Redactieblog

11 reacties

‘Boer de klos, bij meer en minder melk’

DMK, de Duitse zuivelreus die DOC heeft overgenomen, verliest veel melk. Door de lage melkprijs verlieten nogal wat leden de coöperatie. Per week werd vorig jaar ruim 100 miljoen kilo melk aangevoerd, nu is dat gedaald tot ongeveer 87 miljoen.

DMK is er wel gelukkig mee. Er is minder melkdruk en de directie zegt dat ze daardoor betere verkoopprijzen kunnen bedingen. Dat leidt tot hogere melkprijzen en een nieuw evenwicht tussen productie- en afzetmogelijkheden.

Fijn voor de DOC-leden. Hebben die ook weer uitzicht op een redelijke melkprijs. Nu zit die al jaren een paar cent beneden FrieslandCampina, en dat is zuur. De kleine coöperatie met veel inspraak en boerengevoel moet het qua melkprijs afleggen tegen de grote met een minder goed gevoel, maar met een betere melkprijs. Je wilt als boer natuurlijk beide, maar als ik moest kiezen had ik liever een koude hoge melkprijs dan een warme lage. Maar gelukkig, de weggelopen leden van DMK zorgen wellicht voor zonniger tijden bij DOC.

Meer melk gaat niet samen met hogere melkprijzen

Het verhaal van DMK leert dat voor een coöperatie de ongebreidelde melkaanvoer een probleem blijft. FrieslandCampina probeert de melkaanvoer ook te sturen, maar dat levert veel gemor op. Als ik bij ontevreden collega’s vraag hoe het dan wel moet, komt het antwoord vaak niet verder dan: “Ze moeten alle aangevoerde melk verwerken en alle producten duurder verkopen. Dan doen ze het pas goed.”

Een boer moet juist meer melken om zijn kostprijs binnen de perken te houden

Met alle respect, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Feit blijft dat teveel melk voor een coöperatie een lagere melkprijs betekent door de lagere opbrengst van bulkproducten. Hoe meer bulk, hoe lager de melkprijs.

En daar hebben we het dilemma. De zuivelfabriek heeft liever minder melk om een groter deel te verkopen in het duurdere segment. Een boer moet juist meer melken om zijn kostprijs binnen de perken te houden.

Dus is de boer altijd de klos. Kiest hij voor gezonde groei van zijn bedrijf, dan daalt zijn kostprijs. Maar als hij meer melkt, betaalt de coöperatie minder uit. Een moeilijk probleem, waar boer en coöperatieve fabriek moeilijk uitkomen.

Particuliere bedrijven hebben het makkelijker dan de coöperaties

Want particulieren, zoals A-ware, hebben dit niet. Die nemen niet meer melk aan dan ze voor een goede prijs kunnen verkopen. Om dan een melkprijs uit te betalen, die net onder die van FrieslandCampina ligt.

Met als gevolg grote winsten voor de eigenaar. Kijk maar naar Anker van A-ware, die in de Quote staat met ettelijke miljoenen achter zijn naam. Hij is net weer begonnen met deelname in een zuivelfabriek in Zwitserland en ook in Ierland. Samen met Glanbia, de grootste zuivelcoöperatie daar. Dat kan omdat hij geen verantwoording over de melkprijs hoeft af te leggen aan de leveranciers.

Laatste reacties

 • deB.


  Doodlopende weg, met een jaren 70 uitbetaling!
  Alles is dubbel zo duur geworden, behalve de melkprijs op boerenerf!
  Je kan het niet vaak genoeg zeggen, en nog zijn er die land onder bedrijf schuiven met dik oplopende canons, dure fosfaatrechten enzenz, het kan gewoon niet uit, NEVER.
  Leasetraktor erbij, en maar dik doen...schone schijn

 • Bennie Stevelink

  Je kunt prima de melkaanvoer beperkt houden en toch melkveebedrijven ruimte geven om te groeien. De oplossing zit in de krimp van het aantal bedrijven.
  Het melkaanvoerreguleringsplan is op dit principe gebaseerd. Ook de fosfaatrechten zorgen hier al voor.

 • deB.


  Kijk wat er nu al aan melk van over de grens komt....en het is al duidelijk genoeg!
  Reductieplan??? laat me niet lachen

 • Alco

  Krimp van bedrijven leert dat er weer veel kapitaal ( rechten) uit de landbouw verdwijnt. Dit was toch de reden dat melkquotum wel weg kon?
  Het volgende argument tot lagere prijzen zal wel zijn dat fabrieken niet meer functioneel kunnen werken door te lage bezettingsgraad.

 • Attie

  Boeren moeten met de huidige melkprijzen meer marge proberen te krijgen. Ipv steeds hogere productie met minimale marge je zelf en anderen kapot melken!

 • farmerbn

  Klinkt allemaal heel logisch wat hier boven staat. Gek dat in 2015 zo niet gedacht is. Wat is er bij FC gebeurd de laatste jaren? Wilde ze eerst alle melk, nu liever wat minder. Hoe kunnen de wijze mannen zo wisselen van gedachte terwijl in Frankrijk ze het licht wel zagen?

 • Noordam2

  farmerbn je hebt gelijk, het is absurd dat ruim voor het quotum werd afgeschaft niet door de FC is ingegrepen. Een gigantische fout. Die grote marketing afdeling bij de FC kunnen ze net zo goed opdoeken. Die vertelden toen, ga maar melken. een aantal % groei hadden ze toe moeten staan, niet meer en de collega verwerkers hadden dit maar al te graag opgevolgd. Toen ik dat in die tijd ook schreef werd ik voor gek verklaard, waar had ik nou als akkerbouwer verstand van. ja ja! Trouwens in Frankrijk deden ze het ook zo. Ik ben geen bewonderaar van Frankrijk maar dit was niet zo gek!

 • Alco

  In Frankrijk was het in mijn ogen vooral een leveringsplicht dan een stop teken

 • Gerd

  de boerderijen zijn minder, maar het aantal koeien is in ieder geval niet bij ons. Dientengevolge, is de melk niet minder en de prijs is niet hoger

 • Broer

  Het is nou éénmaal het lot van de cooperatie dat er een ontvangst en verwerkingsplicht is. Maar door een gelimiteerde productie vanwege het fosfaatkwotum kan de aanvoer alleen nog stijgen door efficientieverhoging op het boerenerf. Dat moet door FC bij te houden zijn met de zuivelverkoop. Mondiaal gezien neemt de vraag toe.

 • koestal

  FC wil er nog een fabriek bij bouwen.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.