Commentaar

13 reacties

Passende megastal en goed ondernemerschap

In Wichmond (Gld.) is onrust ontstaan over de geplande stichting van een groot melkveebedrijf. Ondernemer Kees Koolen, eigenaar van Dutch Dairy Genetics, wil er een bedrijf bouwen dat behalve melk ook embryo's gaat leveren voor 'het grootste melkveebedrijf ter wereld' dat hij in Brazilië wil realiseren.

Het bedrijf moet in Koolens visie een voorbeeld worden waarnaar men internationaal kan opkijken. Op basis van ammoniakrechten is vergunning aangevraagd voor ruim 1.400 runderen (995 melkkoeien). Het bedrijf zou in in één keer in de top drie van Nederland staan. Logisch dat de aanvraag in de buurt voor veel commotie zorgt.

De buurt voor zich winnen

Wie hier een zo bijzonder bedrijf wil neerzetten, haalt zich verplichtingen bovenop de wettelijke hals. Noblesse oblige. Om te beginnen is er de opdracht om de buurt goed in te lichten. Koolen doet dat via zijn adviseur in een vier kantjes tellende brief ruimhartig. Al moet gezegd worden dat de mededeling dat als het met de rundveeplannen niet lukt, het plan er ligt om 'op korte termijn een varkenshouderij met circa 10.000 varkens' op te starten, onverstandig is. Het helpt Koolen niet de harten van de inwoners van Wichmond te winnen.

Een bedrijf om trots op te zijn

Er ligt nog een opdracht. De vraag of 1.400 runderen per se te veel is voor een boerenbedrijf in Nederland, valt namelijk niet met een eenvoudig 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Wat acceptabel is hangt in hoge mate af van wat er komt te staan, van hoe dat bedrijf eruitziet.

Als én aan alle regels wordt voldaan én de ondernemer sticht een fraai, modern, architectonisch goed ontworpen en in het coulisselandschap ingepast bedrijf, dan kan dat er een worden waar de buurt trots op is. Nog afgezien van de technologische impuls die zo'n bedrijf kan geven aan een vergrijzend krimpgebied als de Gelderse Achterhoek.

Zeker is dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer. Hij moet groter denken dan waartoe de regels hem dwingen. Enkel voldoen aan wettelijke regels zou van slecht ondernemerschap getuigen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Raar dat dhr Hekkert vindt dat hij meer moet doen dan wettelijk noodzakelijk.

 • frl

  Zal wel een mooi gezicht zijn zoveel koeien die grazen.

 • info58

  Volgens de website van de prov Gelderland  is de NB vergunning afgegeven op 3 juni 2015. Tel daarbij 6 weken erbij voor het indienen van een zienswijze en de vergunning is  klaar. Of er een zienswijze is ingediend weet ik niet maar inhoudelijk zit deze vergunning goed in elkaar dus in principe kunnen ze bouwen.


 • agratax2

  @Geert. Heb je wl gedacht aan de enorme verkeersbewegingen, die een bedrijf van die omvang (1400 dieren) met zich mee brengt en dat op de smalle binnenwegen van de Achterhoek. Dit is een van de redenen dat in veel gebieden van de USA steeds meer weerstand komt tegen dot soort bedrijven. We moeten eenvoudig alle aanvoer (voer, bedding etc) en alle afvoer (melk, dieren, mest etc.) in deze verkeersstroom betrekken en dan zullen veel mensen ook boeren zich ernstig zorgen maken als hun kinderen tussen deze vrachtwagens naar school moeten fietsen. Dit soort bedrijven horen niet meer in het buitengebied, zijn horen op een industrieterrein te worden opgericht. Daar is het verkeersstelsel berekend op dit soort bewegingen.

 • farmerbn

  Wat is het verschil of een vrachtwagen die aankomt bij een veehouderijbedrijf en 30000 l melk meeneemt of maar 4000 l. Hetzelfde bij een leverancie van 30 ton krachtvoer ipv 4 ton voer? Helemaal niets.

 • Jan-Zonderland

  Geert ik ben het niet met je eens dat het van slecht ondernemerschap getuigd als deze man alleen aan de wettelijke eisen zou voldoen. Ik vind het slecht ondernemerschap om met allerlei kostprijsverhogende architectonische tierlantijnen te bouwen omdat'de buurt het zo leuk vind'. Je moet functioneel bouwen tegen zo laag mogelijke kosten en zo goed mogelijk mens en dierenwelzijn. Verder niks. Dat geneuzel dat je de hele buurt er in moet betrekken, doet geen enkele andere ondernemer.
  @Agratax, daar hoeft Geert niet aan te denken, dat moet de wegbeheerder/vergunningverlener doen. De meeste plattelandswegen zijn allemaal te smal voor het hedendaagse verkeer al dan niet  landbouw gerelateerd. De overheid heeft de taak om het verkeer veilig genoeg  te maken voor iedere weggebruiker, ook fietsende schoolkinderen. Probleem echter is vaak dat de weggebruiker zelf het gevaar voor zichzelf veroorzaakt.

 • Mozes

  @Jan Zonderland, je redeneert alsof de stal van Koolen in het wijdse VS of Canada gebouwd wordt. We wonen hier in het zeer dichtbevolkte Nederland. Dat vereist een andere benadering. 

 • farmer4life1

  Denk dat de plek niet helemaal perfect is. 
  De brief vind ik wat arrogant geschreven. 

 • alco1

  Meestal zijn reacties: Uit afgunst, uit eigen belang of mee willen praten zonder de situatie te kennen.

 • haj146

  Dit moeten we niet willen. Investeerders die met een grote duit geld de boel opkopen. Boeren eromheen zijn de dupe dan wel de rest. Ammoniak etc verdwijnt in handen van investeerders. En een bedrijf starten waar iedereen tegenop moet kijken is helemaal arrogant. maak het maar eerst waar.

 • agratax2

  @Jan. Je hebt helemaal gelijk, dat bijna alle plattelandswegen te smal zijn. Maar op een bedrijf van deze omvang zullen zullen enorme verkeersbewegingen ontstaan, die nu groten deels bia de achteruitgang naar het land gaan. Bedrijven zonder voldoende land moeten alle voer aanvoeren over de openbare weg en alle mest via de openbare weg of via pijpleidingen. Voor pijpleidingen moeten deze bedrijven dan tussen afnemers (bv. akkerbouwers) zitten of biovergistingsinstallaties op eigen erf of vlak bij. Dan nog moet het digistaat afgevoerd worden. Ik heb wel eens gerekend over de transport bewegingen voor veebedrijven van deze omvang en groter in Rusland en schrok me rot hoeveel -zwaar- verkeer dit opleverde. 

 • alco1

  Laat je berekening maar eens zien agratax. 

 • Jan-Zonderland

  @Agratax, 10 bedrijven met 140 dieren geven denk ik meer transportbewegingen dan 1 bedrijf met 1400 dieren. Reken dat maar eens na. Zie ook reactie # 5.
  @Mozes, nee daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat is betaalbaar en functioneel. Mooi voor de omgeving danwel passend in het landschap = bullshit.
  Ooit een windturbine gezien of een fabrieksschoorsteen die de omgeving mooi vond en paste in het landschap?????

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.