Commentaar

1 reactie

Het zit DOC nog niet mee

Met haar eerste melkprijs na de fusie met het Duitse DMK gooit DOC nog geen hoge ogen. Integendeel, voor het eerst staat er een kale voorschot-melkprijs op het bord van ergens in de €23 per 100 kilo melk.

DOC bungelde steeds al onderaan. We kunnen nu vaststellen de fusie daar niet met onmiddellijke ingang een eind aan heeft gemaakt.

De zwakke positie van de Drentse kaasmaker was dé reden om samen te gaan met de Duitsers. De leden volgden de directie in het voorstel. Afgelopen winter trokken Europese mededingingsautoriteiten eerdere mogelijke bezwaren in. De fusie werd 1 april een feit, een jaar na de afschaffing van de quotering.

Glijvlucht melkprijzen

Dat de melkprijzen zouden dalen na het einde van het quotumtijdperk, zat erin. Maar dat ze zó in glijvlucht naar beneden zouden gaan, was amper te voorzien. Een verwijt aan de directie van DOC in die richting zou niet terecht zijn. Deze malaise treft de hele wereld.

Misschien waren er betere partners geweest voor DOC

Maar een oplossing is vooreerst ook nog niet gevonden. Er waren misschien betere partners voorhanden geweest, maar een weg terug is er niet meer, het bedrijf moet nu door op de ingeslagen weg, samen met de Duitse collega's.

Verhalen over 'eigen schuld' hebben geen zin, voor smalende opmerkingen is de kwestie te serieus. Bovendien: het is nergens een vetpot, en een florerende zuivelbusiness is in ieders belang. Enige hoop is er pas op langere termijn. Marktvorsers rekenen pas tegen het eind van dit jaar op prijsherstel in de zuivelmarkt. Zo lang zal het in ieder geval nog doorbijten zijn voor de DOC-boeren.

Eén reactie

  • alco1

    De zin:
    Dat de melkprijs zou dalen na het beëindigen van het quotum, zat erin.
    Zou beter neergezet kunnen worden als:
    Dat de melkprijs zou dalen na een paar florissante jaren, zat erin.

Of registreer je om te kunnen reageren.