Rundveehouderij

Nieuws 6068 x bekeken 44 reacties

KNMvD: euthanaseren gezond kalf onbespreekbaar

Utrecht - De vleeskalversector en de melkveehouderij moeten samen op zoek naar alternatieve wegen voor de omgang met te lichte kalfjes. Euthanaseren van gezonde, maar te licht bevonden kalveren is onbespreekbaar. Dit stelt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Naar aanleiding van berichten dat vanaf 1 januari 2015 kalveren lichter dan 36 kilo en/of ouder dan 35 dagen geweigerd worden op verzamelplaatsen is discussie ontstaan binnen de organisatie. De kalversector wil van de lichte kalveren af omdat ze het antibioticagebruik in de kalverhouderij negatief zouden beïnvloeden. Ook geven melkveehouders de te lichte dieren niet altijd de extra zorg, voeding en tijd om ze te kunnen verkopen. Soms worden te lichte dieren nu al geëuthanaseerd, terwijl dierenartsen daaraan meewerken. Dit om te voorkomen dat nog slechtere oplossingen worden gekozen.

De KNMvD vindt het euthanaseren van te lichte kalveren echter geen oplossing. De organisatie is principieel van mening dat dierenartsen geen gezonde dieren moeten doden wanneer deze economisch niet rendabel zijn.

Laatste reacties

 • Elevage

  uitdelen aan liefhebbers die wel tijd willen investeren, mag ook een particulier zijn die zijn eigen lapjes wil kweken...............

 • joannes

  Wat een onzin; dood in één dag is gelijk aan dood met 6 maanden. Rationeel én Emotioneel geredeneerd. Wanneer je niets met de Dood te maken wil hebben had je geen Dierenarts moeten worden. Het leven is komen en...... gaan! Je verantwoordelijk is, of de ethiek hierin is, het zo waardig als mogelijk te behandelen. Daar hoort nu euthanasie bij, in ander landen snijden ze de keel door! Of een Kogel!

 • wvb

  Gewoon dikbillen fokken dan heb je er weinig last van

 • gjcamps

  Het gaat dezelfde kant op zoals bij de haantjes van leghennen. Misschien verplicht MRY of blaarkop dubbeldoel rassen invoeren. Bij de vleeskuikens zijn we nu met de Hubbarts ook weer terug bij de langzaamgroeiende rassen. En ja als de melkprijs nog verder zakt en nooit meer piekt heb je altijd nog koeien en kalveren die voor de slacht nog wat waard zijn.

 • gerjan slingenbergh

  Jaarlijks worden miljoenen een dags haantjes gedood, zwakke biggen worden bij de geboorte gedood en nu de koe kalfjes. Allemaal als gevolg van ons economisch systeem. Wat volgt?

 • g.g

  dus joannes ze kunnen aan jouw leven ook wel een eind maken....????

 • m.en.mh.miedema

  Lichte kalveren zijn niet per definitie ziek, net zo min als dat zware kalveren altijd gezond zijn. Zolang de mestkalverhouderij kalveren uit landen met een dubieuze gezondheids status blijft importeren geeft ze niet zoveel om diergezondheid. Dat van die kleine kalveren is dan ook alleen maar bedoelt om de nuka prijzen nog verder te drukken. Zullen wij als melkveehouders de kalveren dan maar helemaal zelf afmesten tot ze bijna slachtrijp zijn en ze dan alsnog voor een appel en een ei aan van Drie en Co weggeven, dan zijn de kosten en het antibiotica gebruik voor de mesters nog lager, hebben ze nog minder te zeuren.(voor de niet begrijpende lezer, dit is cynisch bedoelt)
  Joannes, je hebt voor een deel gelijk maar als je zo redeneert dan gaat alles wat leeft vroeg of laat toch dood, dan kun je de ziekenhuizen ook wel sluiten, het maakt dan toch niks uit.
  Ik denk dat ik mijn eigen kalveren maar weer zelf ga afmesten, in het verleden wel meer gedaan.

 • joannes

  Sinds wanneer gaan we Mensen met Dieren vergelijken @G.W.? En als je diegene bent die uit Geesteren komt, als vleesvee houder moet je je niet verschuilen achter een veeauto die het vee uiteindelijk voor de dood meeneemt! Ze gaan allemaal naar de Slager!

 • Broer

  De kalvermesters worden nog al wat verwijten gemaakt.
  Sinds wanneer kunnen en mogen wij hun dwingen onze 'te lichte' kalveren af te nemen ?

 • floseman1

  zo is het maar net broer je kunt een kalver mester niet dwingen om die lichte kalveren af te nemen ik koop de mais ook bij wie ik ze zelf wil kopen en ik laat mij dat niet op legen door een ander

 • ohzo

  En op deze manier krijg je een enorme weerstand vanuit de samenleving. Gaan we dit in de landbouw nu nooit leren?

 • joannes

  Nog een keer Onzin in de letterlijke betekenis @ohzo! De zinnen zijn pro leven en anti dood bij ieder levend wezen. Zinnen in de betekenis van zintuigen, instinct! Akkoord maar....Die samenleving waar jij het over heeft kan zich niet beperken tot een pakje vlees, proteïnen, in de zelfbediening en daar al haar regels en wetten op afstemmen. En daarmee, nb met haar gevoeligheden en beperkte kennis, de boeren, en slagers, de wet voorschrijven via populistische democratische processen. Als de vakgroepen Boeren en Slagers in hun schulp kruipen voor een eeuwenoud process, wat ook nog eens uitvoerig in allerlei geloven geregeld en beschreven is, het fokken, verzorgen en slachten, en zich in allelei bochten wringen om de geforceerde dood te vermommen in woorden als ¨euthanasie¨ weet ik zeker dat we langzaam naar een maatschappij groeien die geen idee heeft waar ze mee bezig is. Mark Zuckerberg verraste de wereld met een interview waarin hij vertelde zijn eigen kip te slachten om te weten wat het is, maar ook hij signaleerde de hypocritie van een samenleving die zich beperkt tot voorverpakt vlees in de zelfbediening en denkt dat dat de norm is.

 • polsbroek

  Er moet wel brood op de plank komen Met zielige praat kan je de bakker niet betalen.

 • alco1

  Ik begrijp niet dat mesters en leveranciers(de Melkvehouders) dit zelf niet met elkaar kunnen afspreken en regelen. Waarom moet hier in vredesnaam AID en allerlei instanties aan te pas komen die alles weer bureaucratisch vast leggen. Ik ken zelfs wel een mester die helemaal geen bezwaar heeft bij een licht kalf of over de 36 dagen is, als ie maar de potentie heeft om te kunnen afgemest worden. Maar het mag niet van de bemoeizuchtige bureaucratie.

 • ohzo

  @ joannes, men kan alles wel onzin vinden, maar een realiteits check zou niet misstaan. Marketing is iets wat de landbouw absoluut geen kaas van gegeten heeft. Men kan het leuk of niet vinden, het feit ligt er.
  Voordat men begint dat ik waarschijnlijk Wakker Dier ben, nee , ben ik niet en ben zeer actief in de landbouw op verscheidene fronten.

 • joannes

  @alco1, we nu al een paar jaar bestuurd door socialisten die als basis hebben dat iedereen zich moet conformeren aan een opgelegde, door de eliten bedachte moraal. En zij dwingen eea af met de door hen bestuurde instituten. Instituten die zich hier graag voor lenen, want het geeft ze dat superioriteitsgevoel waarmee ze zich een beetje in de klasse van de bestuurders voelen. (Rousseau) Verstand van zaken, historie, gebruiken, ed, zijn alleen maar lastig in ogen. Je ziet het bij de Mestwetten en de Dierhouderij.

 • joannes

  @ohzo, wanneer marketing betekent, in ieder geval meegolven op de gemanipuleerde mening via media, en daarmee realiteit te ontkennen of te verstoppen, kan je beter direct ophouden met vee fokken. Soms moet je de moed hebben de waarheid te noemen en ter discussie te stellen. Waarom moet je het productieproces van een pakje vlees verstoppen in verhuld verhaal? Voor de gevoeligheid van de consument? Nu wanneer die consument die waarheid niet kan bevatten wordt alle aktie in betrokken beroepsgroepen een potentieel mijnenveld voor plotselingen nieuwe ¨maatschappij¨ normen en regels wanneer er weer een nieuw perspectief gelanceerd wordt.. Transparantie, waar indereen de mond van vol heeft, betekent niet alleen zichtbaar maken, maar ook onderkennen en leren. En misschien zijn consumenten bij het hele verhaal wel bereid een acceptabele oplossing te vinden die betaald wordt. In Frankrijk zijn de misvormde groenten óók populair nu ze onder die naam aangeboden worden.

 • minasblunders1

  Joannes, wat sta je toch weer te neuzelen. Je snapt toch zelf ook wel dat er verschil zit tussen een dier slachten óf doodspuiten op dag één. In het laatste geval reduceer je het dier tot een wegwerpartikel en dáár wringt nu juist de schoen. Consumenten snappen echt wel dat een beest geslacht wordt om het op te eten, de meesten hebben hier ook helemaal geen moeite mee, mits het dier een goed leven heeft gehad. Ik ben het met Ohzo eens dat we met het doodspuiten van kalfjes de verkeerde weg gaan bewandelen.

 • joannes

  @minasblunders1, je geeft met de noemer ¨wegwerp artikel¨ precies aan in welk een gedachten frame de maatschappij denkt zijn waarde en normen te moeten vinden. Commerciele of Functionele waardes. Maar dan moet je dat niet met de Ethische gaan vermengen. Dat is véél te gemakkelijk en oppervlakkig. Voor etische waardes behoor je diepere waardes door te denken. Waardes die het leven waarderen zoals het is. Niet in een Commercieel of Functioneel frame.

 • gerjan slingenbergh

  Wat gebeurt er nu met Jersey stierkalveren?

 • Mozes

  @minasblunders ziet het goed. Voor de burgers is er een groot verschil tussen een dier slachten voor consumptie of een dier doden omdat het niet rendabel is.
  In het wild worden dieren ook aan de lopende band gedood om gegeten te worden. Dat is functioneel en is voor de burger te rechtvaardigen.
  Een dier doden omdat die niet past in ons economisch proces wordt ervaren als minachting voor het dier en het leven. Het zal ernstige schade toebrengen aan het imago van de melkveehouderij.

  In het verlengde hiervan kunnen we ook een discussie beginnen over respect voor voedsel. Al het voedsel komt voort uit leven of het nu een suikerklontje is of een biefstuk. Verplicht dit de mens niet om met respect met voedsel om te gaan. Is het aanvaardbaar dat een fors deel van het geproduceerde voedsel weggegooid wordt?

 • stowalbeet1

  Het blijft belangrijk om tegen te gaan dieren alsof het dingen zouden zijn,
  te beschouwen. Om medewerking van dierenartsen te vragen aan die foutieve zienswijze een bijdrage te leveren, zoals bij euthanasie van te lichte kalveren het geval zou zijn, is dan ook terecht uit den boze. Bij het fokken van dieren zijn er goede mogelijkheden om volwaardige nakomelingen te bewerkstelligen.
  Jos Wijsmuller

 • .....

  KNMvD is een hypocriet clubje, wat deden ze met gezonde koeien tijdens de MKZ uitbraak?

 • joannes

  @Mozes, wanneer we het leven op Nut, of Functioneel gaan beoordelen, dwaal naar de norm dat een ieder die ¨Geen Nut¨ heeft, waardeloos is. Absolute waardes zijn ook omgekeerd geldig! Dat is het leven niet! Het leven is niet de vatten in waardes als NUT, of Functie, laat staan een Commerciële! Hoe moeten al die werklozen, ouderen, zieken, enz.... zich dan niet voelen met deze beperkte waarde!?

 • wateenonzin

  Als je als veehouder je kalveren niet tussen de 14 en 35 dagen op 40 kilo of meer kunt krijgen, kijk dan eens even in de spiegel en geef de kalveren het voer en aandacht wat ze nodig hebben!!!!

 • joannes

  @wateenonzin, alsof een boer verantwoordelijk is voor de gesel van de ambtenarij van regels en verordeningen! Laat diegene die met regels en letterlijk maatregelen, onnatuurlijke moraal proberen af te dwingen eerst in de spiegel kijken. De maatschappij vormen naar een abstracte maat is om te beginnen al onnatuurlijk!

 • Mozes

  @johannes, wat ben je in deze discussie toch hopeloos aan het hallucineren. Ik heb het niet over nut van leven maar over nut van doden.

 • wateenonzin

  Joannes, ik zeg niet dat ik het eens ben met de regels, want die 35 dagen slaat nergens op als je bijv. een kalf hebt met een krommepoot.
  Maar als je de gezonde kalveren netjes oppas dan zijn deze altijd zwaar genoeg en heb je geen enkele problemen met de regels!!

 • joohoo

  In het I en R systeem worden ze afgemeld onder natuurlijke dood. Dankzij een uitzending van Zembla in 2008 een de daaropvolgende Kamervragen . Kamerleden maken een wet , de gevolgen zijn soms moeilijk te verkroppen .

 • joannes

  @Mozes, je maakt er een gewoonte van om een andere mening direct te diskwalificeren. Zelfs wanneer je niet begrijpt dat Dood en Leven, zoals wij het hier begrijpen, elkaars tegenpolen zijn en NUT of functie niet meer dan een kwalificatie van een staat of zijn. Wanneer je dus over het Nut van Leven wil praten moet je impliciet ook over het Nut van de Dood nadenken. Je kan het natuurlijk ook voor het gemak ontkennen!

 • Martin Oldenhof

  Doodspuiten van te 'lichte' kalveren schaad het imago van de melkveehouderij. Hebben we als melkveehouders dan niks geleerd van de varkenshouderij en pluimveehouderij? We zouden er verstandig aan doen om als melkveehouder en kalvermester om de tafel te gaan zitten en gezamenlijk naar een oplossing te kijken.
  Immers imago schade kunnen we niet hebben!

 • Elevage

  worden de kalveren niet geboren om de melk op gang te houden? Dan zou er nu eindelijk eens een wetenschappelijk goedje op de markt moeten komen om hetzelfde resultaat bij de koeien te krijgen.
  En dan hoef je alleen te fokken met koeien waarvan je denkt dat je een goede toevoeging aan je veestapel krijgt.
  En dan gaan we daarna gewoon weer over op het eten van vleesvee ipv melkvee

 • LUCTOR

  Ik haal steeds uit de meeste reactie,s hier gegeven wat de consument vind als de consument een blad voor ogen gedraaid kan worden en het imago niet geschaad wordt zodat er geen geldelijke gevolgen uit voort vloeien is het oke, het zijn niet alleen te lichte kalveren maar bijv een kreupele koe wordt ook niet lang meer over nagedacht of de spuit wordt er in gezet als je er eens na vraagt waarom ze zo,n dier niet de kans geven is het excuus meestal geen tijd en kost te veel maar onder tussen wel allerlei kerkelijke activiteiten waar ook een hoop tijd in gaat zitten ik kan mij daarom ook indenken dat de kerken leeg lopen want wie nog een beetje moraal heeft wil zich toch niet associeren met ambtsbekleders die er dit soort moraal op nahoud.

 • ohzo

  Dit verhaal komt elke zoveel jaar boven water. Begin jaren 90 heb ik toen gezegd, dat ik alle kalveren, die te licht zijn en dus afgemaakt worden, ophaal. Ik wil er niets voor betalen, omdat ik immers kosten bespaar voor euthanasie. Geen enkel kalf is me aangeboden. Maar wel einde onzinnige discussie. Ik doe het nu weer, ik ben benieuwd.

 • LUCTOR

  @ohzo Heb jij dit ook bij de opvangcentra en de twee kalvermarkten neergelegd? Zou mooi zijn als je ook prijs geeft wat jij met zo,n kalf doet alleen voor het huidje zou niet zoveel verschillen van euthanasie want dat doet de destructor ook?

 • Mozes

  @joannes, het gaat in deze discussie niet om de hoog filosofische betekenis van leven of dood. Het gaat simpelweg om de reden waarom een dier gedood wordt. In bepaalde gevallen is de reden belangrijk genoeg om door de burgers aanvaardbaar gevonden te worden. In andere gevallen juist niet. Een bekent voorbeeld zijn de eendagskuikens die gedood worden omdat ze economisch niet rendabel zijn. Dat is voor burgers niet aanvaardbaar. Een ander voorbeeld zijn de pelsdieren die alleen gedood worden voor de huid. Ook dit wordt in meerderheid niet aanvaardbaar gevonden. De huid alleen is niet belangrijk genoeg en er zijn qua kleding voldoende alternatieven. Een dier doden voor consumptie wordt wel aanvaardbaar gevonden. Dit is belangrijk genoeg om het doden te rechtvaardigen.
  Te lichte kalveren doden omdat ze economisch niet rendabel zijn ligt op dezelfde lijn als het doden van eendagskuikens. Dit zal grote maatschappelijke weerstand oproepen.

 • wvb

  Ik zoek nog lichte kalveren

 • Jan van het Zand

  Weet je wat nog erger is? Een consument die het vlees laat aanbranden en dan weggooit. Of een consument die zijn bord zo vol heeft geschept, dat hij het niet op kan. En dan wordt het vlees weggegooid door de restauranthouder of zijn personeel.
  Hieruit spreekt de totale minachting voor het dierlijke voedsel en de mensen die erbij betrokken zijn om het voedsel op het bord van de consument te brengen.
  Bij het begin van elke zomer maar ook herfst vind ik in het buitengebied jonge katjes en honden die uit de auto zijn gezet. Het dier is financieel een blok aan het been geworden van de burger. Het mag geen geld kosten om het dier naar het asiel te brengen. Dat is de burger als het om geld gaat en zijn dierenliefde.
  En de burger wil dat de boer roomser is dan de burger zelf. De burger is in voor alleen de voordelen en de nadelen laadt ie op het bordje van de ander. En daarbij raakt de politicus helemaal tureluurs en overspannen en behoudt het overzicht niet.

 • koestal

  weer voer voor wakker dier !

 • joohoo

  Kamerleden maken regels en voorwaarden , dit doen zij op basis van zorgvuldige analyses [ zeggen ze ]. zij menen de wijsheid te bezitten om te oordelen. Dierenpartijen moeten de hand in eigen boezem steken en de gevolgen onder ogen zien. waarom willen dierenartsen nu een discussie starten terwijl het al jaren gebeurt . Alle verandering op het gebied dierwelzijn heeft niet altijd een verbetering tot gevolg. Media aandacht heeft er ook toe geleid dat vee voor zorgslachting binnen 3 dagen moet worden opgehaald, dit was daarvoor 3 uur of zo snel mogelijk.

 • kbg

  Door enkele van de reactiegevers wordt de varkenssector onterecht zwart gemaakt. Ik wil erop wijzen dat er in de varkenssector een lager uitvalpercentage heeft als in de rundveehouderij bij de kalveren terwijl er bij varkens meer biggen per keer geboren worden en er zeer veel zorg is voor pasgeboren biggen om ze zo'n goed mogelijke kans te geven. En dat hier in de rundveehouderij nogal makkelijk mee wordt omgegaan omdat ze toch niets waard zijn. Leren van de varkenshouderij??? nou daar is niets mis mee hoor alleen jammer dat er een beeld geschetst word die 1 grote leugen is waar niet tegen op te boxen is.

 • koestal

  hok er bij bouwen voor lichte kalveren

 • koestal

  De melkveehouders worden weer in een moeilijke situatie gedreven

 • koster

  het enige kalf wat wij ooit hebben gehad, die onverkoopbaar was, was een misvormde.
  Gewoon wat beter je best doen, er rekening mee houden met de fokkerij en papier is geduldig

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.