Expertblog

14 reacties

'Fosfaatrecht: een tijdelijke luchtbel'

Speculaties over de waarde van het fosfaatrecht zijn in volle gang. Ondernemers staan voor de vraag of investeren in deze rechten wel zinvol is.

De fosfaatkogel is door de kerk, zo lijkt het. De peildatum is 2 juli 2015. De fosfaatruimte die zal worden gebruikt voor knelgevallen en de eventuele toegewezen latente ruimte voor de extensieve bedrijven, is mede ­bepalend voor de hoogte van de generieke korting. Het op korte termijn kunnen verhandelen van fosfaatrechten, waar 10% over wordt afgeroomd, zal een belangrijke bijdrage leveren aan het zo laag mogelijk houden van die generieke korting. Dan is er ook nog de AMvB ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ als extra uitbreidingsrem. Ik kan niet anders concluderen dan dat de echte groei er nu wel uit is. Heel bewust laat ik de huidige melkprijs geen rol spelen in deze conclusie.

Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft in zijn brief van 3 maart dat maatregelen moeten worden genomen om ­derogatie tot 2018 te behouden. Voor de nieuwe ­periode, 2018 tot en met 2021, moet nog worden gepraat met de Europese Commissie. Dat Van Dam de derogatie ook veilig wil stellen voor de periode 2018-2021, klinkt mij als muziek in de oren.

3-stappenplan

Het plan van de staatssecretaris heeft drie stappen. De eerste stap is zorgen dat de huidige derogatie wordt verlengd. De tweede stap is het aantonen dat verwerkte en geëxporteerde mest geen milieueffect kunnen hebben op Nederlands grondgebied, omdat het buiten Nederland wordt afgezet. Door te zorgen dat verwerkte en geëxporteerde mest buiten de berekening van het fosfaatplafond vallen, blijft Nederland dus onder het fosfaatplafond. Daarmee wordt ook voldaan aan een van de voorwaarden om de derogatie te verkrijgen. Last but not least wil hij pleiten om innovaties als mineralenconcentraten en kunstmestvervangers inzetbaar te krijgen, bovenop de dierlijke mestplaatsingsruimte.

'Fosfaatrechtenrem wordt overbodig'

Uit bovenstaande maak ik op dat als Van Dam zijn totale plan verkocht krijgt in Brussel, de ‘fosfaatrechtenrem’ in de loop van de nieuwe derogatieperiode overbodig wordt. De verplichte mestverwerking en -export, samen met de AMvB ‘verantwoorde groei melkveehouderij’, houden dan de groei van de melkveehouderij controleerbaar in toom.

Voor de ondernemers is dit alles weer lastig. Enerzijds is het handig dat er zoveel mogelijk fosfaatrechten op de juiste plek komen voor juni 2017, waarbij de 10% afroming ervoor zorgt dat de generieke korting meevalt. Dus is het wenselijk dat zo snel mogelijk wordt gehandeld. Maar wat is de waarde van datzelfde fosfaatrecht als je beseft dat het een tijdelijke luchtbel is? Kies je er als ondernemer voor om toch te investeren in een fosfaatrecht, of investeer je in mestbewerking?

Waarde van fosfaatrecht

Speculaties over de waarde van het fosfaatrecht zijn in volle gang. Bedrijfseconomisch gezien is er in ieder geval géén reden om voor het fosfaatrecht van de laatste kilogram melk, waar ruwvoer voor moet worden gekocht en mestafzet voor moet worden geregeld, ook maar iets te betalen.

Laatste reacties

 • geen boer

  niet met de spreker eens dat wanneer Van Dam zijn plan verkocht krijgt in Brussel, daarmee de fosfaatrechten 'wel weer afgeschaft zullen worden'. In mijn ogen blijft dit meet- en regelinstrument nu juist om Brussel tevreden te houden. Zonder loopt het uit de hand, dat hebben we het afgelopen jaar kunnen zien.
  De waarde zal uiteindelijk bepaald worden door de melkprijs, en ervaringen uit de varkenshouderij stemmen hier niet vrolijk. Analoog hieraan zal het aanvankelijk waarde krijgen, maar uiteindelijk is het een kostenpost die de buren niet hebben, en bij de steeds meer open markten is het maar de vraag of onze sector blijvend concurrerend gaat zijn.

 • Zuperboer

  @geen boer; Eerst artikel goed lezen dan reageren.

 • H.Grotenhuis1

  De prijs van een fosfaatrecht zal worden bepaald door die melkveehouder die het hoogste rendement per kg melk behaald, zijn inschatting van de looptijd zal ook bepalend zijn en de rest van de melkveehouders zal die prijs ook moeten betalen.
  Die prijszetter zal waarschijnlijk een zijn die geen mest hoeft te verwerken, eigen ruwvoer heeft en onderbezetting in zijn stal heeft.
  De vraag naar fosfaatrechten zal voorlopig wel aanzienlijk zijn.

 • alco1

  De nieuwe trend zal zijn dat er niet of nauwelijks jongvee aangehouden wordt.
  Het CRV kan wel opdoeken want bijna alles zal met vleesrassen geïnsemineerd worden.
  Als de grondgebondenheid zijn intrede goed doet zullen de fosfaatrechten spot goedkoop op de weg liggen.

 • BO(skabout)ER

  @H.Grotenhuis; zoveel boeren hebben niet veel ruimte over en als er ruimte over is dan is dat met een paar koeien alweer weg.

 • frankrooi

  Fosfaatrechten worden spotgoedkoop is de vader van de gedachten van zowat elke actieve melkveehouder. Dat het tegenovergestelde dan werkelijkheid wordt heeft het verleden in alle quota bewezen. Groei was er de afgelopen 30 jaar en zal er ook de komende 30 jaar zijn. Evenals de vergrijzing (die lost dus ook niets op).

 • veldzicht

  Als ik dit zo allemaal lees houdt ik mijn portemonnee voorlopig nog maar dicht.grote kans dat je een hoop waardeloze lucht koopt waar niks tegenover staat.

 • xw

  frankrooi, de wens is de vader van de gedachte. Herrold preekt voor eigen parochie. Hij wil met z'n advieswerk graag aan het werk blijven met de bouw van heel veel grote stallen enz. .

 • melkveehouder .

  @xw. Sorry, maar jouw reactie is wel erg simplistisch. Je kunt niet ontkennen dat Herrold er serieus over heeft nagedacht en een realistisch scenario schetst. Zijn motivering en conclusie deel ik. Prijsvorming van het fosfaatrecht relateren aan het quotumtijdperk véél te kort door de bocht. Neemt niet weg dat iedereen zijn eigen plan moet trekken en doen wat hij denkt dat juist is. En als achteraf blijkt dat het niet juist is geweest, dan schept dat weer ruimte. Meer smaken zijn er niet!

 • mtsvanaaken

  En pas op, zonder einddatum ==> niet aftrekbaar!

 • xw

  Ah melkveehouder, beste kerel, soms zijn de dingen heel eenvoudig. Zelfs de bank die we allemaal kennen gaat nu al uit van een fosfaatrecht prijs van € 3000,-/koe. Welnu, dat kan wat worden als voor al die stallen boven de 250 melkkoeien, die ook Lammertink c.s. mee heeft "geadviseerd", na 1 januari 2017 nog een paar fosfaatrechten aangekocht moeten worden. Wat wel van invloed kan zijn op de prijs, is dat er vanwege de -wellicht nog veel lagere- uitbetaalde melkprijs, gewoonweg geen geld is. Ook heel simpel. Maar maakt U zich niet druk als U geen fosfaatrechten nodig heeft.

 • Farmer4life2

  Er komt ook nog regelgeving voor methaan en stikstof. Met fosfaatrechten kun je die ook controleerbaar maken

 • melkveehouder .

  @xw. Dingen zijn vaak eenvoudig, je moet het alleen willen zien. Het belang van de bank die je noemt gaat verder dan jij kennelijk kunt overzien. Wat er met nuchter verstand te beredeneren valt, is dat er bij de bank veel varkensbedrijven onder water staan en bij nogal wat koeboeren het water aan de lippen staat. Veel bedrijven zouden graag willen stoppen, maar kunnen dat niet en zakken financieel alsmaar verder weg. Zeg nou zelf, wat zou een bank dan graag zien, een lage of hoge prijs voor fosfaatrechten? En als je dan aan de kopers nog een flinke hypotheek kunt overhouden, dan heb je twee vliegen in één klap. Je hebt gelijk over de lage melkprijs: er is gewoon geen geld om gekke dingen te doen. Zoals Cruijff zei; ieder nadeel heb zijn voordeel!

 • Foxxy

  De rabobank heeft haar mening al geventileerd! Enerzijds in slechts Nederland fosfaatrechten invoeren is onverstandig!
  Duidelijk artikel! Deze insteek zou van Dam eens onder de loep moeten nemen!

  Zot dat export fosfaat niet van onze uitscheiding wordt afgehaald, immers na aftrek zitten we onder ons plafond en zijn fosfaatrechten dus overbodig

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.