Rundveehouderij

Foto & video 7 reacties

Verantwoord boeren in natuurgebied

Jaap en Jan Prins boeren in en rond het natuurgebied Eilandspolder in Grootschermer (N.-H.). Ze hebben 40 stuks melkvee. Op een van de vele eilanden bevindt zich vooral jongvee. Er lopen 100 stuks jongvee, pinken en vaarzen rond in de 90 hectare natuurgebied. Daarnaast is er ook nog 30 hectare grasland.

Foto

 • Jaap en Jan Prins boeren in en rond het natuurgebied Eilandspolder in Grootschermer (N.-H.). Ze hebben 40 stuks melkvee. Ze beheren het. Op een van de vele eilanden bevindt zich vooral jongvee. Er lopen 100 stuks jongvee, pinken en vaarzen rond in de 90 hectare natuurgebied. Daarnaast is er ook nog 30 hectare grasland.

  Jaap en Jan Prins boeren in en rond het natuurgebied Eilandspolder in Grootschermer (N.-H.). Ze hebben 40 stuks melkvee. Ze beheren het. Op een van de vele eilanden bevindt zich vooral jongvee. Er lopen 100 stuks jongvee, pinken en vaarzen rond in de 90 hectare natuurgebied. Daarnaast is er ook nog 30 hectare grasland.

  Foto: Hans Hut
 • Jaap toont het jongvee. De nog maar 40 stuks melkvee worden in 2015 uitgebreid naar 80 à 90 stuks. Jaap en Jan hebben een echt natuurboerenbedrijf (Jan: “De koeien zijn in dienst van de natuur”) en zijn duidelijk nog aan het groeien, want ze zijn nog maar net een jaar bezig.

  Jaap toont het jongvee. De nog maar 40 stuks melkvee worden in 2015 uitgebreid naar 80 à 90 stuks. Jaap en Jan hebben een echt natuurboerenbedrijf (Jan: “De koeien zijn in dienst van de natuur”) en zijn duidelijk nog aan het groeien, want ze zijn nog maar net een jaar bezig.

  Foto: Hans Hut
 • Anja Brands van Staatsbosbeheer gaat mee op een rondleiding door het gebied, deels per boot. Het authentieke poldergebied is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Vooral vanwege specifieke soorten rietland. In het gebied zijn veel discussies geweest tussen belangenpartijen en boeren. Nu er inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan, lijkt het makkelijker te gaan voor mens en dier.

  Anja Brands van Staatsbosbeheer gaat mee op een rondleiding door het gebied, deels per boot. Het authentieke poldergebied is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Vooral vanwege specifieke soorten rietland. In het gebied zijn veel discussies geweest tussen belangenpartijen en boeren. Nu er inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan, lijkt het makkelijker te gaan voor mens en dier.

  Foto: Hans Hut
 • Op sommige plaatsen bevinden zich de zogenoemde dellen, natte plekken. Als je in de buurt komt, lijkt de grond in beweging te komen. Water genoeg op zo'n plek en zeer geschikt als broedkamer voor de weidevogels, waar het gebied zo bekend om is geworden.
De angst dat het gebied zou degraderen door boerenbeheer lijkt niet bewaarheid, want in het riet zingen en kwetteren verschillende soorten vogels.

  Op sommige plaatsen bevinden zich de zogenoemde dellen, natte plekken. Als je in de buurt komt, lijkt de grond in beweging te komen. Water genoeg op zo'n plek en zeer geschikt als broedkamer voor de weidevogels, waar het gebied zo bekend om is geworden. De angst dat het gebied zou degraderen door boerenbeheer lijkt niet bewaarheid, want in het riet zingen en kwetteren verschillende soorten vogels.

  Foto: Hans Hut
 • Met enige trots laat zoon Jaap veldjes met rietorchideeën zien. Hiervoor past hij het maaien aan om ze de kans te geven omhoog te schieten. Jaap zorgt ervoor dat er genoeg licht bij kan zodat ze niet verdwijnen. Ook groeit hier op verschillende plaatsen veenmos.

  Met enige trots laat zoon Jaap veldjes met rietorchideeën zien. Hiervoor past hij het maaien aan om ze de kans te geven omhoog te schieten. Jaap zorgt ervoor dat er genoeg licht bij kan zodat ze niet verdwijnen. Ook groeit hier op verschillende plaatsen veenmos.

  Foto: Hans Hut
 • Wie heeft er nou een kolonie kokmeeuwen en vele andere soorten vogels op zijn land?
Wie op dit eiland komt, wordt meteen aangevallen door de krijsende meeuwen.

  Wie heeft er nou een kolonie kokmeeuwen en vele andere soorten vogels op zijn land? Wie op dit eiland komt, wordt meteen aangevallen door de krijsende meeuwen.

  Foto: Hans Hut
 • Nesten van kokmeeuwen. Op dit eiland komt geen vee. De vogels mogen hun gang gaan. Een keer in de twee weken wordt er geïnventariseerd naar het voorkomen van broedvogels, waar rekening mee wordt gehouden.

  Nesten van kokmeeuwen. Op dit eiland komt geen vee. De vogels mogen hun gang gaan. Een keer in de twee weken wordt er geïnventariseerd naar het voorkomen van broedvogels, waar rekening mee wordt gehouden.

  Foto: Hans Hut
 • Jaap heeft als natuurboer met Staatsbosbeheer de afspraak dat in een periode van vier jaar de juiste combinatie van beheer op maat moet worden gevonden. Hij is één van de vier zogenoemde natuurboeren met erkend diploma/certificaat natuurboer die een dertigjarig pachtcontract heeft. Dit is onderdeel van een pilot van Staatsbosbeheer. De vier worden ondersteund door een SNL-subsidie, die zij zelf aanvragen. Het mozaïekbeheer hier is goed te zien door een bonte mengeling van aangepast beheer. Het hogere stuk is blijven staan en geschikt voor de jonge vogels die in het waterrijke stukje wegkruipen en er tegelijkertijd de eerste dagen van hun leven veel insecten vinden.

  Jaap heeft als natuurboer met Staatsbosbeheer de afspraak dat in een periode van vier jaar de juiste combinatie van beheer op maat moet worden gevonden. Hij is één van de vier zogenoemde natuurboeren met erkend diploma/certificaat natuurboer die een dertigjarig pachtcontract heeft. Dit is onderdeel van een pilot van Staatsbosbeheer. De vier worden ondersteund door een SNL-subsidie, die zij zelf aanvragen. Het mozaïekbeheer hier is goed te zien door een bonte mengeling van aangepast beheer. Het hogere stuk is blijven staan en geschikt voor de jonge vogels die in het waterrijke stukje wegkruipen en er tegelijkertijd de eerste dagen van hun leven veel insecten vinden.

  Foto: Hans Hut
 • Het monumentale dorp Grootschermer ligt grotendeels midden in het waterrijke poldergebied. Je kunt er met je eigen bootje door de polders varen, als je maar niet op de eilandjes komt.

  Het monumentale dorp Grootschermer ligt grotendeels midden in het waterrijke poldergebied. Je kunt er met je eigen bootje door de polders varen, als je maar niet op de eilandjes komt.

  Foto: Hans Hut
 • Jan Prins loopt over de brug die aansluit op het erf naar zijn maaiboot om er een paar emmers water uit te scheppen. De zwaluwen onder de brug laten zich nauwelijks storen tijdens het voeren van hun jongen. Vandaar kun je het hele gebied inrijden of -lopen.
Jan: ''Je moet er zo weinig mogelijk komen.”

  Jan Prins loopt over de brug die aansluit op het erf naar zijn maaiboot om er een paar emmers water uit te scheppen. De zwaluwen onder de brug laten zich nauwelijks storen tijdens het voeren van hun jongen. Vandaar kun je het hele gebied inrijden of -lopen. Jan: ''Je moet er zo weinig mogelijk komen.”

  Foto: Hans Hut
 • Jan laat zijn maaiboot zien die hij speciaal heeft aangeschaft om plekken te bereiken die met het kleine trekkertje niet zijn te maaien. De maaiboot wordt aangedreven met een vijzel, want een schroef zit zomaar vol slik en riet.

  Jan laat zijn maaiboot zien die hij speciaal heeft aangeschaft om plekken te bereiken die met het kleine trekkertje niet zijn te maaien. De maaiboot wordt aangedreven met een vijzel, want een schroef zit zomaar vol slik en riet.

  Foto: Hans Hut
 • Rietzangers roepen vanuit het riet. Het gebied heeft veel rietvogels. Ook de roerdomp wordt gehoord.

  Rietzangers roepen vanuit het riet. Het gebied heeft veel rietvogels. Ook de roerdomp wordt gehoord.

  Foto: Hans Hut
 • Aan de oevers staan hoge rietpluimen. Dichterbij lijkt de oever golvend te bewegen. Als het riet doorgroeit, groeit ook het water dicht en moet er dus gemaaid worden. De vogels hebben uitzicht nodig in het begin, zegt Jan, want eigenlijk produceren wij vooral zoveel mogelijk vogels.

  Aan de oevers staan hoge rietpluimen. Dichterbij lijkt de oever golvend te bewegen. Als het riet doorgroeit, groeit ook het water dicht en moet er dus gemaaid worden. De vogels hebben uitzicht nodig in het begin, zegt Jan, want eigenlijk produceren wij vooral zoveel mogelijk vogels.

  Foto: Hans Hut
 • Ook staan er achter het gras rollen met hooi van een enkele particulier die binnenkort opgehaald worden. Binnen de regeling wordt het gras pas later gemaaid en wordt telkens bekeken hoeveel vogels nog aanwezig zijn. Het maaien wordt per eiland in het gebied bekeken maar bij veel paniek telkens weer uitgesteld. Staatsbosbeheer wordt nauw betrokken bij wat het beste is voor natuur en landschap. Toch hebben Jan en Jaap de volledige vrijheid; in het begin van het jaar wordt de strategie bepaald.

  Ook staan er achter het gras rollen met hooi van een enkele particulier die binnenkort opgehaald worden. Binnen de regeling wordt het gras pas later gemaaid en wordt telkens bekeken hoeveel vogels nog aanwezig zijn. Het maaien wordt per eiland in het gebied bekeken maar bij veel paniek telkens weer uitgesteld. Staatsbosbeheer wordt nauw betrokken bij wat het beste is voor natuur en landschap. Toch hebben Jan en Jaap de volledige vrijheid; in het begin van het jaar wordt de strategie bepaald.

  Foto: Hans Hut
 • Jan en Jaap Prins hebben op het erf in Grootschermer ook nog eens vele konijnen en ander kleinvee. De beide mannen, altijd in voor een enthousiast verhaal over natuurbeleving, runnen samen met neef Jord Schermer de maatschap. Op het andere erf op 2 kilometer afstand in Driehuizen eenzelfde verhaal. Er gaat alleen ruwe mest over het gras in het Natura 2000-gebied.

  Jan en Jaap Prins hebben op het erf in Grootschermer ook nog eens vele konijnen en ander kleinvee. De beide mannen, altijd in voor een enthousiast verhaal over natuurbeleving, runnen samen met neef Jord Schermer de maatschap. Op het andere erf op 2 kilometer afstand in Driehuizen eenzelfde verhaal. Er gaat alleen ruwe mest over het gras in het Natura 2000-gebied.

  Foto: Hans Hut
 • Ook heeft het bedrijf enkele schapen. Jaap vertelt dat hun pootjes een positieve uitwerking hebben op de bodem. De inspectie van deze dieren kan vanuit de boot plaatsvinden.

  Ook heeft het bedrijf enkele schapen. Jaap vertelt dat hun pootjes een positieve uitwerking hebben op de bodem. De inspectie van deze dieren kan vanuit de boot plaatsvinden.

  Foto: Hans Hut
 • Op de foto staan enkele Brandganzen en een Canadese gans. De Canadese gans is een exoot, de Brandgans is geen exoot maar kwam hier tot zo’n 10 jaar geleden alleen nog voor als wintergast. Deze ganzensoort heeft zijn broedgebied uitgebreid naar het zuiden en nu broeden er al ruim honderd paartjes Brandganzen in de Eilandspolder.

  Op de foto staan enkele Brandganzen en een Canadese gans. De Canadese gans is een exoot, de Brandgans is geen exoot maar kwam hier tot zo’n 10 jaar geleden alleen nog voor als wintergast. Deze ganzensoort heeft zijn broedgebied uitgebreid naar het zuiden en nu broeden er al ruim honderd paartjes Brandganzen in de Eilandspolder.

  Foto: Hans Hut
 • De scholekster is een van de vele vogels die in het gebied tot broeden komt. Aan de vele oevers en in het natte gras van hooilanden scharrelt hij zijn kostje bij elkaar. Het belangrijkste is “dat zo veel mogelijk vogels met succes van het land komen”, zegt Jan.

  De scholekster is een van de vele vogels die in het gebied tot broeden komt. Aan de vele oevers en in het natte gras van hooilanden scharrelt hij zijn kostje bij elkaar. Het belangrijkste is “dat zo veel mogelijk vogels met succes van het land komen”, zegt Jan.

  Foto: Hans Hut
 • Op een reeds gemaaid perceel stromen de jonge kieviten samen. Die kunnen hier goed bij de rijke voedselvoorraad.

  Op een reeds gemaaid perceel stromen de jonge kieviten samen. Die kunnen hier goed bij de rijke voedselvoorraad.

  Foto: Hans Hut
 • Als je op een van de dijken rond het gebied staat, zie je dat het een uitdaging moet zijn om een dergelijk veebedrijf overeind te houden.

  Als je op een van de dijken rond het gebied staat, zie je dat het een uitdaging moet zijn om een dergelijk veebedrijf overeind te houden.

  Foto: Hans Hut

Hans Hut

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  wat ik niet begrijp is dat als dat gebied zo goed is voor de vogels dat boeren die wel proberen een goede opbrengst van de gewassen te krijgen steeds meer last krijgen van vogels, zoals ganzen

 • John*

  alles pachten voor een 1 euro, misschien dat het dan uitkan??

 • ed12345

  Schoenmakers de jongen die daar uitkomen groeien niet op met de opvoeding: naar het noorden in de zomer :nee die blijven bijna het hele jaar en vinden hun eigen plek een beetje van het nest dus b.v. bij jouw ,daarom vind ik het ook verkeerd die gedoog gebieden voor de ganzen.Hier in Canada worden ze wel bejaagd maar ondanks dat worden het er elk jaar meer maar die hier de zomer blijven zijn er gelukkig maar weinig.Ik sta altijd verbaasd die snelheid die ze kunnen halen in de lucht ik heb er vaak genoeg naast gereden ze halen makkelijk 70 a 75km.p u en als ze hoog vliegen waarschijnlijk nog sneller

 • koestal

  Romantiek op het platteland, zoals de burger dat graag ziet

 • polsbroek

  Romantiek kan ik de bakker niet mee betalen

 • Uri

  Polsbroek, misschien de vrouw van de bakker..

 • Broes

  Mooi hoge waterstand en nauwelijks bomen; daar heeft weidevogelbeheer nog een beetje perspectief. Als je die openheid ziet begrijp je meteen waarom zo weinig weidevogels gepredeerd worden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.