10 reacties

Een steen in de biologische melkvijver

Koen van Schriek, Hans Lutz en Sybrand Bouma
Extra normen om biologische productie te onderscheiden van gangbaar zijn niet nodig, stellen de biologische melkveehouders Koen van Schriek, Hans Lutz en Sybrand Bouma.

Het onderscheidend vermogen van de biologische melkveesector staat ter discussie. In de sector zelf.

Geen gangbare melkveehouder die twijfelt aan het onderscheid. Anders waren meerdere bedrijven wel omgeschakeld, nietwaar? Hoofdzaken: nul kunstmest, nul bestrijdingsmiddelen. Ook lagere dierlijke mestgiften (geen derogatie), sterk ontmoedigend beleid op antibioticagebruik en verplichte weidegang vee, in plaats van stimulering uitloop door middel van herverdeling melkgeld. Kom er maar eens om bij veel gangbare melkveehouders. De biologische melkveehouders stellen zelf veelal de uitstraling voorop. Een minimum aan groen op het erf bijvoorbeeld. Of de dieren die hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen.

Kernpunten

Vele malen belangrijker voor de biologische melkveehouders zijn zaken als werken aan een gunstiger CO2-voetprint en investeren in een aanmerkelijk betere bodemvruchtbaarheid. Met deze en meer kernpunten geeft de sector richting aan een meer verantwoorde en wellicht veiliger wijze van voedselproductie. Dat moet beter aan het voetlicht worden gebracht, want daar zit de meerwaarde.

Respect voor elkaars bedrijfsvoering binnen de Europese biologische regelgeving is juist de kracht van de 
biosector. Er zijn vele bedrijfsspecifieke omstandigheden die het ene biobedrijf met het andere onvergelijkbaar maken. Dit kunnen consumenten, maar ook de verenigingen die de consument vertegenwoordigen, prima zien. Alle ondernemers zijn uniek. Er is slechts een overeenkomst: werken volgens Europese, strak gecontroleerde regels voor biologische productie.

Marktaandeel

Het lokale marktaandeel vergroten is van groot belang voor de sector en ons klimaat. Wees dus zuinig op het ondernemersklimaat; ook dit kan onherstelbaar beschadigd raken. Meer wetten en regels betekenen minder vrijheid en creativiteit en minder innovatiekracht.

De angst biologisch te weinig onderscheidend te zijn van gangbaar, waarvoor de (boeren-)vereniging Natuurweide nu haar ‘aanvullende normen’ opstelt, is ongegrond. Niet doen dus.

Koen van Schriek, Hans Lutz en Sybrand Bouma zijn biologische melkveehouders.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Echt biologische melk bestaat volgens mij niet. Er wordt gebruik gemaakt van niet biologische voedermiddelen en mest uit de reguliere veehouderij.

 • A1967

  Farmerbn, u schrijft onzin.

 • cornelis 22

  Ik vroeg laatst aan een biologische boer of hij nou echt nooit antibiotica gebruikte. Antwoord : alleen als het echt nodig is. Doen we dit niet allemaal?

 • Farmer4life2

  Je dient idd biologische mest aan te wenden en veelal biologisch voer. Vooral eiwit is een belangrijke gemis in de biologische vee en teelt.

 • koeboertje

  Maar gangbaar gaat wel steeds meer richting biologisch, denk b.v.aan
  geen preventief antibiotica gebruik
  weidegang is nog ,net niet, verplicht bij gangbaar
  bemestingsnormen worden ook steeds lager
  steeds minder toegestane gewasbeschermingsmiddellen
  geen fosfaatkunstmest meer voor derogatiebedrijven

  kortom de verschillen worden kleiner

 • agratax(1)

  Laten we niet vergeten dat de biologosche veehouderij gehouden is aan het gebruik van Biologisch voer ook krachtvoer. Hiermee bannen ze GMO's en ook RR en met chemische bestrijdingsmiddelen behandelde grondstoffen voor hun krachtvoer uit. Ik denk dat dit het grootte verschil is met de gangbare veehouderij.

 • piet 5162

  Blij geen biologische koeien te hebben je wilt niet weten wat ze soms moeten vreten,Lijkt soms wel of ze uit een oorlogsgebiedt komen zo mager van half verrot gras en onkruid wat mais had moeten zijn 60%-40% Daar wordt niet naar gekeken als het maar Bio is.

 • Zuperboer

  Elke liter melk die waar dan ook ter wereld wordt geproduceerd is biologisch, immers afkomstig van een levend wezen! Wie kan laten zien wat het verschil in chemische analyse is tussen de zgn. biologische en de zgn. gangbare melk. Ik ben benieuwd naar de resultaten.

 • koster

  Als we woordspelletjes gaan doen en als we alleen kijken naar de kleur heb je gelijk Zuperboer.
  Ik onderschrijf jouw woorden Piet. Het leven van een biologische koe gaat lang niet bij elke boer over rozen.

 • hoving1

  Rozen hebben doorns

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.