Expertblog

9 reacties

‘Dip op dip op melkveebedrijf’

Door extra ruwvoeraankopen is er veelal geen ruimte om een lage melkprijs op te vangen.

Voor mei is de garantieprijs 33 cent. Sinds 2016 is hij nog niet zo laag geweest. Zet dit maar eens tegenover de 36 cent waar mee gerekend wordt in de langjarige begrotingen. 2020 begon goed, corona kwam en de prijs zakte. De verwachting is dat die nog verder zakt, misschien wel richting de 31 cent. De gemiddelde prijs voor geheel 2020 komt dan op 33 cent. Op jaarbasis betekent 33 cent bij een miljoen kilogram melk dat er een bedrag, ter grootte van een modaal inkomen, minder opbrengsten zijn in vergelijking met wat in de langjarige liquiditeitsprognoses wordt gesteld.

Liquiditeitstik een jaar later

De meeste melkveebedrijven waren begin dit jaar financieel aan het herstellen van de twee achter ons liggende jaren. Door de droogte is er een enorme hoeveelheid ruwvoer uit de stabiele voorraden aangesproken. In 2018 was er 25 tot 30% minder ruwvoeropbrengst, in 2019 in enkele regio’s een nog grotere opbrengstderving.

In eerste instantie voel je het opmaken van voorraden niet direct in de portemonnee; de liquiditeitstik krijg je een jaar later, omdat er dan alsnog extra ruwvoer aangekocht moet worden. Dat werd gevoeld in 2019: een bovengemiddeld jaar qua melkprijs met goedkoper krachtvoer, maar toch niet een mooi oplopende rekening courant vanwege de aankoop van ruwvoer.

Ruwvoertekort

2020 zou het eigenlijk beter moeten doen. Een goede melkprijs en hopen op voldoende neerslag in het groeiseizoen. We weten inmiddels al dat de wereld er anders uitziet. Drie cent onder de langjarige begrotingsprijs betekent kort door de bocht ook een liquiditeitstekort. Wanneer er goede jaren zijn geweest en er ook voldoende vervangingsinvesteringen zijn gedaan, dan is een tijdelijke dip in de melkprijs wel op te vangen. De schudder en de hark worden een jaar later vervangen. Maar deze dip heeft een groter effect, want 2018 en 2019 gaven ondanks een goede melkprijs juist geen extra liquiditeitsruimte vanwege het ruwvoertekort.

Maar na twee erg matige ruwvoerjaren, zal ook dit jaar nog steeds onvoldoende herstel plaatsvinden

Banken bieden nu liquiditeitsruimte. Aflossing en soms ook de rente kunnen vooralsnog drie tot zes maanden worden uitgesteld. Bij een miljoen kilogram melk, met een financiering van € 1,5 miljoen, betekent een halfjaar niet aflossen in de praktijk dat er € 37.500 extra liquiditeit beschikbaar is. De looptijd van de gehele financiering wordt weliswaar een halfjaar langer, maar in praktijk zou dit voldoende moeten zijn om het liquiditeitstekort door de lagere melkprijs op te vangen. Maar na twee erg matige ruwvoerjaren, zal ook dit jaar nog steeds onvoldoende herstel plaatsvinden.

Scherp boeren en ondernemerschap

Voor ieder bedrijf is de situatie anders. Ieder bedrijf heeft zijn unieke zaken, ieder bedrijf heeft ook zijn unieke ondernemer. Dat maakt dat er een grote creativiteit is in de sector om problemen op te lossen. Scherp boeren en ondernemerschap tonen blijft een randvoorwaarde.

Door het meedenken van de banken, ontstaat er ruimte om met een melkprijs van 33 cent ook dit jaar door te komen. Hopelijk hebben we een goed ruwvoer jaar en wordt in 2021 de weg naar prijsherstel gevonden. Stilzitten zal zeker niet gaan, het politieke stikstofdossier geeft de volgende uitdaging.

Laatste reacties

 • deB.

  Zeg het al jaren, het is gewoon 3 x niks! Belachelijke sector geworden sinds 2015 is er geen normaal jaar meer geweest.

  Men gaat massaal uitstappen... paar jaar gaat nog wel, maar men loopt nu op het tandvlees

 • Axl

  Financiering is het probleem in nederland gem jonge boer brengt 100.000 per jaar naar bank komt door schaalvergroting waar geen rendement tegen over staat

 • farmerbn

  100.000 euro per jaar naar de bank brengen kan als de meewerkende echtgenote er is en er mee akkoord gaat. De vrouwen betalen dan mee aan de hobby van de mannen.

 • Gat

  Maand geleden hier nog ene gestopt mee paar robots. Nu is die straat koevrij. Alle grote boeren zijn der weg.
  Toch eigenaardig om te zien. Als ik dat in mijn dorp zie, dat alle ruilverkavelingen boerderijen van vroeger en de echte grote boeren van vroeger die het gemakste boer konden worden. Dat daar nog maar eentje van over is.

 • Attie

  Niet boven de euro per liter financieren en dan alleen in grond/stal. En oppassen met automatisering, ook een grote slokop...

 • Piet p

  Droge zomers horen erbij lage prijzen en wispelturig beleid gaan velen de kop kosten.

 • farmerbn

  Heel wijs Attie. Discovery deed het hier niet meer. Lely center gebeld en hup een nieuwe printplaat van 2.000 euro erin. Doet het nu nog niet.

 • EL

  Melkprijs gaat weer de goede kant op!

 • Jan M Gen

  Grootste probleem in Nederland is de grondprijs

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.