Redactieblog

45 reacties

Onvoorspelbare aanpak helpt veehouderij

De melkveehouders die ander beleid willen, vergeten dat zulk beleid tot strategisch gedrag leidt, zegt Dirk Strijker.

De acties van melkveehouders in Europa duren voort, ondanks de € 500 miljoen die is toegezegd. Het is een stevig bedrag. Maar gedeeld door het aantal min of meer gespecialiseerde melkveehouders, in de EU-27 zo’n 600.000, is het krap € 1.000 per bedrijf. Nederland krijgt € 30 miljoen, te gebruiken voor melk en varkens samen, dus ook zo’n € 1.000 per bedrijf. Een deel van de protesterende melkveehouders blijft ontevreden omdat ze een heel ander beleid willen. Terug naar de melkquotering, of interventie op grote schaal, of een subsidie op niet-produceren.

Quotering heeft meerdere kanten

Quotering heeft voor- en nadelen. De belangrijkste is dat de winst neerslaat in hoge quotumprijzen, waardoor de winst na verloop van tijd nul wordt. We hebben daar ervaring mee, daarom wilden de meeste Nederlandse melkveehouders er ook zo graag vanaf. En als quotum niet verhandelbaar is, slaat het neer in clandestiene melktransporten, dure boerderijen of omkoping van de quotumverdeler. Kortom, het slaat altijd ergens in neer behalve in het boereninkomen.

Interventie helpt niet altijd

Met interventie hebben we ook voldoende ervaring opgedaan. Zodra een voorraad poeder of boter is opgebouwd, weet de markt dat die bij een iets stijgende prijs weer op de markt wordt gebracht, dus stijgt de prijs nooit weer. Los daarvan, interventie legt een bodem in de markt die zich vertaalt in een hogere verwachte gemiddelde prijs, die lokt extra productie uit. Subsidie op niet-produceren dan, om een bodem in de prijs te hebben? Zoals net gezegd, een minimumprijs zorgt voor productie-uitbreiding en voor steeds meer gesubsidieerde niet-producenten. Ik zie Powned al op uw erf staan, om uw niet-producerende activiteit op televisie uit te zenden.

Gedrag aanpassen

Het grote probleem met structureel beleid is dat het leidt tot strategisch gedrag. Als een boer weet wat de overheid gaat doen, past hij zijn gedrag aan. Dat doe ik als burger trouwens ook. Een bodem in de prijs lokt extra productie uit, interventie leidt tot blijvend lage prijzen, quotering leidt tot dure quota, beperking van de hectares en hectaretoeslagen leiden tot dure hectares, en beperking van het aantal koeien leidt tot dure koeien. En op termijn tot heel grote en hoogproductieve koeien, als u begrijpt wat ik bedoel.

Onvoorspelbaar gedrag helpt

De enige steun die echt helpt is onvoorspelbare steun. Steun waarop geen peil valt te trekken en waar geen boer zijn gedrag op kan afstemmen. Zo bezien is de toegezegde € 500 miljoen een voorbeeld van verstandig beleid. Ik schat zo in dat dit het beleid voor de 
komende jaren wordt. Een vrije markt, met diepe dalen en hoge pieken, waarbij de dalen en ook de pieken soms met strooigoed 
bestreden worden, en soms niet. Op onvoorspelbare wijze.

Laatste reacties

 • Mozes

  Zeer goede en begrijpelijke uitleg van de onmogelijkheid om de boer een goed inkomen te garanderen. Welk structureel beleid de overheid ook voert, het geld stroomt altijd ergens weg tenkoste van het boereninkomen.
  Ik hoop dat de NMV/ DDB boeren deze column goed lezen en tot zich door laten dringen.

 • farmerbn

  Een nadeel dat we nu hebben is dat als bv de boerenmelkprijs laag is, de winkelprijs niet evenredig meedaalt. Hierdoor gaan consumenten niet extra consumeren en blijft de aankoopprijs voor de supermarkten en dus de boerenmelkprijs, laag. Als we de supermarkten en zuivelhandelaren incl melkfabrieken kunnen verplichten hun verkoopprijzen te koppelen aan de boerenmelkprijs dan zouden we sneller uit een melkprijsdip komen doordat kopers meer gaan kopen omdat hun aankoopprijs ook daalt. Europa kan alleen zo'n wet maken.

 • kleine boer

  Farmerbn is niet alleen met melk, piepers ook heel erg zo afgelopen jaar in de winkel toch schandalig wat er voor gevraagd werd en stel dat ze dit jr duurder worden gaat prijs omhoog evenals brood paar jr geleden werd duurder omdat graan duurder werd. Er zit voor weinig geld aan graan in een brood....

 • Bert Roeleveld

  Als dat zou werken farmerbn dan werkt het ook andersom als de melkprijs hoog is gaan de consumenten minder kopen en zitten we weer snel in een dal.

 • alco1

  De best werkende steun voor boeren is GEEN steun.

 • veldzicht

  Helemaal met je eens @alco1,wel er bij zeggen gelijke
  regels voor alle lidstaten met lastenverlichting en minder regeldruk,nu worden de varkenshouders en tuinders het land uit gejaagd door de veel te hoge kosten in vergelijking met het buitenland en als het zo doorgaat gaan de melkveehouders er achter aan.

 • Mozes

  In de Westerse wereld is zuivel een basisvoedselproduct waarvan de consumptie vrijwel niet beïnvloedt wordt door de prijs. Een lagere prijs zal dan ook weinig extra consumptie opleveren. Wat veel belangrijker is is dat zuivel niet wordt aangeboden onder winkelmerk. Het winkelmerk is een uitbuitingsmerk wat gebruikt wordt om leveranciers tegen elkaar uit te spelen. Van het producentenmerk, zoals Campina, komt een veel groter deel bij de boer terecht.

 • Mozes

  Als de politiek de positie van de boer in de keten wil verbeteren zouden ze een verbod moeten instellen op winkelmerken voor voedingsmiddelen. Als er alleen nog producentenmerken zijn kan er ook meer geconcurreerd worden op duurzaamheid ed.

 • agro1

  verlaat u op de polletiek en het zal u goed gaan. ben niet zo bang van "winkelmerken". in grote merken heb ik zeker geen groter vertrouwen, deze hebben veel macht en invloed, vooral financieel, ahum. in het algemeen geldt, hoe groter de organisatie, hoe groter het geknoei. geldt zeker voor gecertificeerde multinationals. alleen lokale kleine vissen worden gevangen, nauwelijks geloofwaardig. follow the money.

 • piethermus1

  Melk met aardappelen vergelijken slaat als een tang op een varken. En wel hier om; van een melkveestapel is redelijk bekend wat die produceert per jaar, omdat je er een bepaalde hoeveelheid voor in stopt. Bij aardappelen is dat van het weer afhankelijk en dat kan veel verschil opleveren. Het is typische eenzijdige met oogkleppen op gepraat die sommige veehouders kenmerkt om zulke vergelijkingen te maken, omdat je gewoon van dingen geen verstand hebt.

 • kleine boer

  pietermus maw koeien geven altijd even veel duw er voer in en je hebt even veel melk. Wat voor voer maakt niks gewoon bepaalde hoeveelheid ja ja wat gek dat er zoveel soorten brok zijn. Is met aardappel het niet het zelfde lente poot je ze strooit bepaalde hoeveelheid km beregent als het te droog is rooi je ze ff en klaar is vooraf bekend ongeveer de tonnen tja het weer ja das alleen met aardappelen met gras maakt dat niks kun je gewoon altijd oogsten wk of 2 nat weer terwijl je had moeten maaien maakt niks toch? Kwaliteit van het voer maakt toch echt wel wat uit hoor denk dat je je oogkleppen toch even af moet zetten. Het lukt wel steeds vaker om goed voer te krijgen en dat is voor aardappelen ook het rooien en poten met machines van tegenwoordig stukken beter dan voorheen onder iets slechtere omstandigheden komen ze redelijk mooi uit de grond tov van vroeger.

 • melkveehouder .

  Ben het met Dirk Strijker wel eens.
  Daarom pleit ik al jaren voor het afschaffen c.q. aanpassen van de mei telling. De mei telling is oorspronkelijk bedoeld geweest om ( na de oorlogsjaren) de voedselvoorziening in kaart te hebben en veilig te stellen. Op dat punt heeft de mei telling zijn waarde inmiddels verloren en geldt enkel nog voor de statistiek wist mij een medewerker van LNV mij destijds te vertellen. Echter, de meitelling frustreert de prijsvorming van agrarische producten., omdat op voorhand bekend hoeveel van welk product (op termijn) op de markt komt. Wat in andere bedrijfstakken geldt als een goed bewaard bedrijfsgeheim, moeten wij van de overheid verplicht op tafel smijten. Meermaals heb ik op dit forum aangegeven dat de LTO zich hard moet maken voor een "december telling". D.w.z.dat we pas achteraf bekend maken 'hoeveel van welk product is geteeld'. Ook voor de betrouwbaarheid van de statistische gegevens ( het argument van de overheid om de mei telling te handhaven) is het veel beter van de mei telling een december telling te maken. Misschien de moeite waard voor Dirk om eens een column te wijden aan de mei telling waarin de voors en tegens van dit instrument tegen elkaar worden afgezet.

 • A1967

  Ha ha piethermus, had u die ook al gehoord van die pot en de ketel?

 • farmer4life1

  Piethermus is werkelijk een briljante vent. Wat een onzin. Elke melkveehouder heeft veel variabele kosten. Goed ruwvoer is lagere voer kosten. Brok prijs ook belangrijk, mest afzet. Ach, kan nog wel even doorgaan.

  Ieder zijn/haar tak van sport zeggen we dan maar weer..

  @Mozes goed punt. Eigen merk artikelen is inderdaad de extra marge in eigen hand houden.

 • farmer4life1

  Zullen we gewoon "fair trade" producten maken? Chocolonie kan het ook!

  Ik ben er voor om enorm populaire producten te maken. Ondanks de Russische boycot is er daar nog steeds coca cola te koop. Alleen in Noord Korea en Cuba.

 • piethermus1

  Beste lange tenenbezitters die denken me te kunnen corrigeren,
  Van een veestapel met bepaalde eigenschappen, zoals genetisch en omgeving, is bekend als je een bepaalde hoeveelheid voer er in stopt, waarvan de voerwaarde(s) bekend zijn, dat dit resulteert in een bepaalde hoeveelheid melk, welke minder varieert qua bandbreedte, dan een een aardappeloogst per hectare van een bepaald (zelfde) perceel bij verschillende weersomstandigheden. Wat is er moeilijk bij deze gedachtegang? Te analytisch? (M.b.t variabele kosten is dat zowel voor melk als aardappelen het geval. Dat lijkt me logisch. ) Wat ik stel is dat in een seizoen de variatie van een bepaalde oppervlakte-eenheid aardappeloogst groter is of kan zijn bij verschillende klimaatomstandigheden, dan een bepaalde hoeveelheid melk van een bepaalde melkveestapel.

  Zo maar een stelling of gedachte....

  Ik ben benieuwd of er weer korte lontjes- ofwel lange tenen- reacties komen.

 • kleine boer

  Pietermus het word tijd om je nagels te knippen denk ik als er bv in nieuw zeeland door het WEER een slechte grasgroei is komt er minder melk makkelijker kan ik het voor u niet maken.

 • piethermus1

  Beste kleine boer... Oh sorry, dat ik niet aan Nieuw Zeeland denk. Tja... als men zijsprongen en uitvluchten gaat zoeken, en nog van alles erbij, zoals sommigen van ons boeren dat zo goed kunnen om maar te winnen, zo ijzerenheinig als sommigen van ons zijn m.b.t. het eigen gelijk... Daar kan ik niet tegenop.... Daar valt niet zinnige tegenop te redeneren. (Tegen onzinnigheid valt niet zinnig te redeneren.)

 • kleine boer

  Piethermus laat ik het nog x proberen bij erg warm of koud weer gelijk minder melk zelfde stal zelfde voer zelfde koeien zelfde boer. Denk dat het zo is de domste boeren de dikste piepers zo was het spreekwoord toch? Goede oogst gehad?

 • a van Gerwen

  Piethermus, toen het 35 graden was van de zomer groeiden alleen de aardappelen wat minder. de melkkoeien hadden er geen last van, om nog eens een voorbeeld aan te halen.

 • landboer

  Piet Hermus je hebt gelijk ,in de akkerbouw schommelen de opbrengsten veel harder dan in b .v. de glastuinbouw ,varkenshouderij en ook de melkveehouderij en daarom werkt daar een vrije markt ook niet omdat er structureel een overschot is ,daarom vindt ik het nog steeds een historische vergissing dat het quotum is afgeschaft ,ik verdien liever 100000 per jaar om die vervolgens uit te geven aan o.a. quotum dan niks te verdienen!

 • piethermus1

  @ landbouw... juist! het gaat me om de variatie in een seizoen... natuurlijk is de melkgift afhankelijk van de omstandigheden, maar die zijn in een seizoen minder groot dan iets wat in de open lucht groeit. Op een melkkoe zijn nog tal van extra andere invloedsfactoren van belang, zodat het weer en klimaat er een van velen is. Bij een plant spelen veel minder invloeden, zodat dan de variatie groter is.

  @kleine boer,... Wel eens van verzopen aardappelen gehoord..., zoals nu bij menig akkerbouwer.en tuinder regelmatig de laatste jaren. Ook hier. Aan verzopen dikste piepers heb je niet zo veel, he slimmerik.
  Je wordt in je commentaren te persoonlijk. En derhalve bot onfatsoenlijk. Wellicht kenmerkt dat sommige van mijn collega's en dan nog specifiek in bepaalde sectoren?
  Eens kijken of kleine boer weer het laatste woord wil hebben.

 • alco1

  Als je kijkt naar het melk productie niveau per veehouder door de jaren heen, zie je slechts hele kleine fluctuaties.

 • alco1

  Landboer. Nogmaals, quotering had totaal geen waarde meer. Als je bij een bak water met honderden gaten er een paar dichtmaakt, stroomt ie net zo goed leeg.
  Echter met de fosfaatrechten van nu stop je er slechts één dicht, wat dus totaal geen effect hebt op de totale productie.
  Echter lachen andere landen ons uit, want als de prijs weer hoog is kunnen zij voluit daaraan mee profiteren en wij niet.

 • kleine boer

  @landboer hoe zat dat in 2009 met quotum minder voor de melk als nu.
  @piethermus sorry ervoor maar we hebben denk beide een andere kijk erop Ik meen dat de omstandigheden om aardappels te verbouwen een heel stuk verbeterd zijn laat ik zeggen de laatste 15 jaar. Met machines maar ook drainage of beregenen kennis en rassen zodat de ha opbrengsten elk jaar weer dicht tegen het langjarig gemiddelde aankomen ook dit jaar weer. Lees je hier nu vaak genoeg ook dit jaar weer. Maar de prijs die is veel sneller en sterker wisselend als bij de melk en daar moet aan gewend worden door melkveehouder denk ik

 • xw

  Pietermus, jij bent dan wel een intellectuele cosmopoliet die woonachtig is aan de A16 in de omgeving van het metropool Moerdijk, van koeien heb je blijkbaar toch weinig verstand. Jij stelt koeien voor als melkautomaten. Alle ingredieenten er in plaatsen en gewoon op de knop drukken.
  Blijkbaar blijft het toch oppassen met het fijnstof van de A16 en de roetdeeltjes uit de schoorstenen van de schepen op de Dordtse Kil.

 • piethermus1

  @ kleine boer Ik ben blij dat je me op onderdelen wat beter gaat snappen. Ondanks de verbeteringen, m.b.t. de teelten van ook aardappelen en hoe om te gaan met grond en percelen, doet dit niet veel af aan de weersinvloeden, zoals extreme hitte en overvloedige neerslag. Drainage die onder het niveau van een sloot staat bij extreme neerslag werk vrij slecht. Sloten die vol staan tot de rand na een extreme bui, zodat water het perceel opkomt, waardoor gewassen niet tijdig af kunnen wateren, waardoor die verzuipen. Beregenen op verkeerde momenten bij hitte, waardoor het blad van gewassen verbrand. Te veel beregenen in een te late maand. Etcetera. Met te veel beregenen krijgt een grond ook geen rust en gaat ook de bodem naar de galemiezen. Etcetera. Hitte in gewassen zorgt er vaak voor dat over grote gebieden verspreid over landen, dat er significant veel minder komt van bijv aardappelen. Dat kan heel veel verschil uitmaken, t.o.v. jaren met een ideaal weer. En die verbeteringen die boeren in de vakpers brengen zijn me vaak te eenzijdig. De werkelijkheid is vaak complexer. En in die complexiteit moet je wel streven dat de onderdelen zoals machines e.d. wel verbeteren. Maar dat is een continue proces. Dat is voor de melkveehouderij niet anders.

 • piethermus1

  @xw Ik ben blij met je bekommernis om mijn welbevinden. Zulks een empathie om de ander stel ik zeer op prijs. Enne die fijn stof langs A16 is inderdaad een probleem. Natuurlijk zijn koeien geen machines en melkautomaten. Ik heb ook grote waardering voor hetgeen de melkveehouderij doet en presteert. Ik vind alleen raar dat sommige melkveehouders net doen alsof hun problemen de grootste problemen zijn op aarde. Sommigen gaan gelijk tekeer 'als een blikken emmer', zoals ze hier zeggen. Alles is relatief. (Iedereen voelt altijd zijn of haar eigen leed, hoe groot of klein dan ook).

 • kleine boer

  @piethermus je hoort mij nooit klagen ik schrijf hier al zo vaak ieder boert zoals ie boert vergelijk is gewoon erg moeilijk Ik mis hier door droogte nog al wat gras tov vorig jaar wat ik beregen heb is goed heb grond genoeg dus hoef niks aan te kopen dit zou ander zijn al ik krap zat en door de droogte voer aan moet kopen of in sommige gebieden zoals denk dan bij jou in de regio te nat en missen ze ook een snede gras of van slechtere kwaliteit en van die zelfde ha is er ook dan minder melk te produceren is wat ik er mee bedoel we zijn alle erg afhankelijk van het weer en 1 niet meer als de ander zoals je schrijft alles is relatief.

 • piethermus1

  @ kleine boer.... Eigenlijk snappen we elkaar gewoon wel.

 • Mozes

  @landboer 08:46, lees hierboven de column van Dirk Strijker eens voordat je weer begint over melkquotum.

 • xw

  Pietermus, is een zetel in de 2e kamer niks voor jouw? Dan kun je met ouwehoere jaarlijks nog een hoop geld opstrijken ook. En dan niks rotte piepers, verhagelde bieten, slechte prijzen voor de conserventeelten en eigenwijze koeieboere die denken verstand te hebben van melkkoeien.
  En... niks fijnstof van de vervoersslagader naar het zuiden van de Botlek en Europoort, dat los jij dan wel effe op, toch?

 • landboer

  Heb ik gedaan Mozes maar kan er niks anders van maken!
  Quotum eraf :grond gebondenheid in AMvB ,anticiperend daarop torenhoge grondprijzen ,pachtprijzen,vervolgens fosfaatrechten omdat het in 2005 afgesproken plafond wordt overschreden dus we hebben weer een quotum ,wat ook nog door jouw wordt verdedigt met het argument dat we geen grenzeloze veehouderij in Nederland kunnen hebben, wat op zich terecht is .

 • landboer

  Je moet toch totaal geen visie gehad hebben om te pleiten voor afschaffing van de melkquotering ,en vervolgens 3 mnd later fosfaatrechten in voeren ,we hebben nu wel de nadelen van quotering, maar de voordelen zijn voor de buurlanden! Dat een op zich verstandig mens als Mozes dat beleid blijft verdedigen kan ik met mijn verstand niet bij!

 • Mozes

  @landboer, je haalt twee dingen door elkaar. Het melkquotum was bedoelt om een gegarandeerde melkprijs te realiseren. De fosfaatrechten hebben niets met de melkprijs te maken: het is gewoon een milieumaatregel.
  Dirk Strijker legt in zijn column uit dat met geen enkel structureel beleid een stabiel inkomen gegarandeerd kan worden. Niet met melkquotum, niet met fosfaatrechten, niet met interventie of wat voor beleid dan ook.
  Het melkquotum was een Europese regeling die in Nederland een milieu-neveneffect had. Dit milieueffect was alleen in Nederland van belang. Op Europees besluitvormingsniveau werd hier geen rekening mee gehouden. Men had veel eerlijker moeten communiceren dat na het verdwijnen van het melkquotum er een vervangende milieumaatregel ingevoerd moest worden.

 • alco1

  Kortom. Nederland is gewoon 'genaaid'.

 • veldzicht

  En niet zo,n klein beetje ook.

 • piethermus1

  @xw Elk volk krijgt de leiders die het verdient....

 • Foxxy

  Mozes, goed punt! Mijn visie eveneens, huismerken van supermarkten = machtsmisbruik van monopolie posities! Immers, leveranciers worden tegenover elkaar uitgespeeld wiens producten onder het huismerk verkocht mogen worden, en de consument tast daarmee volledig in het duister, welk product gekocht wordt!

  Huismerk kip zou plofkip kunnen zijn!

  Dat de Nma het toestaat is gruwelijk!!!

  Tevens slecht voor prijsvorming!

 • kleine boer

  piethermus nee ik snap je niet mij vind je bot en te persoonlijk en tegen ander geen kik beetje vreemd als ik eerlijk ben kan je niet helemaal volgen op dat gebied maar vast een verklaring voor. Zou zeggen lees alles nog es keer terug Groet het ga je goed.

 • xw

  Welnu kleine boer, Pietermus is blijkbaar echt slim. En waarom? Nou, hij heeft in de gaten dat in mijn opmerkingen een humoristische ondertoon zit, is van mij niet slecht bedoeld. En dat neemt ie dan voor kennisgeving aan. Ik denk dat hij zoiets zelf gezegd zou kunnen hebben

 • kleine boer

  xw en die andere reageerders dan?

 • eg wel

  Mozes, Het melkquotum was bedoelt om een gegarandeerde melkprijs te realiseren. Ik dacht toch echt te weten dat we een boter- en poeder berg hadden. Eenmaal bedwongen geeft dat een constantere melkprijs. Landboer heeft in 13.14 zeker een punt.

 • xw

  Kleine Boer, weet ik niet, bemoei ik me niet mee. Blijft altijd moeilijk om in een paar regels je gedachten onder woorden te brengen. Moet je allemaal niet te serieus nemen (vind ik)

 • Sjaak

  Onvoorspelbare aanpak helpt veehouderij.....

  Als het gaat om Sinterklaas spelen heeft Dirk Strijker gelijk, maar wat had een structureel mestbeleid toch goed uit kunnen pakken voor de veehouderij....
  Nu plukken we al jaren de wrange vruchten van een zwalkend mestbeleid met als gevolg een ongewenste veehouderij...strategisch gedrag?!
  Misschien wel, althans een poging daartoe, maar een gedegen structureel mestbeleid had ongetwijfeld tot een andere veehouderij geleid.
  Het positieve van dit zwalkend beleid is wel de economie voor de periferie. Immers, iedereen heeft baat gehad bij de huidige ontwikkeling van veehouderij. Zowel groei als sanering is 'booming business...'

  Misschien is er toch sprake van 'strategisch' beleid...

Laad alle reacties (41)

Of registreer je om te kunnen reageren.