Commentaar

‘Ikwilvanmijnkoeaf.nl’

Online platforms mikken op boeren die zonder gedoe van hun vee af willen. Maar de praktijk is weerbarstig.

Aan- en verkopen van goederen als auto’s, trekkers en werktuigen verplaatsen zich in een niet te stuiten tempo naar de digitale wereld. Daar zal ook de handel in vee niet aan ontkomen. Edoch, de online verkoopservice van vee heeft voorlopig nog zo zijn beperkingen.

‘Een veehouder die het zich helemaal gemakkelijk wil maken, kan het af te stoten vee ook gewoon ‘meegeven’’

Online marktplaatsen beloven de veehouders om in ieder geval zonder veel gedoe van de niet meer gewenste koeien af te komen. Via sommige platforms kunnen afnemers melkveehouders na inzage in de stallijst suggesties doen welke dieren interessant zijn voor de slacht. Een veehouder die het zich helemaal gemakkelijk wil maken, kan het af te stoten vee ook gewoon ‘meegeven’ en afwachten hoeveel geld er terugkomt.

Klauw- en beenproblemen: grijs gebied

De afzet van vee via online platforms heeft echter ook beperkingen. Slachtmelkvee gaat vaak weg vanwege een mankement, niet alleen wegens vruchtbaarheid en melkgift. Klauw- en beenproblemen zijn bijvoorbeeld een belangrijke reden. En daar zit hem de moeilijkheid met online. Je mag geen kreupele koeien en koeien met koorts (ziek) afvoeren. Dan lopen handelaren (en ook boeren) kans op enorme boetes. Dit is een grijs gebied. Wat is kreupel en op welk moment heeft het dier koorts?

‘Met een online ingeschakelde vaste handelaar zal er geen probleem zijn, maar een onbekende online handelaar is een onzekerder factor’

Van een vaste handelaar zal een veehouder verwachten dat hij goed kijkt en het juiste advies geeft. Dat doet de handelaar sneller als hij ook de goede vette koeien meekrijgt (die online ook het meest gewenst zullen zijn). Met een online ingeschakelde vaste handelaar zal er geen probleem zijn, maar een onbekende online handelaar is een onzekerder factor. Die zal de slechte koeien van een onbekende boer eerder laten staan of er minder moeite voor doen.

Onbekende online handelaren risico

Dan het afleveren van vee: vaste transporteurs en handelaren kennen de weg en hygiëne-voorschriften bij het ophalen van het vee. In verband met besmettingsrisico zijn onbekende online handelaren een groter risico.

Transparante prijs

In zijn huidige vorm biedt de online handel dan ook nog niet zo heel veel gemak, maar wel een transparante prijs bij ‘goed’ slachtvee. Zeker als er veel kopers actief zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.