Boerenblog

12 reacties

‘Tussenkalftijd is te beperkt kengetal’

Het onderzoek ‘Lactatie op maat’ moet meer inzicht geven in het zinvolste inseminatiemoment.

Veel adviseurs vinden een lage tussenkalftijd belangrijk, omdat dat meer geld zou opleveren. Melkveehouders delen deze mening niet altijd. Met name bij hoge producties insemineren zij hun koeien later. Daarom ben ik blij dat Wageningen University&Research gestart is met het onderzoek ‘Lactatie op maat’. Een groep koeien wordt op 3 verschillende momenten geïnsemineerd. Vervolgens wordt gekeken naar de effecten daarvan. We hebben ons direct aangemeld voor de klankbordgroep.

Kortere tussenkalftijd economisch aantrekkelijk

Enkele weken geleden hadden we een groep voeradviseurs op bezoek. We vertelden dat we laat insemineren en tussenkalftijd niet zo belangrijk vinden. Dat gaf een flinke discussie. Veel adviseurs zijn ervan overtuigd dat een kortere tussenkalftijd economisch aantrekkelijk is en de gezondheid van de koeien bevordert.

Incidenten maken werk extra zwaar

Na afkalven heeft een koe een productiepiek. Meer afkalven betekent meer pieken. Maar afkalven geeft ook risico’s voor de koe en vraagt extra tijd en aandacht van de melkveehouder. Er zit ongemerkt veel extra tijd in opletten en helpen voor, tijdens en na het kalven. Deze (onverwachte) tijd wordt meestal niet in de berekeningen meegenomen en al helemaal niet dat deze incidenten het werk op die momenten extra zwaar maken.

Vanwege die extra, vaak onverwachte, arbeid juich ik minder kalvingen per koe zeer toe, maar wel met behoud van de productie en met gezonde koeien

De afgelopen weken hadden we een ware geboortegolf van kalfjes. Makkelijke en moeilijke geboortes: een stuitligging, 2 tweelingen waarbij de koe wel kalfziek werd, maar het kalven niet doorzette. De meerderheid verliep wel normaal, maar ook dan is aandacht nodig, overdag, maar regelmatig ook ’s nachts. Iedere keer weer is een geboorte prachtig, maar ook spannend.

Vanwege die extra, vaak onverwachte, arbeid juich ik minder kalvingen per koe zeer toe, maar wel met behoud van de productie en met gezonde koeien. In de praktijk merken we dat het kan. Een aantal hoogproductieve koeien blijft gemakkelijk 45 tot 50 liter melk geven, ook na 200 dagen. Die gaan we zeker niet eerder insemineren.

Er wordt hopelijk ook gekeken naar én gerekend met het tijdsbeslag van de veehouder bij (veel) kalvingen

In de klankbordgroep zitten allemaal boeren, die laat of later insemineren. Het is leuk om ervaringen uit te wisselen. Voor het onderzoek ‘Lactatie op maat’ wordt enkele jaren een groep van 150 koeien gevolgd. Een derde wordt geïnsemineerd na 50 dagen, een derde na 125 dagen en een derde na 200 dagen. Vervolgens wordt onder andere gekeken naar melkgift, droogzetten, ziektes rondom afkalven en opstartrisico’s van de koeien. Maar er wordt hopelijk ook gekeken naar én gerekend met het tijdsbeslag van de veehouder bij (veel) kalvingen, de extra werkdruk en stress bij problemen en ziekte.

Werkdruk, werkplezier en stress

Tot nu toe komen werkdruk, werkplezier en stress nauwelijks in modellen voor. Hopelijk is daar nu wel aandacht voor, net zo veel als voor de gezondheid en de melkgift van de koe. Dan levert het onderzoek praktijkgerichte informatie op, die zinvol is voor melkveehouders.

Laatste reacties

 • Alco

  Ik zeg het al jaren dat ik aan de productiedaling kan zien of een koe drachtig is, maar de bureaucraten hadden om te pleiten voor een korte tussenkalftijd altijd vaste curve´s.

 • kleine boer

  Tussenkalftijd is waardeloos kengetal

 • farmerbn

  Ideale tkt moet je koppelen aan de jaarmelkgift. Bij een lage melkgift een korte tkt en bij steeds hogere producties een steeds langere tkt. Lijkt mij gewoon logisch en daar hoeft geen (duur) onderzoek naar gedaan worden. bv bij 7.000 een tkt van 370 dgn en per 1000 liter extra een tkt van 20 dgn extra.

 • Bennie Stevelink

  Ik ben vooral benieuwd naar de melkpersistentie na drachtig worden. Als een koe na 50 dagen drachtig wordt verloopt de melkproductie via een bepaalde curve. Op 60 drachtdagen (110 lactatiedagen) bv 40 liter, na 150 drachtdagen (200 lactatiedagen) 30 liter, en vlak voor droogzetten bv 20 liter.
  Hoe verloopt dat als een koe pas op 200 lactatiedagen drachtig wordt? Stel dat de koe na 60 drachtdagen (260 lactatiedagen) 35 liter geeft en na 150 drachtdagen (350 lactatiedagen) al gezakt is naar 15 liter, dan heb je wel een probleem. De koe kan vet worden en problemen krijgen met de volgende lactatie.
  Veel hangt dus af van de melkpersistentie na drachtig worden.

 • Alco

  En zo heeft dus elke koe zijn eigen ideaal!!

 • Bennie Stevelink

  Dat was mijn idee ook @alco. Je moet het per individuele koe bekijken. Hele melktypische koeien zou je best met 200 dagen kunnen insemineren maar bij koeien die wat “vierkanter” zijn, vrees ik dat ze zichzelf met 180 drachtdagen droogzetten. Ik heb dat zelf meerdere keren gehad met koeien die lang overliepen.

 • themmen

  Wordt ook vaak vergeten dat bij productie boven 25 liter krachtvoer nodig is en daar onder bijna niet plus hoge gehalten je hebt dan wel lagere voer efficientie maar de voerkosten efficientie kan wel beter zijn dus beter saldo. Ga voor optimale productie niet voor maximale op koe niveau en op bedrijfs niveau is voor iedereen beter

 • haj146

  groot stro hok en je hoeft snachts je bed niet meer uit. Helaas zijn onze koeien niet dermate persistent. veel gefokt op gehalten en dan is ene tkt van 400 genoeg. maar het ideaal is natuurlijk lactaties van 2 jaar en beste productie. minder kalveren en minder werk.

 • koster

  dan heb je weer veel tochtige koeien

 • Alco

  Koster. Een heftige tochtige koe is er aan toe!!!!!!

 • koestal

  In Wageningen weten ze alles,daar zitten de echte boeren.!

 • koestal

  getallen genoeg .

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.