Commentaar

18 reacties

‘Brisante grondgebondenheid’

Een commissie komt met definities, daarna pakt de overheid door.

FrieslandCampina wil dat in 2025 ‘grond en dieren in balans zijn’ bij zijn toeleveranciers. De intensieve bedrijven moeten dus extra grond gaan regelen. Maar het afdwingen daarvan kan makkelijk tot een scheuring in de coöperatie leiden, zo brisant is dat dossier, zo groot zijn de tegenstellingen tussen ‘intensief’ en ‘extensief’.

Niet vreemd dus dat binnenkort een commissie grondgebondenheid en duurzaamheid start. Daarin zitten LTO en NZO en zijn de provinciale en landelijke overheden en NGO’s ook present. Met zo’n commissie wordt de grondgebondenheidsbom in de beste poldertraditie ontmanteld. Niemand krijgt wat hij wil; iedereen krijgt een beetje gewenst en een beetje ongewenst beleid door de strot geduwd.

Eindadvies van commissie

Het eindadvies van die commissie ligt voor de hand: het moet forfaitair geregeld worden, alleen staarten tellen. Grondgebondenheid is ergens tussen 2 en 2,5 koeien met bijbehorend jongvee per hectare. Bij 45 kilo fosfaat per koe is dat in totaal tussen 109 en 132 kilo per hectare. Dat ligt erg dichtbij de 125 kilo fosfaat per hectare, waarmee het grondgebonden fosfaatproductierecht in de Meststoffenwet in 1987 startte. Die 125 kilo is 40 kilo meer dan de onttrekking aan fosfaat op de meeste gronden, maar dat is wel verdedigbaar naar de maatschappij.

Het advies biedt de wetgever de basis om de meststoffenwet met wat aanvullende regels op te tuigen en zo té intensieve bedrijven uit te sluiten van verdere bedrijfsontwikkeling. Dat is simpel via de fosfaatwet te regelen; bij een forfaitair fosfaatrecht groter dan x kilo per hectare kunnen geen rechten worden aangekocht, of alleen met een exorbitante korting waardoor het aantrekken van extra grond onder het bedrijf veel aantrekkelijker wordt.

‘Zo snel mogelijk fosfaatrechten bijkopen’

Wie nu intensief is en dit scenario als zeer plausibel ziet, rest maar één ding: zo snel mogelijk fosfaatrechten en daarmee tijd bijkopen. Uiteindelijk zal er toch extra grond onder het bedrijf moeten komen, anders wil FrieslandCampina – en in het kielzog de andere zuivelaars die koersen op merkproducten – de melk niet meer.

Laatste reacties

 • WGeverink

  Grondgebondenheid is op zich niks mis mee maar maar ik kan me voorstellen dat het erg zuur is om dat door de strot geduwd krijgen door de partij die onlangs nog van de daken schreeuwde dat ze al de extra melk die hun leden leveranciers maar konden produceren zouden verwerken.

 • Bennie Stevelink

  Grondgebondenheid moet vooral gedefinieerd worden op basis van afstand. Dan voorkomt het de vorming van te intensieve gebieden, lokaal te hoge milieudruk, ongewenste vormen van melkveehouderij en minimaliseert het het aantal transportkilometers.

 • schooteind1

  Wat te doen wanneer je als veehouder 18 to 20 ton droge stof per hectare haalt, gewoon door prima management. Wat moet je toch met al die hectares doen?
  Goed mineralen management wordt hiermee bestraft. Is dus een dreun voor echte duurzaamheid.

 • alco1

  We willen toch werkelijk zelf alsmaar meer regeltjes om onze nek hangen.
  Om de maatschappij te behagen?
  Het lijkt er meer op de ambtenarij bezig te houden.

 • Attie

  schooteind1, volop weiden dan vliegen de hectares er door, maar wel lage kostprijs !

 • eg wel

  Wil dat zeggen dat de intensive fosfaat rechten gaat verkopen aan de extensieve om daar grond voor weer te kopen? Of gaat de intensive een samenwerkingsverband aan met akkerbouwer. In het laatste geval zullen de extensieve nog moeite krijgen voldoende rechten te bemachtigen.

 • John*

  uit circulair oogpunt is het helemaal niet interessant om grondgebonden te zijn,. Mestafvoeren in ruil voor reststromen uit de voedingsmiddelen industrie is veel interessanter dan koeien alleen maar voer van eigen bodem geven.

 • farmerbn

  Intensieve FC-boeren moeten zich verenigen en kijken hoeveel stemrecht ze samen hebben, anders worden ze bij het oud vuil gezet. Ook moeten ze een zetel krijgen bij die commissie grondgebondenheid en duurzaamheid, anders worden hun belangen niet vertegenwoordigd!!

 • Janbloemert

  Wat krijgen we dan: allerlei constructies met akkerbouwers. Melkveehouder lijkt grondgebonden. Melkveehouder gaat aardappelen verbouwen, betaald pacht, en de opbrengst wordt met een mooie constructie weer "gekocht" door de akkerbouwer.

  Per saldo schiet niemand hier iets mee op. De mest die anders afgevoerd wordt naar de akkerbouwer gaat nu rechtstreeks naar het akkerbouw land welke de melkveehouder op papier in gebruik heeft.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, sinds vorig jaar kennen we bij FC het principe van one man one vote. De grootte van de bedrijven maakt dus niets meer uit.

  Verder ben ik van mening dat grondgebondenheid vooral gericht moet zijn op toekomstige ontwikkeling. Afdwingen in het hier en nu lijkt mij onmogelijk.

 • farmerbn

  Bennie, het is wel toevallig dat FC de macht vorig jaar heeft weggehaald bij de grote boeren alsof ze wisten dat one man one vote beter voor ze is.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, grote grondloze bedrijven delen door hun grote melkvolume onevenredig mee in de winst terwijl ze daar niet aan bijdragen. Het zou toch van de zotte zijn om deze bedrijven ook nog extra zeggenschap te geven.

 • Piet Piraat

  Het zal er om gaan hoe de definitie is van grondgebondenheid, of er wel überhaupt een meerderheid is om dit soort dingen er doorheen te drammen.

 • hookwood

  Het principe van one man one vote geldt alleen voor het verkiezen van de ledenraadsleden. In de ledenraad wordt nog steeds gestemd op basis van de achterliggende melk.

 • farmerbn

  Leden met veel melk kunnen dus het beste stemmen op ledenraadsleden met veel melk zodat ze het best vertegenwoordigd zijn.

 • koestal

  In 2025 pas , ach dan is er wel weer wat anders.

 • koestal

  gewoon vee houden op voldoende grond,2 tot 2,5 gve per ha en niet anders

 • koestal

  geen gesleep met mest naar akkerbouwers,dat is alleen maar fraudegevoelig, laat de akkerbouwers maar varkensmest aanvoeren

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.