie die vorig jaar speelde over de mogelijke invoering van melkveerechten. Met de eigen ambities is dat vrijwel zeker voorkomen.
Uit de deze week gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt een groei van de melkveehouderij van bijna 5 miljoen kilo fosfaat tot ruim 81 miljoen kilo fosfaat. In deze cijfers is rekening gehouden met de voergegevens en vastlegging van mineralen in dieren in 2013. Dus het effect van het voerspoor zit er in. Definitieve cijfers volgen in september, maar het is niet te verwachten dat die nog veel positiever (lager) uit zullen pakken. Met deze cijfers zit de melkveehouderij al op 96 procent van het plafond 2002.
Van de groei in de melkveehouderij is het grootste deel (3 miljoen kilo fosfaat) afkomstig van melkveebedrijven buiten de mestconcentratiegebieden. Dat zijn de melkveehouders in Friesland, Groningen, Drenthe, West-Nederland en andere streken waar nog ruimte is voor mest. In concentratiegebied Oost groeide de fosfaatproductie van melkvee met 1,1 miljoen kilo, in Zuid met 0,7 miljoen kilo. Het gegeven doet zich nu voor ook dit jaar de melkveehouderij door blijft groeien met meerdere procenten. Daarbij zit concentratiegebied Zuid in 2013 al op 93 procent van het plafond, Oost op 91 procent en buiten die gebieden is met 98 procent het plafond al bijna bereikt. Het plafond van 84,9 miljoen kilo is bedoeld voor 2020, maar het lijkt al gehaald te worden voor de melkquotering verdwenen is.

Laatste reacties

 • agratax2

  Dit vraagt om handel in fosfaatproductie mogelijkheden. Van het ene quotum in het andere. Welk een vooruitgang!!

 • koestal

  Nederlandse boeren melken als een trein.

 • koestal

  De mestafzet is het nieuwe quotum,wordt al een paar jaar gezegd,dus is geen nieuws

 • JanWillemNatuur

  What's the problem?

 • haam

  net zoals bij de aujesky gelden, alleen voor de nvv (varkensvakbond ) leden schadevergoeding ontvingen zal dit dus alleen voor de lto leden gaan gelden ben zo blij dat we hier geen lid van zijn.

 • petrolbutterfly

  Milieu is, evenals architectuur, emotie.
  Echter twee en twee is nog altijd vier, ongeacht in welke landstaal je dit ook zegt en ligt met het opheffen van de melkquotering de oplossing voor een mogelijk fosfaatprobleem ook hier in 'dom rekenwerk' in de gebruikelijke gedegen engineering.
  M.a.w., zoals de ruwe (of is het rauwe?) melk vanaf uw koe tot op het schap getransformeerd wordt tot een voor de consument hapklare brok (pardon: en slok), voedingssupplement, enz., zo wordt uw toekomstig mest(overschot) ontbonden in milieuvriendelijke, commercieel aantrekkelijke (exporteerbare?) 'ingrediënten'.
  We vliegen al naar de maan (en komen ook af en toe weer terug). Inderdaad dus zoals JanWillemNatuur al aangeeft, wat is het probleem?

 • Henry90

  Het probleem is dat wij als nederlandse veehouderij niet meer mogen groeien in fosfaatPRODUCTIE. Bovenstaande heeft dus niets te maken met mestafzet en mestverwerking. Het gaat puur om productie. De enige manier om straks nog te groeien als bedrijf is fosfaatproductie over nemen van een stoppende collega veehouder of dmv een hogere efficientie. Ons overschot volledig verwerken of afzetten naar het buitenland is dus ook geen optie

 • petrolbutterfly

  Henry, fosfaat productie IN het bedrijf of fosfaat productie uiteindelijk BUITEN het bedrijf = milieu gebracht?

  Indien productie IN het bedrijf het criterium is, dan heeft de sector m.i. haar hand verspeelt.
  Hoe kan 'productie' het criterium zijn zolang het milieu niet wordt belast? (en dat wordt het niet zolang de mest IN het bedrijf wordt gehouden voorafgaand aan 'verwerking' al dan niet buitenshuis!).
  Dat zou net zoiets zijn als de AGFA centrale ontwikkelcentrale halverwege het jaar stilleggen vanwege de bereikte hoeveelheid kwikzilver in het spoelwater (dat geheel conform de milieutechnische afspraken en commercieele interesses compleet in- en buitenshuis geraffineerd wordt!)

  Ontbinding in milieuvriendelijke, commercieel aantrekkelijke (exporteerbare?) 'ingrediënten' is iets anders dan 'mest afzetten naar het buitenland'.

 • Hans Brasil

  De varkensboeren hebben het strontprobleem niet opgelost. De kippenboeren verbranden een gedeelte, omdat hun stront stapelbaar is. Wat denken die koeieboeren nou beter te kunnen?

 • Henry90

  Ja ik heb het ook niet verzonnen...ben het helemaal met je eens en hoop ook dat ik ongelijk heb maar het lijkt er op dat dat plafond die we eigenlijk al bijna bereikt hebben ons nog wel eens flink dwars kan gaan zitten...in brussel hebben ze veel liever dat de melk ergens anders geproduceerd wordt waar ruimte in grond is...de zuivelfabrieken hebben wel uitgebreid in capaciteit maar of die capaciteit nou echt met die beoogde groei van 20% uitgebreid is vraag ik me af...en de fabrieken die gegroeid zijn staan wel heel strategisch bij de duitse grenzen gestationeerd...pure toeval???

 • Mozes

  @petrolbutterfly, jou oplossing betekent dat de melkveehouderij zich grondloos kan ontwikkelen, net als de varkenshouderij. Dat wil men dus met de gestelde criteria voorkomen.

 • info36

  Is het prijstechnisch wel zo slim om ongebreideld te gaan uitbreiden.
  Er wordt wel gezegd dat de wereldvraag naar voedsel flink toeneemt, ik merk er op dit moment erg weinig van. De landbouwprijzen liggen op dit moment bij veel producten op vooroorlogs niveau.

 • auto35

  Hoe goed is de individuele melkveehouder in het verkennen van de (internationale) markt? Daarvoor moet je meer kunnen dan koeien voeren en melken. Als straks het quotum wegvalt maakt vraag en aanbod de prijs van de melk. Die prijs zou op termijn nog wel eens tegen kunnen vallen door te overmoedige uitbreiding.

 • Ishtar

  Maw ==> LTO Nederland, De Nederlandse Zuivelorganisatie NZO, Nevedi (koepel van voerfabrikanten) en de VLB (vereniging van agrarische accountants) tekenden het akkoord EN stelden een grens ==> 84,9 miljoen kilo fosfaat.
  -een belofte wat gedaan is om te voorkomen ==> melkveerechten
  -dus wat gaat men nu doen?
  -deze verantwoordelijke bestuurders?
  -of is die belofte gedaan om de discussie van melkvee rechten te smoren, en nu kan men zeggen sorry, we gaan daar de 150 miljoen kilo fosfaat?
  -wat een sector........ met maar 1 doel, convenanten maken om harde afspraken te voorkomen.....

 • John*

  uitbreiden met de markt die komen gaat heeft alleen zin als de krititische opbrengstprijs meteen lager wordt.

 • petrolbutterfly

  Mozes, dat heeft u mij niet horen zeggen. Trouwen ook met de huidige regelgeving, productiecapaciteit en productiemethodieken is er blijkbaar in de melkvee en varkenshouderij en de pluimvee sector een mest- (en daardoor o.a. een) fosfaat probleem.
  Een probleem dat je niet oplost met nog meer, al dan niet afgedwongen, regelgeving.

  Henry/Leon35, inderdaad bepaalt het aloude vraag en aanbod de prijs.
  En als de vraag hoog is (en daardoor de prijs), komt die zuivelfabriek ook uw melk graag zelfs van meer dan 225 km verder ophalen. (kijk bijvoorbeeld maar eens naar Arla's MUH in de Eifel)

 • FryskHynder

  Gelukkig hier in het Baltikum geen mestoverschot. Het Nederlandse probleem is hier niet uit te leggen. Gezien de wereldwijde fosfaat schaarste most er een oplossing te vinden zijn.

 • poldes

  wie dicteert de melkveehouder die tegoed presteert?
  de nzo leden innen bij de melkveehouders de superheffing die van overheidswege is ingevoerd bij productie boven het individuele quotum..
  de nzo leden inventariseerden een paar jaren geleden hoeveel melk de veehouders gingen produceren bij het vervallen van het mekquotum in 2015. en daarna gingen deze met lto afspreken dat de melkveehouderij meer grondgebonden moest worden.
  en weer later de individuele veehouders via dezelfde deal een fosfaatquotum door de strot drukken.
  waar gaat dit toe leiden?
  nzo lijkt een gedrocht te worden,maar ik zal het wel mis hebben.

 • geintreseerde

  grondprijzen opjagen
  werkveschaffing voor control systeem
  wat wil de boerenstand eigenlijk

 • geintreseerde

  waar bedrijfs en inkomens schade neerleggen?

 • koestal

  @20 ,bij de belastingdienst ,het aangekochte quotum was ook aftrekbaar,vraag het je accountant

 • mr

  Vandaag gelezen op boeren business dat de EU rundveestapel sinds 1968 GEHALVEERD is............. Maken we ons nu al druk over een paar procent meer koeien?

 • josrodenburg

  een covenant is toch niet bindend? en wat hebben de accountants er mee te maken?

 • landboer

  Wie grond heeft kan uitbreiden! Niks mis mee, anders gaan we de varkens achterna, maar wat mij betreft was het quotum gewoon gebleven maar ja wie ben ik.

 • jan1953

  helemaal eens met landboer

 • koster

  Melkquotum is best een redelijk systeem, maar je zou net als winst en verliezen bij de belastingdienst het moeten kunnen spreiden.
  Een grens aan het aantal liter per ha, vind ik ook wel een systeem al moet je dan weer wat bedenken als je bv een akerbouwer gewassen voor je laat telen. Persoonlijk vind ik eigenlijk dat we best wat meer lokaler mogen produceren ipv al die overzeese hectares die we nu hebben.
  Iedereen is het hier er wel over eens denk ik dat mest een goede meststof is en een belangrijke schakel in de bodemvruchtbaarheid. Eigenlijk zouden we dus ook onze overzeese akkerbouwgronden mogen bemesten. Eigenlijk is mest verbranden heel erg onduurzaam. Eigenlijk zou mensenmest ook verwerkt moeten worden. Al wil ik die laatste niet zelf ontvangen ivm alle verontreiniging met medicijnen e.d.

 • Piet, Midden-Europa

  'wat denken die koeie-boeren nou beter te kunnen' schrijft @Hans Brasil. @agratax1 merkt ook op; ''van de ene quotumhandel in de andere''. Het is waar, of beter gezegd de productie per ha is de meest logische oplossing. Alle andere optie's zijn ''tijd en geld-verspilling'' !!!...

 • koestal

  De nieuwe stallen moeten wel vol,dus melken maar ,genoeg quotum of te weinig quotum,er zal gemolken worden !

 • Hans Brasil

  Helemaal waar Piet, In de hele wereld begint boeren met grond, alleen in Nederland begint het met stront!!

 • wmeulemanjr1

  Melken, Melken, maar tegen welke (kost)prijs? Wat als de melkprijs hard zakt? Blijft de grote optimist dan ook optimist?

 • Piet, Midden-Europa

  Optimisme is mooi, als het geld kost is het niet meer zo mooi. Het is en blijft betrekkelijk. Daar hebt u gelijk in @w meulenman jr

 • koestal

  veel boeren hebben nog een schuld voor aangekocht quotum bij de Rabobank,terwijl het quotum straks niet meer bestaat

 • W Geverink

  Dat is niet zo erg koestal want wie van die schuld af wil kan je straks gewoon wat fosfaat quotum verkopen

 • agratax2

  Als de zuivelindustrie die voor het grootste deel in handen is van de boeren (co-op) ongenuanceerd heeft uitgebreid zoals wort gesuggereerd, dan hebben de boeren niet op gepast of ze hebben net als hun bestuurders gedacht 'het probleem mest lost zichzelf wel op of er komt van buitenaf een geld opbrengende oplossing'. In dit laatste geloof ik niet in een land waar geldt ;'De vervuiler betaalt'. Dus er komt een kostenpost van een niet volledoig draaiende fabriek of van mest verwerking. betalen zullen de boeren omdat hun bestuurders denken als NV directies en niet als co-op bestuurders, die een verlengstuk van hun bedrijf besturen waarbij de uitbetaling voorop staat en niet de verwerkingscapaciteit.

 • alco1

  Heeft agratax er misschien ook nog aan gedacht dat er misschien wel veel ruimte vrijkomt door inkrimping van de andere mest producerende sectoren en dan zou het zonde zijn om van die ruimte niet te profiteren!

 • PIETER123

  Hoeveel kippen en varkens zijn er bij gekomen sinds de quoering
  Denk dat bij de aanvang van het melkquotum er meer koeien waren
  Dus de oudse rechten zijn van toepassing als sector
  Hoezo straks fosfaat kopen van varkens houders
  Nieuw quotum tijdperk?

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.