Redactieblog

14 reactieslaatste update:19 jun 2017

‘Leugens, grote leugens en statistieken’

Zelfs bij grafieken in Boerderij is het goed om kritisch te blijven kijken.

Boerderij en andere landbouwbladen laten steeds vaker uitkomsten van enquêtes zien in mooie grafieken. Dat is goed, grafieken zeggen vaak meer dan hele lappen tekst. Vorige week nog liet Boerderij resultaten zien van een enquête onder melkveehouders over het fosfaatreductieplan.

Enquête op internet

Toch zijn ook statistieken niet altijd te vertrouwen. Een gevleugelde uitspraak in dat verband is ‘er zijn leugens, grote leugens en statistieken’. Die uitspraak wordt in Wikipedia, de internet-encyclopedie, aan Mark Twain toegeschreven. Ik ga hier niet zeggen dat de statistieken van Boerderij niet kloppen, maar er zijn wel een paar opmerkingen over te maken.

De enquête van Boerderij is afgenomen op internet. Dat is een snelle manier om veel deelnemers te krijgen, en dat maakt op zichzelf de betrouwbaarheid groter. Maar er zit ook een zekere zelfselectie in, boeren die niets met internet hebben, of niets met enquêtes, doen niet mee. Dat betekent wellicht dat oudere en kleinere melkveehouders wat ondervertegenwoordigd kunnen zijn.

Oververtegenwoordiging van intensievere bedrijven

Meer in het algemeen, we weten niet zoveel van de eigen situatie van de deelnemers. Misschien zijn voorstanders van derogatie, of biologische boeren, of grondgebonden melkveehouders wel oververtegenwoordigd. We weten wel wat, want 35% verwacht helemaal geen fosfaatheffing te hoeven betalen. Dat is minder dan het percentage dat in werkelijkheid geen heffing gaat betalen (40%). Kortom, de deelnemers zijn wat intensiever dan gemiddeld, of ze hebben hun eigen situatie niet goed ingeschat. Dat ze wat intensiever zijn, kan er ook de verklaring van zijn dat maar de helft van de deelnemers de schuld van het fosfaatoverschot bij de bedrijven legt die meer mest produceren dan ze kunnen plaatsen. Ook het feit dat maar 45% van de deelnemers voor verplichte grondgebondenheid pleit, duidt op oververtegenwoordiging van intensievere bedrijven.

En nog wat, 76% wil de derogatie in de toekomst behouden, maar volgens andere gegevens maakt momenteel bijna 90% van alle bedrijven gebruik van de derogatie. Ook dat duidt weer op oververtegenwoordiging van intensieve en grotere bedrijven in de steekproef.

Kritisch blijven kijken

Behoren de grafieken dan terecht in de categorie leugens en grote leugens? Zeker niet, de stemming onder melkveehouders is er heus wel uit af te leiden. Het is duidelijk dat heel wat melkveehouders tabak hebben van de aanhoudende onzekerheid en de steeds weer veranderende eisen. Het is ook duidelijk dat er een grote meerderheid voor behoud van de derogatie is. En eveneens is duidelijk dat een aanzienlijke meerderheid van alle melkveehouders voor blijvende begrenzing van de melkveehouderij is. Mooi dat we dat weten, maar blijf altijd nadenken als u grafieken en statistieken ziet. Zelfs in een goed blad als Boerderij.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Bij vragen op internet doe ik ook vaak mee met de enquete. Eerst bepaal ik mijn belang en dan pas vul ik de vragenlijst in. Wil ik een hogere graanprijs dan vul ik bij de vraag hoeveel graan er op mijn percelen groeit , een lage waarde in. Als meer boeren dat doen zal de enquete beweren dat er minder graan gaat komen. Daarnaast de grafieken. Een stijgende lijn kun je makkelijk plat krijgen door de y-as van de grafiek te misbruiken. Een stabiele lijn kun je makkelijk laten stijgen of dalen. Boerderij doet hier ook aan mee en vaak denk ik dan ; waarom?

 • Bennie Stevelink

  De belangrijkste voorselectie bij internet enquêtes is de emotie. Mensen die over het onderwerp van de enquête grote emoties hebben zoeken daar een uitweg voor en vinden dat in deelname aan de enquête. Het zijn mensen die een bepaalde situatie of manier van denken met elkaar gemeen hebben. Zo kan een sterk vertekend beeld ontstaan. We zien dit probleem in nog veel grotere mate bij referenda.

 • alco1

  Nog even een uitleg aan Dirk.
  90% heeft derogatie, maar als daarvoor fosfaatrechten moeten komen verwerpen veel boeren de derogatie.
  Maar laten we ons geen zorgen maken om derogatie, dat is er allang door, maar wordt nog door onze overheid als chantage middel gebruikt naar de boer toe, om zelf onder een grote boete voor overschrijding van het plafond door de EU uit te komen.

 • oorspronkelijk

  hier de azijn zeiker
  het gaat om de bèta technologie
  dat heeft altijd een correctie factor
  ook de emotie is een gemeen goed daarom is een vergelijking redelijk betrouwbaar
  alco statistiek gaat over uitkomsten enquettes niet over wel of geen derogatie
  kan wel onderdeel van de enquette zijn--Is dit inhoudelijk??
  jou argumenten lijken sterker door ze steeds te herhalen.
  wie niet van inzicht veranderd ,denkt niet na

 • koestal

  De cijfers over ammoniak emissie waren ook een grote leugen ,zie uitspraak Mesdag commite,de boer wordt steeds belazerd met rapporten die zijn gebaseerd op aannames van zgn, ,,deskundigen'' ,het papier is gewillig.

 • Bennie Stevelink

  Emotie is geen gemeengoed @oorspronkelijk. Mensen in bepaalde situaties zullen bij een bepaalt onderwerp veel meer emoties hebben dan anderen. Die zullen dus veel meer deelnemen aan een enquête dan anderen.
  Dat is ook het onderschatte element geweest bij het Brexit-referendum. Ouderen die de tijd nog gekend hebben dat GB wereldleider was hadden veel meer emoties bij de Brexit dan jongeren. De ouderen die voor de Brexit waren gingen massaal stemmen, de jongeren die tegen de Brexit waren bleven thuis.

 • jeannettedekker1

  Ieder melkveebedrijf is voor derogatie,100 procent dus.. Geen enkele blijvendeboer wil graag rechten kopen in de toekomst als zijn Europese collega's dat niet hoeven. Iedere grafiek en enquete kun je beïnvloeden door niet de juiste vragen te stellen.

 • oorspronkelijk

  onderwerpen die geen emotionele lading hebben zijn niet interessant voor een enquette alleen een lading positief of negatief genereert voldoende deelname
  suggestieve vragen of ja/nee zijn ook door D66 (Van DE referenda) als relevantie missend gekwalificeerd Brexit was heel nauw en door media als blijven bestempeld dat kan voor de neutrale tov voorstemmers iets voordeliger uitpakken
  jammer dat ook hier de techniek en objectieviteit in twijfel worden getrokken
  niet 1op1 maar een tendens is te filteren

 • jeannettedekker1

  De vraagstelling zou moeten zijn. Bent u een blijvende boer,een stoppende boer of een melkveeboer die nog twijfeld. Daarna zou je ze moeten vragen of ze derogatie willen behouden ten koste van Fosfaatrechten. Dan kunnen we aflezen wie wat wil. De kosten van minder dieren in Nederland komt op het bordje van een beperkte groep Nederlanders. DE BLIJVENDE BOER.

 • jeannettedekker1

  En daar komt niets van terug,de melkprijs zal Europees zijn.

 • farmerbn

  Nogmaals, ik vul een enquete bijna nooit eerlijk in en met mij vele anderen. Je mag dus eigenlijk ook nooit conclusies trekken uit enquetes.

 • m.nieuweboer

  De heer Strijker zegt dat er soms vraagtekens zijn bij statistieken ,maar dat kan men ook stellen bij grafieken. De WUR beweerde in haar grafiek over ammoniakreductie dat deze door alle genomen maatregelen 74% was gedaald.
  Zuiver wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de reductie NUL is . info V_FOCUS.nl M.Nieuweboer

 • hylkema.l

  De Boerderij houd zelden een enquête en dus zal de betrouwbaarheid niet zo hoog zijn. Bij Opinie panels via internet, is er veel meer ervaring, vaak iedere week.

 • A1967

  Begin regelmatig met invullen met enquete, tot ik er achter kom dat ik niet kan antwoorden wat ik eigenlijk vind, in heel veel gevallen is het dan niet anders dan een manier om een vooraf vastgestelde stelling te bevestigen.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.