Rundveehouderij

Nieuws 6 reacties

RvS: melkveehouders mogen blijven beweiden

Den Haag - De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek om maatregelen te nemen tegen vier melkveehouderijen in het Utrechtse Benschop en Kockengen deze week verworpen. De Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu hadden hier om gevraagd, omdat er sprake zou zijn van het zonder vergunning beweiden van vee en uitrijden van mest.

Vooral het uitrijden van mest veroorzaakt volgens de MOB en de vereniging veel stikstofemissie en daardoor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, waardoor de kwaliteit van het beschermde gebied kan verslechteren. Daarvoor is volgens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning noodzakelijk, aldus de eisers.
Volgens Gedeputeerde Staten van Utrecht worden de bezwaarschriften van MOB en de vereniging tegen de genomen besluiten behandeld tijdens de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften op 14 oktober 2014. De besluiten op de bezwaren worden vervolgens zo spoedig mogelijk daarna genomen, aldus het college.
Een van de betreffende melkveehouders stelt dat, afhankelijk van het weer, het beweidingsseizoen eindigt tussen 15 oktober en 1 november 2014 en dat beweiden daarna pas in de lente weer begint. Bovendien, aldus dezelfde melkveehouder, is de periode waarin het uitrijden van mest wettelijk is toegestaan al op 15 september 2014 geëindigd en kan pas weer op 15 februari 2015 mest worden uitgereden.
De voorzieningenrechter komt op grond van deze feiten tot de conclusie dat het spoedeisende karakter van de gevraagde voorziening ontbreekt. De besluiten van provincie Utrecht op de bezwaren zullen naar verwachting van de voorzieningenrechter ruim voor begin van het nieuwe bemestingsseizoen worden genomen. De eisende partijen worden in het ongelijk gesteld.

Laatste reacties

 • koestal

  Het wordt steeds gekker met de natuurorganisaties ,ze slaan door

 • roppie

  Moeten ze nou op stal? Of in de wei?

 • Zuperboer

  Is dit nu een artikel op De Speld of is dit serieuze kost? Het geeft wel aan dat de wereld in een rap tempo aan het veranderen is. Of is een kneepje in de arm voldoende om weer met de beide benen op de grond te geraken?

 • koestal

  Ja, die koeien kunnen de grond in dat veenweidegebied wel vertrappen in de natte herfst,dan hebben de ganzen de komende winter niks te vreten,dat is toch wel spoedeisend,de ganzen hadden wel vergunning !!!

 • Zuperboer

  Of die ganzen verzwikken een poot, dan gelijk de spoedeisende hulp erop. Zwaar gesubsidieerde Dierenambulance er naar toe. Desnoods in de humane gezondheidszorg extra bezuinigen. Hoppa goed bezig!

 • boeren

  Het komt er gewoon op neer dat die 4 melkveehouders de boel kunnen oppakken en vertrekken. Het moet niet gekker worden in Nederland, je laat je toch niet door zulke organisaties over je heen lopen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.