Redactieblog

6 reacties

Bestuurdersexpertise

Tja, komen er wat vertrekpraatjes van Siem Jan Schenk, komt er vervolgens een discussie los over het wel of niet genoeg weten wat er in de achterban leeft.

De meeste bestuurders, zeker ook Siem Jan Schenk, weten goed wat er in de sector(en) leeft. Dat is geen probleem, alhoewel Robert Bodde dat wel als zodanig benoemt, hetgeen volgens mij een misvatting is. Wel initieert hij hiermee deze discussie en dat is alleen maar goed.

Kennis van de sector, weten wat er vanuit de actualiteit leeft, is voor de meeste bestuurders een gegeven, een vanzelfsprekendheid. Waar ze vaak mee worstelen, is de complexiteit van de problematiek. Neem nou de fosfaatdiscussie in combinatie met afschaffing van het melkquotum. De meeste LTO-bestuurders schitteren niet in onkunde aangaande analyse van de problematiek, maar in gebrek aan visionaire kwaliteiten. En wanneer die wel aanwezig zijn of in het collectief worden ontwikkeld, vereist het vervolgens diplomatie en/of persoonlijkheid om meer plek te krijgen voor het idee.

Kijk: hierop zijn de zuidelijke bestuurders veel sterker geweest dan de noordelijke, de laatstgenoemden zijn maar begripvol gaan polderen en hebben weinig bereikt.

De fosfaatcomplexiteit waar de zuivel een paar jaar terug positie in wilde nemen, is een mooi voorbeeld. Deze bestuurders, praktijkkennis genoeg, hadden knikkende knieën toen de ZLTO hun voorstellen niet wilden accepteren. Voorstellen waar LTO-Noord op een gegeven ogenblik wel in meeging. Dan heb je wel dikke woorden over klimaatneutraal produceren en grondgebondenheid centraal stellen, maar dat blijken slechts begrippen om te profileren. Die dan vervolgens door de politiek tegen je worden gebruikt.

En zo gaat dat ook met weidegang. De 62 organisaties legden vast dat zij zich in zullen spannen het percentage weidende bedrijven te stabiliseren. De doordenkers weten dat gegeven de rationele benadering de gang naar binnen onafwendbaar is en straks zit een ieder met de gebakken peren. Buiten is mooier, weiden is een deel van onze cultuur, maar als alles verandert, veranderen wij mee. Dat moeten onze bestuurders met verve uitdragen, de standaard voor welzijn, milieu en arbeid kan mij daarvoor niet hoog genoeg zijn.

Laatste reacties

 • .....

  'de standaard voor welzijn, milieu en arbeid kan mij daarvoor niet hoog genoeg zijn'.

  Kijk naar de varkenshouderij in Nederland, de standaard voor welzijn  milieu en arbeid zijn goed geregeld   maar de kostprijs is tov andere landen daardoor  veel te hoog geworden. Misschien goed om dat in de gaten te houden als melkveehouderij..............................................

 • cornelis 22

  De standaard kan mijnheer niet hoog genoeg zijn zolang hij zijn koeien maar op kan stallen en de weidepremie afgeschaft wordt . Het woord hypocriet schiet hier nog te kort.

 • Jaap39

  Maar de conclusie omtrent opstallen is correct.

  Door de complexe kostprijs opdringende regelgeving gaan de dieren de stal in.

  Prima voor de koeien. Jammer voor het beeld van koeien in de weide.

 • Mozes

  Bij weidegang gaat het maar om één ding: imago, oftewel het belevingsbeeld van de burger bij de melkveehouderij. 
  Je kunt de eisen in de stal dan wel zo hoog mogelijk stellen maar dat draagt niet bij aan het imago. 
  Weidegang dient geen ander doel dan de positieve beleving van de burger tav de melkveehouderij in stand te houden. 

 • Achterland


  Mozes dat is een leuk verhaal maar zolang de weidegangspremie niet hoger wordt dan 1 cent (minus 0,35) dan gaan er alleen maar meer koeien naar binnen. Weidegang vraagt een fatsoenlijke vergoeding die recht doet aan het extra werk van beweiden en aan het 'geweldige imago' en daarnaast aan het feit dat er minder voeropbrengst van het land komt. Nu al kost de weidegang bij FC 30 miljoen euro EXTRA hiervan wordt slechts 8 miljoen euro vergoed. Netto kost weidegang ons allemaal dus 22 miljoen euro !!!! Ik beweid mijn koeien ook maar ik kan wel zeggen dat het de laatste 2-3 weken niet meevalt mbt masitis en tussenklauwontsteking. De koppel is 140 koeien groot maar ik ga steeds meer denken aan opstallen. De weidegangspremie MOET omhoog maar wordt NU al niet uit de markt vergoed en ik ben tegen een verdere herverdeling van melkgeld binnen de cooperatie. De markt moet het betalen zo niet dan gaan de koeien daadwerkelijk naar binnen !!!! En zo zullen de komende jaren steeds meer boeren gaan redeneren als het aantal koeien op hun bedrijf gemiddeld groter word. 

 • j.verstraten1

  volgens mij pleit Jan voor weidegang, anders heb ik hem verkeerd begrepen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.