Boerenblog

7 reacties

‘Niet de varkens achterna’

De zuivel moet paal en perk stellen aan het gebruik van legale mazen in de fosfaatwet.

Toenmalig staatssecretaris Dijksma kondigde op 2 juli 2015 met haar fosfaatbrief het fosfaatrechtenstelsel aan. 523 dagen later neemt de Tweede Kamer uiteindelijk deze wet aan. Anderhalf jaar lang heeft de politiek het geheel op zijn beloop gelaten, al roepend dat zij geen middelen had om in te grijpen. Tot mijn grote verbazing toverde Dijksma’s opvolger, Van Dam, op 30 december 2016 een wonderbaarlijke beschikking uit zijn hoge hoed en greep hij direct in via een ministeriële beschikking. Er was dus toch een mogelijkheid het via de overheid te regelen. Het zou toch van de zotte zijn als dit soort jokers ongestraft hun werk kunnen blijven doen?! Conclusie is dan ook dat de sector zelf stappen moet zetten om zijn plaats blijvend veilig te stellen in onze maatschappij.

Lees meer over fosfaatrechten

Maar hoe dan verder? De schaalvergroting en bodemplundering zullen in sneltreinvaart toenemen. Dit wordt in de hand gewerkt door de amendementen op de fosfaatwet. Deze maken immers voer-mestcontracten mogelijk en de KringloopWijzer geeft sommigen tot wel 30% voordeel. Is dit gewenst? Op individueel niveau misschien wel, maar collectief gaan we zo de varkenshouderij heel snel achterna. Dat is totaal de verkeerde richting!

Zuivel moet stappen zetten

Aan de zuivel de taak om nu grote stappen te zetten om dit te voorkomen en ja, dan kijkt een ieder meteen naar de grootste speler: FrieslandCampina, aan u de taak de eerste stap te zetten. Een aantal suggesties om het tij te keren:

 • Bedrijven die binnen vijf jaar meer dan 10% groeien in melkleverantie, worden verplicht te gaan weiden.
 • Beloon melkveehouders die goed voor de bodem en het landschap zorgen; dan denk ik aan een toeslag als je gehalte organische stof stijgt, je biodiversiteit stijgt en er een aantal weidevogels succesvol hun jongen grootbrengt.
 • Beloon bedrijven die hun mest op het eigen bedrijf of heel dicht in de buurt kunnen plaatsen, liefst op grasland. Dit scheelt gesleep met soja.
 • Beloon bedrijven die weinig of geen eiwit aanvoeren en een gesloten bedrijfsvoering hebben. Stimuleer bedrijven die weinig input van buiten nodig hebben; dan denk ik aan kunstmest, energie en krachtvoer. De kunst is dit zelf te produceren.

En ja, dit geld komt natuurlijk ergens vandaan en wel van het herverdelen van melkgeld in de eigen vereniging.

‘Als je 150 koeien melkt, waarom nog meer van hetzelfde en nergens meer tijd voor hebben?’

Het tijdperk van meer en groter leidt niet tot een gewaardeerde plek in ons land, wel tot forse schulden en dito klagen. Als je 150 koeien melkt, waarom nog meer van hetzelfde en nergens meer tijd voor hebben? Een tandje minder, maar wel met oog voor de omgeving, kan het boeren zomaar nog mooier maken. Ik melk liever 800.000 kilo per jaar voor 40 cent dan 1 miljoen kilo voor 30 cent. Dit zullen we als sector moeten oppakken, en laat de overheid zich er vooral niet mee bemoeien.

Laatste reacties

 • alco1

  Cor wil er nog een blik ambtenaren bij en er dan achter komen dat het niets uithaalt.

 • John*

  helaas wordt de melkprijs niet in nederland gemaakt.. als je dit kan organiseren in concepten en structureel een plus van 7 cent kan noteren is het prima.. de wereldmelkprijs zal toch rond de 33 cent blijven bewegen. 33 cent basis plus 7 cent prestatietoeslag maakt 40 cent gemiddeld. Je zal er de grond bij de andere melkveehouders voor weg moeten kopen zodat deze kunnen stoppen maar dan heb je ook wat. Helaas is de markt voor weidende koeien gevoerd met eigen krachtvoer erg beperkt..

 • jhp

  Strak stukkie Cornelis.

 • farmerbn

  Cor wil een strak geleide structuur zoals ze in de Sovjet tijd hadden. Herverdelen van melkgeld is te moeilijk voor een cooperatie die nl gelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik zou niet kiezen voor nog veel meer bemoeizucht door de melkfabriek.

 • landboer

  Die ongelijkheid is er al farmerbn ,maar niet binnen 1 cooperatie...

 • moi !

  Het moet wel overzichtelijk blijven ,Niet meer regels ,niet te moeilijk doen.

 • H.Grotenhuis1

  QCor
  Is het niet zo dat in een vrije markt de kostprijs altijd de opbrengstprijs volgt?
  Bij een melkprijs van 40 cent stijgt hier de kostprijs dan ook naar dat nivo.
  De extra marges zullen vooral de kosten van de noodzakelijke productiemiddelen (grond en fosfaatrechten) fors laten oplopen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.