Expertblog

‘EU-regels staan biologische innovatie in de weg’

De Koeientuin voldoet aan biologische doelen, toch dreigt de boer zijn certificaat kwijt te raken.

De Nederlandse landbouw staat bekend om zijn innovaties. Nederlandse boeren en tuinders investeren volop in kostbare innovaties om te kunnen voldoen aan de vraag van de consument. Ook in de biologische landbouw zijn boeren continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken die bijdragen aan zowel ecologische als economische vooruitgang. Dierenwelzijn en milieu spelen hierbij een belangrijke rol. Helaas is de Europese wet- en regelgeving hier nog niet altijd op voorbereid.

Een voorbeeld hiervan is de Koeientuin. Hier krijgen koeien tweemaal zoveel ruimte ter beschikking als in een gangbare stal en wordt de natuurlijke leefomgeving van de koe optimaal nagebootst. Zo kunnen de koeien lopen en liggen waar ze willen. Hiervoor is een speciale ondergrond ontwikkeld die aanvoelt als weidegrond. De vloer is zowel zacht als stroef en voldoende indrukbaar. Daarnaast is de vloer doorlaatbaar, waardoor mest en urine snel van elkaar gescheiden worden. Dit resulteert in een lagere ammoniakemissie. De stal is dus comfortabel voor de koeien en milieuvriendelijker.

‘In de koeientuin kunnen koeien lopen en liggen waar ze willen. Hiervoor is een speciale ondergrond ontwikkeld die aanvoelt als weidegrond’

Een mooie innovatie die door de Europese regelgeving echter niet gezien wordt als volledig biologisch. Want ondanks dat de Koeientuin volledig voldoet aan de doelen die worden nagestreefd binnen de biologische verordening, dreigt de melkveehouder zijn biologische certificaat kwijt te raken. Om de biologische status te krijgen, wordt de eis gesteld dat stallen voorzien zijn van natuurlijk strooisel. De Koeientuin maakt geen gebruik van natuurlijk strooisel, maar heeft een innovatieve, kunststof vloer.

‘Een biologische stal moet voorzien zijn van natuurlijk strooisel, de koeientuin heeft een innovatieve kunststof vloer’

Met andere woorden: de huidige Europese regelgeving is verouderd en ingehaald door nieuwe innovaties. Dat vind ik meer dan zonde en vooral onnodig. Daarom heb ik de Europese Commissie gevraagd opnieuw kritisch naar deze regelgeving te kijken. Europese regelgeving mag de sector namelijk niet belemmeren in het ontwikkelen van nieuwe, duurzame oplossingen. Meer ruimte en flexibiliteit voor de ondernemende boer, zorgt voor krachtige oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

‘Europese regelgeving mag de sector niet belemmeren in het ontwikkelen van nieuwe, duurzame oplossingen’

Of registreer je om te kunnen reageren.