Redactieblog

6 reacties

Compensatie van FrieslandCampina?

Onze noorderlingen krijgen het wel voor de kiezen met de winterse omstandigheden. Terwijl wij in het Zuiden puffen van de hitte, is het daar dagenlang code rood, niet buiten kunnen komen, nergens heen, koud en glad, en dan belt FrieslandCampina ook nog eens dat ze de melk niet komen ophalen en dat de melkveehouders de melk maar in de mestput moeten laten lopen.

De melkveehouders, leden van FrieslandCampina, hebben daar natuurlijk begrip voor en doen wat hun coöperatie vraagt. De vervolgvraag is natuurlijk: wie gaat dat betalen? Voorzitter Piet Boer trekt de melk op. Hij meldt dat FrieslandCampina mogelijk niet verplicht is tot compensatie, en laat zich er verder niet over uit. Wel meldt hij dat er in het verleden wel een compensatie is geweest in soortgelijke omstandigheden.

De regels

Doorslaggevend voor het antwoord op de vraag is wat de reglementen en de contracten zeggen. Daar zal waarschijnlijk niets in staan over ijzel. En dus is het leerstuk van de overmacht aan de orde. Artikel 6:75 BW: "Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt." De vraag is dus vervolgens voor wiens rekening het komt dat de melk niet kan worden opgehaald. Ligt dat in de risicosfeer van de melkveehouder of in de risicosfeer van de melkfabriek? Ik zou het antwoord wel weten: de boer melkt en slaat het op in zijn tanks, de melkfabriek haalt het op en verwerkt het. En waar slaat de ijzel toe? Dus. Maar waarschijnlijk wordt deze kwestie niet op het scherpst van de snede uitgevochten.

Compensatieregeling

Er komt ongetwijfeld een of andere compensatieregeling waarbij de melkveehouders wordt voorgehouden dat zij de handen mogen dichtknijpen. En de melkveehouders zullen dat ook braaf doen. Het gevolg is dat onze noordelijke melkboeren zich des te meer afhankelijk voelen van de welwillendheid van hun melkfabriek. Jammer. Dus kom op, FrieslandCampina, geef de melkboeren gewoon waar ze recht op hebben: een volledige compensatie voor de melk die niet is opgehaald.

Laatste reacties

 • Foxxy

  Veehouders uitkeren! Vervolgens als zuivel-onderneming de overheid aansprakelijk stellen voor de geleden schade (mijn route niet 1 x door overheid gestrooid mijn melk wel opgehaald, beide buren niet)
  Zelf de route gezamenlijk laten strooien!

 • farmerbn

  In Frankrijk zijn de meeste melktanks van de melkfabriek. De boer vult die met melk en daarmee is hij klaar. Ook in Nederland organiseren de melkfabrieken het transport naar de melkfabriek. Voor mij is het duidelijk dat diegene die verantwoordelijk is voor het transport bij niet ophalen ook verantwoordelijk is. Dus het weg laten lopen van de melk is geen eigen risico voor de boer en zijn de melkfabrieken verplicht om de schade te betalen. Boeren hoeven daarvoor niet de fabrieken niet te eren want het is gewoon hun recht.

 • Hodalen

  Eens Willem! Net als bij Farmerbn werkt het in Noorwegen ook zo. Ik hoop dat dit de Nederlandse veehouders wakker schudt, en dat ze stoppen met zichzelf te prostitueren (dit zijn niet eens mijn eigen woorden, maar van de voorzitter van de Noorse producentvereniging hier bij ons aan tafel, n.a.v. deze kwestie)

 • H.Grotenhuis1

  De schade vergoeden en binnen NZO naar rato verdelen, solidariteit en cooperatief.

 • gradje1966@

  Bij wateroverlast in het zuiden is de melk ook niet overal
  opgehaald en deze boeren moesten het zelf betalen.
  Dus dan vind ik dat dat hier ook moet

 • Mtswie

  Niet alleen de FC staakte het ophalen van de melk.
  Ook andere fabrieken hebben de inname tijdelijk gestaakt.
  Verder de melk gewoon vergoeden. Misschien kunnen de fabrieken de schade verhalen op de overheid.
  Als de overheid ons geld nodig heeft weten ze ons wel te vinden, en bij sneeuw en/of ijzel wonen er kennelijk geen mensen in het buitengebied.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.