Commentaar

29 reacties

'Van Dam maakt kapitale blunder met fosfaatrechten'

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft een kapitale blunder gemaakt met de fosfaatrechten. Hij heeft verzuimd om in Brussel tijdig te checken of de invoering ervan wel strookt met Europese regels voor staatssteun.

Nu blijkt dat de Europese Commissie het 'gratis' uitdelen van deze rechten ziet als staatssteun. Overheidssteun is niet altijd verboden, maar wel in het geval die is bedoeld om te voldoen aan een Europese norm: het fosfaatplafond in verband met de derogatie, de toestemming om meer te bemesten dan de nitraatrichtlijn toestaat.

De zaken liggen dus precies andersom als iedereen in Nederland dacht. Het verhaal was dat de fosfaatrechten nodig zijn om binnen het plafond te blijven. Nu blijkt dat Nederland pas rechten mag invoeren als het al onder dat plafond zit.

'Er gaat kostbare tijd verloren'

Van Dam bezweert nog dat hij in overleg met de sector is om de fosfaatproductie in 2017 te beperken. Maar het verleden heeft juist geleerd dat de sector dat niet zelf aan kan. De jongste I&R-cijfers tonen ook weer een groei van de veestapel.

Er gaat nu weer kostbare tijd verloren, waarin de veestapel niet wordt gereguleerd. De kans op het binnenhalen van een volgende derogatie is een stuk kleiner geworden. Daarmee is het nog maar de vraag of de rechten er wel ooit komen. Allemaal nieuwe onzekerheden, met dank aan broddelwerk van het ministerie.

Lees het interview met Martijn van Dam: 
Oordeel EU-Commissie valt rauw op dak Van Dam

Laatste reacties

 • .....

  Van Dam is niet capabel, hij dient zijn conclusies te trekken en vrijwillig op te stappen voordat hij gedwongen wordt door de kamer

 • jeannettedekker1

  Hoe is het toch mogelijk dat er zo weinig verstand van zaken is, en bij LTO en NMV en de politiek. Ze doen maar wat.

 • boelenham

  Als lemmingen lopen wij melkveehouders de afgrond in ,derogatie gaat niet door ,veel intensieve melkvee bedrijven moeten stoppen ,als gevolg van het handelen van Martijn van de PvdA ,die openlijk zegt niets te hebben met landbouw , 2018 wijst de EU de derogatie af en Martijn ,Hij wast zijn handel in onschuld ,en wordt de held van de PvdA,

 • geen boer

  het hele ministerie zit vol met juristen wat altijd al een probleem was, maar zelfs op 'hun eigen' gebied bakken ze er niks van? Het toont ook wederom dat de NL jongens en meisjes diplomaten het klappen van de Brusselse zweep niet kennen. Op de redenatie van de commissie valt namelijk best het een en andere af te dingen, maar ook dat zien ze niet of kunnen ze niet.
  Dat wordt nog wat met de volgende derogatie...

 • alco1

  Eerlijkheid halve is deze fout nog wel te billijken.
  Wij hebben immers ook nergens geschreven dat het als overheids steun aangemerkt kon worden.
  Wat er wel uit blijkt is dat er praktisch geen contact is met Brussel en concludeer dus dat ons eigen departement de bedenker is van alle regelgeving die over ons uitgestreken wordt.
  Bij Brussel hoef je alleen maar aan te tonen dat wij met die derogatie erbij, niets over bemesten.

 • daan1908

  De PVDA is een partij voor ambtenaren , een paar deeltijdwerkers en mensen die vooral niet willen werken . Ook de VVD heeft schuld , hoe hebben ze het zover laten komen . Het toont maar weer aan hoezeer we een Ministerie van Landbouw nodig hebben , wat een Puinhoop !

 • hansvanbergen

  Lijkt mij pure flauwekul. Immers ten eerste heeft Brussel in geen anderhalf iets van zich laten horen en zolang en langer is men er mee bezig geweest. Ten tweede hadden we in het verleden al rundveefosfaat rechten die waarde hadden. Toen ook niets van Brussel gehoord. Ten derde hebben varkens en kippenboeren ook P rechten die ze verkopen en verleasen. En dat kunnen hun andere Europese collega's ook niet. Ook daar Brussel NIMMER over gehoord. Gewoon makkelijk om Brussel de schuld te geven van dit uitstel.

 • brutus71

  Fout is te repareren, neem 2014 als referentie,

 • a van Gerwen

  De PvdA wil de melkveehouderij toch niveleren en grondgebonden maken.. Nou, dat gaat ze nog lukken ook met een PvdA prutser als van Dam als we straks de derogatie kwijt raken. Dat er intussen een hele bedrijfstak half om zeep wordt gemaakt zal ze een worst wezen want daar zijn de stemmen toch niet te halen.

 • massan

  VAN DAM VALT DOOR DE MAND.
  Blijkbaar is voorheen helemaal geen overleg geweest met Brussel.
  Dus in Brussel is nog steeds niet de vraag gesteld of dat de fosfaatproductie verminderd mag worden door geëxporteerde fosfaten.
  Als we hier een positief antwoord op krijgen vanuit Brussel, zitten we onder het fosfaatplafond en voldoen we aan de afspraken ivm derogatie.

 • geen boer

  @alco precies, er is geen contact met het Brusselse; men zit in eigen cocon wat uit te denken, volledig overtuigd van het eigen gelijk. Zie de rijtijdenkwestie veetransport eerder deze week, waar het ministerie (eindelijk en na jaren procederen) teruggefloten werd door het europese hof. Ook hier hield men koppig en als enige lidstaat vast aan een zwaardere interpretatie (uit nVWA koker), wat uiteindelijk voor het hoogste gerecht hersteld moest worden. Ongelofelijk maar waar.

 • robert1

  @geen boer: niks over gelezen over die uitspraak op boerderij.nl?

 • vd m.

  @..... Als Van Dam opstapt meteen ook Wiebes meenemen
  Het barst van de pinokios in Den Haag

 • vd m.

  @alco1 en @geen boer, Klopt helemaal

  PVDA en PVDD, 1 letter verschil, maar voor de rest bijna dezelfde denkwijze

 • wilcovanlaar1

  Martijn van Dam kan beter vandaag opstappen, laat Dijkgraaf de laatste maanden maar afmaken ! Dan blijven er waarschijnlijk wat meer boeren over in Nederland.

 • cornelis 22

  Even uitrekenen wat het ons gekost zou hebben als deze grapjas die rechten ingevoerd had. Waarde per koe ongeveer 5000 euro. ongeveer 2 miljoen grootvee eenheden , dat geeft een waarde van 10 miljard aan die rechten . Als dat teruggevorderd moest worden per bedrijf ongeveer 800.000,-- euro. En al die tijd had niemand wat in de gaten?
  Fosfaatrechten zijn weg en komen volgens mij nooit meer terug. Zet maar in op mestverwerking zijn we voor een half miljard klaar. Gedeeltelijk te besparen op controle derogatie.

 • wienbemelmans

  zo ziet men dat ze in Den Haag gewoon eigen regels maken ,want ze hebben allang bedacht de boeren moeten weg hier,alleen noch wat hobby boeren,en Van
  Dam lukte het bijna daarom stapt hij zeker niet op. als je ziet wat voor fouten ze
  maken in Den Haag en Brussel ik heb de indruk dat er bij de politiek alleen maar
  onbenullen zitten alleen de zakken goed vullen en als ze met pensioen gaan
  hebben ze allemaal goed betaalde advies baantjes .wat een zooitje

 • wmeulemanjr1

  Waarom zou je überhaupt fosfaatrechten invoeren, als iedereen verantwoord mest kan plaatsen op grond hoeft het ook helemaal niet, misschien voor de LtO-"voorkennis" boeren//RABO//handelaren makelaars//vakbladen boerderij.........enz..enz.........
  ......... Iedereen roept maar haast/haast!! maar heel veel is niet goed onderlegd en uitgezocht of het echt allemaal wel volgens allerlei vage berekeningen echt klopte.

 • kleine boer

  Meest voor de hand liggend nu is wijzen op ik dacht 90000 koeien nog extra en de water kwaliteit nog steeds heel goed en nog steeds beter aan het worden dit even goed uitleggen in Brussel en tis toch gewoon geregeld.

 • dvandepoppe

  Wat een waardeloos gedoe daar in Den Haag.
  Wiebes klooit met belastinggeld alsof het niks en blijkt achteraf er niks van af te weten, maar wel 770 miljoen euro naar de gallemiezen!!!!!!!! en nu als klap op de vuurpijl het gestuntel met van Dam. Waar is de regie!!!!
  En waarom laten we dit allemaal maar gebeuren.
  Het word hoog tijd voor actie, niet van LTO want die laten zich in de laarzen zeiken...
  Sector bundel je krachten en laat zien dat we dit varkentje zelf wel kunnen wassen.

 • sjoerddehoop1

  De sector nam zelf geen verantwoordelijkheid om de veestapel in te krimpen.

  Men wachtte af tot de politiek een beslissing zou nemen en dan kunnen ze daarna meteen heel hard schelden op de staatsecretaris. Alles wat deze man doet is bij voorbaat al 'slecht'' omdat de belangen ook binnen de sector zo verschillend zijn. Zie de verschillen tussen groeiers zonder grond en extensieve bedrijven
  Dit scenario van uitstel had niemand voorzien. Nu krijgt de sector de rekening van hun eigen wegkijken gepresenteerd.
  Via de zuivelindustrie zou een productiebeperking mogelijk kunnen zijn. Na 1 april 2015, stopzetting superheffing, zijn er maar een klein aantal verwerkers zijn die de grote massa melk krijgen aangeleverd. De zelfkazende boeren en andere kleine verwerkers vormen maar een heel klein deel van de totale melkplas.
  Ondertussen hebben de grote verwerkers in hun fabrieken zelf gigantisch geïnvesteerd in nieuwe verwerkingscapaciteit en de boeren gingen door met nieuwe stallen bouwen.
  Het is te gemakkelijk om nu de ambtenaren en de politiek de schuld te geven

 • Sjaak

  Uitgaande van het feit, dat het verhaal van Johan Oppewal klopt, is het sowieso een domme blunder....
  Het lijkt mij voor de hand liggend, dat alle betrokkenen bij het invoeren van fosfaatrechten, hiervan op de hoogte hadden moeten zijn. Dus ook de standsorganisaties en zeker ambtenaren van Economische Zaken.

  Feit is, dat het belang van derogatie groot is, groter dan fosfaatrechten. Dit geeft immers recht op meer mestplaatsingsruimte en dat is inherent aan het aantal dieren.
  De reden voor een fosfaatplafond was toentertijd, dat Nederland geen duidelijk stringent mestbeleid voerde. Henk Bleker deed toen nog een voorstel, wat wél aan die eis voldeed, echter dat werd afgeschoten, zowel door de politiek als door de standsorganisaties. De rest is geschiedenis en allemaal broddelwerk...
  Nu zitten we, zoals voorspeld, zwaar in de shit. Daar is alleen nog uit te komen, door óf inkrimping van de veestapel, zonder rechten óf toch het voorstel van Henk Bleker invoeren.
  Dat voorstel hield kortweg in, dat iedereen voor zich de mestplaatsing moest regelen, voordat men de dieren kon gaan houden....
  Daar kleven veel nadelen aan, op korte termijn, maar op lange termijn garandeert dat een gezonde evenwichtige veehouderij, zonder enige beperking.

  En, waar het uiteindelijk om te doen was; de markt regeert... toch?

 • Ishtar

  Tja, blunder.. wat is een blunder?
  Er was toch een convenant dat de sector zelf dit ging regelen?
  Zeg maar de duur betaalde bestuurders van LTO, ZLTO en NZO en RFC die soms + 1 miljoen verdienen?
  Om je kapot te lachen als het niet zo treurig was.
  VVD Lodders, Aalt D, ext WUR + ZLTO +LTO + RFC blijkt een dodelijke chemische coctail te zien, natuurlijk niet voor de LTO en zLTO bestuurders met voorkennis....
  Vion 2....

 • Schraar

  Ben ik met je eens Sjoerd de Hoop. Enorm veel hypocrisie in de sector. Van Dam heeft het altijd gedaan. Als we de derogatie verliezen heeft hij het fout gedaan. Als er fosfaatrechten ingevoerd worden, juist om te voorkomen dat we de derogatie verliezen heeft hij het ook fout gedaan. Iedereen werkt tegen en vind juist dat hij ontzien moet worden of als knelgeval behandelt moet worden.
  Gewoon het wetsvoorstel door laten gaan zonder verhandelbaarheid van de fosfaatrechten. Hierdoor krijgen de fosfaatrechten geen waarde en haal je het Brusselse bezwaar direct onderuit. Verder voorkom je dat een hoop geld uit de sector vloeit en kunnen de fosfaatrechten weer makkelijk afgeschaft worden als ze niet meer nodig zouden zijn. Ook Willem Bruil en Frits van der Schans stelden dit voor tijdens het ronde tafel gesprek.

 • schooteind1

  Fosfaatrechten zonder verhandelbaarheid zou echt een ramp zijn voor de sector en individuele bedrijven. Elke inovatie en ondernemersgeest zou hier mee kapot gemaakt worden. WE zouden voortaan helemaal aan de leiband van Den Haag lopen. Die hebben al voldoende kapot gemaakt!

 • info519

  waterkwaliteit zal vanaf donderdag wel ineens stuk slechter worden.......of zou t meevallen??????

 • kolonie

  Eerst onder fosfaatplafond ,dus ook geen 10% korting bij verhandelbaarheid.

 • wmeulemanjr1

  (Modern)Communisme is misschien wel toegestaan door EU

 • sanderheerink90

  Info 519. Zelfde idee er zal wel een rapport opduiken over verslechtering waterkwaliteit sinds de quotum afschaffing of iets soortgelijks

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.