Redactieblog

17 reacties

‘Haal de schotten tussen de sectoren weg’

Een van de vele uitdagingen voor de landbouw en de nieuwe minister is het fosfaatdossier.

Er zijn veel veehouders die hun ingeleverde koeien weer willen mobiliseren en veel veehouders die daarnaast nog koeien willen/moeten hebben om de exploitatie van een nieuwe stal rendabel te maken. Drie van de vier boeren wil fosfaatrechten kopen voor deze correcties.

Productiviteitsstijging per koe zal de vraag naar fosfaat laten toenemen. Het wordt druk op de fosfaatmarkt en de prijs ligt al op zo’n € 200 per kilo, anderhalf jaar terug nog op € 20. De kooplust wordt gestimuleerd door de hoge melkprijs van dit moment en ook wel doordat de marktvooruitzichten op de middellange termijn gunstig zijn. Daarbij komt nog de ervaring met het melkquotum en die is altijd gunstig geweest voor de kopers, ongeacht de prijs. Bij het melkquotum werd nog meer geïnvesteerd per koe, voor het recht om een koe meer te melken, overigens.

Andere dynamiek bij varkenshouders

Bij onze collega’s, de varkenshouders, heerst een heel andere dynamiek. Veel varkenshouders boeren met rode cijfers en kunnen niet stoppen. Er blijft dan te weinig over voor pensioen. De regering heeft €200 miljoen over voor ondersteuning van deze sector.

Ja, natuurlijk weet ik dat er ook best bedrijven zijn die bedrijfseconomisch gunstig boeren en die niet zitten te wachten op fosfaatconcurrentie van de melkveehouders. Daar kun je wel iets voor bedenken. Toch zou het goed zijn dat minister Schouten de schotten tussen de sectoren weghaalt en de fosfaatrechten uitwisselbaar maakt.

‘Het is geen kwestie van moeten, ieder is vrij in deze handel’

Gevolg is dan dat een gedeelte van de varkenshouderij warm wordt gesaneerd door de melkveehouderij. Kijk, het is geen moeten, ieder is vrij in deze handel. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw heeft ook menig varkenshouder een melkveehouderij verder ontwikkeld; er werd toen veel verdiend aan de varkens. Wanneer je hier landbouwbreed naar kijkt is het, rationeel gezien, een oplossing voor veel aspecten bij de varkens- en melkveehouderij.

De varkenshouderijsector zit hier wat dubbel in, in de zin van dit voordeel. Dat begrijp ik wel. Maar nu toch doorzetten biedt meer perspectief op veel fronten voor beide, dan nu in twee sectoren doormodderen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als de melkveehouders écht dat fosfaat willen hebben van de varkensboeren dan moeten ze uitbreidende varkensboeren gratis fosfaatquotum geven. Dat kan door afromen bij verkoop. Melkveehouders maken een pot waar varkensboeren gratis uit kunnen putten. Hier kunnen tegenstanders (varkensboeren) niet op tegen zijn.

 • alco1

  De uitbreidende varkensboeren de ruimte geven voor de prijs van rechten die er nu geboden wordt en die ruimte ook nooit mogen verhandelen.
  Een prima oplossing.
  Maar het heeft één nadeel. Het is een oplossing en dat willen vele zgn, "wereldverbeteraars" niet.
  Zij hebben geen economisch bestel en willen dus alle dieren uit Nederland weg.

 • Tuig

  De arrogantie van de melkveehouders heeft geen grenzen.

 • arendsoog

  Wat als het anders om gaat
  Dan heb je kans dat de koeien opgekocht worden door de varkens

 • alco1

  @ Tuig. Verklaar u nader.
  Melkveehouders uit de knel.
  Stoppende of krimpende zien licht uit de tunnel.
  En uitbreidende varkensboeren wordt geen strobreed in de weg gelegd door hoge varkensrechten.
  Win win win.

 • zorg eerst maar eens dat gebieden binnen de sectoren (zuid, oost en overige) worden opgeheven, want er is toch landelijk 1 fosfaatplafond per sector?

 • Tuig

  @alco, het gaat de meeste melkveehouders toch om goedkope rechten. De varkenshouders boeit ze niet. En inderdaad wat als de varkenshouders de melkveehouderij leegkopen? Wie staan direct in Brussel te schreeuwen om steun als de prijs 3 week slecht is? Nu de prijs goed is dient alle fosfaat beschikbaar te zijn voor de melkveehouders, ze leren het nooit.

 • Tuig
  Het huidige schottensysteem is staatssteun voor de varkenshouderij er is immers afscherming van de vrije markt.

 • Bennie Stevelink

  Tegenover een kilo fosfaat in een rundveestal staat meer ammoniakemissie dan tegenover een kilo fosfaat in een varkensstal met luchtwasser. M.a.w.: we krijgen een gigantisch ammoniakprobleen.

 • alco1

  Ammoniak probleem is ook een aangepraat iets.
  Ook dat is circulair in de veehouderij.
  Er wordt geen ammoniak gemaakt.
  We krijgen woestijnzand op onze auto's hier, dus zal de ammoniak zich ook weer met de wind verdelen.

 • xw

  En zorg ín N.Br.eerst maar dat je 't eens bent met het provinciebestuur. Zal niet goed komen.

 • Attie

  Bennie, die omgezette varkens krijgen dan wel weer grond onder de pootjes.
  Wat weer gunstig is voor de mestmarkt !

 • B.T. Henstra

  Wat ook een mogelijkheid is om de vraag naar fosfaat te verlagen is dat alle melkveebedrijven die de omvang van gezinsbedrijf ontgroeid zijn (bijv. 2 vak aan medewerkers) verplichten om bij verdere groei te gaan weiden. Extra voordeel hiervan is dat de verplichte weidegang voor alle bedrijven kan worden voorkomen.

 • wmeulemanjr1

  Het gaat in(mest)discussies niet meer echt om het waarom, maar wat voor de Nederlandse overheid(op korte termijn) het meeste geld in de staatskas brengt zo het nu lijkt, lange termijn denken is ver te zoeken zo het nu lijkt, het gaat veelal alleen over hoe we de (con)collega zo 'warm' mogelijk 'moeten/mogen' saneren, zodat dit de overheid uiteindelijk zo veel mogelijk oplevert.

 • Wat als we eerst de gemengde bedrijven de kans geven om hun varkensrechten om te zetten ,dat doet de sector geen pijn en bied voor deze groep de mogelijkheid , hun co2foodprint te verlagen

 • 344412

  Plan van Johnny Hoogenkamp er maar eens bijpakken plus een berekening op basis van CO2/methaan, stikstof en ammoniak om te bepalen hoe rundveefosfaat zich verhoudt tot varkensfosfaat (1/x) zonder extra milieudruk. Ik zie alleen maar voordelen, werk van maken.

 • A4

  Ik zie ook geen probleem met het weghalen van de schotten.
  Er komen dan minder varkens = +
  Er komt hogere waarde onder bedrijf, fosfaatrechten =+
  Financiële verlichting zittende varkenshouders of gemakkelijker kunnen stoppen=+
  Nadeel voor uitbreidende varkenshouder=-

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.