Commentaar

7339 x bekeken 40 reacties

Het mestbeleid is ontspoord

Stapeling van regelingen, peperdure dierrechten en nog steeds een open einde in de fosfaatproductie. Tijd om puin te ruimen. Wie heeft het politiek lef?

Politici, ambtenaren en sectorbobo’s hebben een puinhoop gemaakt van het mestbeleid. In 2015 moet de boer vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) hebben voor de extra koeien ten opzichte van 2013. In 2016 moet hij er nog eens grond bij regelen voor de uitbreiding boven 2014. Vanaf 2017 moet hij daarbovenop aan de slag met fosfaatrechten (2 juli 2015) en de Kringloopwijzer. Waanzin, die stapeling.

Vrees voor peperdure dierrechten
Het is dus niet vreemd dat het draagvlak daarvoor flinterdun is. Noord en Zuid voelen zich tekort gedaan en intensief staat lijnrecht tegenover extensief. En waarom? Iedereen vreest peperdure rechten waarmee de uitbreidingskansen plots verkeken zijn.

DLV en Flynth ramen de fosfaatrechten op € 2.000 per koe. Elke veehouder beseft dat dat een grove onderschatting is. Er moeten grote aantallen koeien ‘gelegaliseerd’ of aangekocht worden om nieuwgebouwde stallen vol te krijgen. Veel vraag, nauwelijks aanbod. Dat leidt tot prijzen die de eerste jaren eerder boven € 8.000 per extra koe liggen dan onder € 3.000. Wie snel rechten moet hebben, is echt het haasje.
Daarbij is er nog steeds een open einde in de fosfaatproductie. Veehouders gaan gokken op 15 procent ruimte door de Kringloopwijzer en houden 115 koeien in plaats van de 100 waarvoor ze referentie krijgen. Dat gaat niet goed in een jaar als dit. Het ruwvoer was deze winter fosforrijk. Het voorjaar was traag, dus minder grasproductie. Dan schieten velen door hun fosfaatrecht, zeg driekwart van de veehouders. Dat is geen 85 maar 92 miljoen kilo fosfaat. En dan?

Voer koerechten in, uitwisselbaar met varkensrechten
Fosfaatrechten zijn dierrechten met de mogelijkheid iets erop te plussen via de Kringloopwijzer. Ze worden peperduur. Dus: geen draagvlak. Wees wijzer: voer koerechten in, uitwisselbaar met varkensrechten. Ze blijven dan onder € 2.000 per koe, en zie, er komt draagvlak. Wie heeft het politieke lef? Durft LTO haar ongelijk toe te geven?

Laatste reacties

 • schoonvelde


  Dat gaven veel veehouders een paar jaar terug ook al aan, toen 100% duidelijk was dat de melkquotering zou verdwijnen. Het mestbeleid is sinds begin jaren 80 nooit opgelost.
  Het is dankzij de bestuurders en beleidsmakers nu te laat, daar ligt echt de fout.Niet bij de veehouders die binnen het speelveld gehandeld hebben. 
  We moeten als veehouders in aktie komen om deze onzin veroorzaakt door een verdeelde en onkunidge overheid en lto aan te sporen om het mestbeleid achteraf te repareren.

 • Weerkundige

  Maak dan dat varkens houders 20/30 procent van varkens rechten mogen verkopen aan  melkveehouders
  van totaal dan blijven de overige rechten betaalbaar voor varkens houders

 • gvleemingh1

  Robert Ammoniak  methaan  co2  ruwvoer  zijn de volgende beperkende factoren? Gaat de volgende column over het beperken  van de prijs van  die produktie factoren? 

 • John*

  varkensrechten worden ook duur als ze overgenomen moeten worden door melkveehouders. Iedereen zal zijn best doen die 8000 te vangen.

 • simpel boerke

  Hoe hoog zal de boete zijn als je boven je fosfaatreferentie uitkomt. Dit zal de bovengrens van de prijs voor fosfaatrechten worden verwacht ik. 

 • Mozes

  De beperkende factor, wat dat ook is, zal altijd duur zijn. Als wij de prijs van dierrechten omlaag weten te krijgen door varkensrechten om te zetten naar koerechten zullen er zoveel koeien bijkomen dat het voer de beperkende factor wordt en daarmee peperduur wordt. Er zal in dat geval een nieuw soort sofaboer ontstaan: boeren met redelijk wat grond die de koeien weg doen en voer telen voor de (deels) grondloze melkveehouder. Ze kunnen met voer telen voor anderen net zoveel verdienen dan met zelf koeien melken. De grondloze boer heeft de koerechten dan wel gekocht voor minder dan €2000 , ook al had hij ze voor niets gekregen dan verdiende hij er nog niet aan. 

 • 7

  Ik vrees het ergste voor de fosfaatrechten qua aankoop beleid. Ik denk dat de makelaars weer veel geld gaan verdienen met het verhandelen van het nieuwe quota! 
  Het zou mij overigens niets verbazen dat we straks tegen de 20.000 euro per koerecht moeten betalen, dat is dan ook weer 2 euro per liter extra financiering....

 • agratax2

  @Mozes. Ik ben het met je eens. De oppervlakte grond is de bepalende factor niet de dierrechten of welke rechten dan ook. Stel de grondloze veehouder wordt de norm in Nederland, dan zal hij zijn voer moeten halen of bij de ex melkveehouder of bij de akkerbouwer of in het buitenland in alle gevallen zal voer verbouwen beter zijn dan melken. Anders molken deze mannen zelf wel koeien. Als de politiek toen het duidelijk werd, dat het quotum verdween direct de melkveehouderij grondgebonden hadden gemaakt of minimaal de eis van mestafzet op akkerland via langlopende contracten, hadden we nu niet met het probleem van onbenutte stalruimte gezeten en wel of geen toren hoge kosten voor rechten in welke vorm dan ook. Ik vermoed dat de grootste schuldigen voor dit dilemma gezocht moeten worden in eigen kring. De industrie heeft Groei gepredikt, LTO heeft groei gepredikt en de boeren Geloven in Groei. De politiek kon dan ook weinig anders dan de sector de verantwoording geven en die is niet bij machte gebleken om die verantwoording te dragen.

 • Kaiser

  Ik moet nog zien of er fosfaatrechten komen. Het lijkt erop dat het niet controleerbaar is dat een melkveehouder meer fosfaat produceerd dan hij/zij fosfaatrechten heefft. Voor controleerbaarheid is een derde partij nodig en die is er bij de fosfaatrechten niet. Om het controleerbaar te maken zal, net als de varkenshouder en akkerbouwer, ook de melkveehouder met mestbonnen moeten werken verstrekt door een derde partij . Ben benieuwd of de Tweede en Eerste Kamer de fosfaatrechten controleerbaar en handhaafbaar zullen vinden.

 • joannes

  En dan praten we alleen nog maar over stijgende kosten! Het plafond zal bepaald worden door de opbrengst! Diegene die in deze tijden de diepste zakken hebben zullen het kunnen uitzitten. Van de Politiek kan je niet veel verwachten die wordt gedomineerd door milieu interesses en het LTB.... wel die lijkt het uit de handen te schieten. 

 • gertke

  Wat is het belang van Boerderij in het omzetten van varkensrechten naar koeien? Dit is al het 38e artikel hieover.

 • Foxxy

  Robert gewoon back to basic ! De Forfaitaire mestplaatsing op gewassen is te laag ,dus het fosfaat plafond klopt niet !

  Waarom zouden we die regelgeving niet op basis van onderzoek (bewezen bv door blgg ) ontkrachten en laten wijzigen ?

  Lastig misschien ,want Brussel wil graag een slot op Nederland b.v. Maar onmogelijk ???

 • joohoo

  Gewoon fosfaat uit de mest halen en in korelvorm gezakt afvoeren!!!.   Hoe zou ik niet weten maar er zijn genoeg wortels die er subsidie voor opstrijken en een bewerking  sory verwerking opstarten.

 • schoonvelde


  Inderdaad Kaiser, ik moet ook zien of die Fosfaat rechten er werkelijk komen. Wordt het recht van de grootste fraudeur...    feit was gewoon dat de minister voor haar vakantie een daad moest stellen om in ieder geval de groei uit de veestapel te halen.
  Straks keurt brussel net als de minas de fosfaat rechten/kringloop wijzer ook af en krijgen wij er alsnog ook nog dierrechten overheen. Kunnen we nog meer stapelen.

 • Jaap39

  Inderdaad Foxxy, de normen dienen aangepast te worden. Niet alleen voor onze bodem van enorm belang maar vooral ook voor de zuivelindustrie. 

  Wat te bedenken als de zuivelindustrie over een aantal jaren met minder in plaats van meer melk haar producten zal moeten maken. En dit na alle investeringen in fabrieken. De zuivelindustrie gaat die melk ook eisen van de overheid. Heerenveense zuivelbedrijven zullen toch ook gevoed moeten worden met melk!


  Aangezien de kostprijs in Nederland blijft stijgen hoort daarbij de schaalvergroting. 

 • agratax2

  @Jaap39. Moet nu het milieu lijden onder het mismanagment van de zuivelindustrie. Zij wisten net als iedereen dat er meer mest is, dan de grond (wettelijk) aan kan. Zij zijn steeds uitgegaan van 'De mest wordt verwerkt en dat kost de melkveehouder niets, het levert hen geld op'. Waar zij deze utopie vandaan hebben gehaald, weet ik ook niet. Hier komt nog bij dat het hele land zich verzet tegen (te) grote concentraties koeien op een locatie. De zuivelindustrie, grotendeels in handen van de boeren, hadden wijzer moeten zijn en niet net als sommige boeren voor de muziek uit gaan lopen. Helaas betekent schaalvergroting niet automatisch kosten verlaging. Ik lees in verschillende artikelen; 'De boeren die niet een groeispurt hebben ingezet, maken meer kans op overleven dan de grote groeiers bij Euro 0,30 / ltr.   

 • Mozes

  @Jaap39, leidt grondloze groei in een regio waar al voer tekort is tot een lagere kostprijs? 

 • agratax2

  @Weerkundige. Waarom moet de varkenssector inleveren ten behoeve van de melkveesector? Heeft de vleesindustrie behoefte aan lege haken? Ik denk dat zowel de vleesindustrie als de zuivelindustrie gebaad zijn bij 100 % capaciteit dekking in hun fabrieken. Laat de veehouderij zich bewust worden van hun afhankelijkheid van grond ((ruw)voer productie, mest afzet) en de gevoelens/eisen van de samenleving.   

 • Mozes

  @Kaiser #9, de fosfaatproductie is toch heel eenvoudig te controleren. De overheid weet toch via het I&R systeem precies hoeveel koeien er op een bedrijf zijn. Via de melkfabriek weten ze hoeveel melk er geproduceerd is en kunnen daaruit de productie per koe berekenen. Dit resulteert vervolgens in de fosfaatproductie per bedrijf. Daarnaast weten ze via de gecombineerde opgave hoeveel grond er in gebruik is. Met die gegevens kunnen ze vervolgens bepalen hoeveel mest er afgevoerd moet worden. Voor de af te voeren mest moet al sinds jaar en dag mestbonnen overlegt worden. 

 • Jaap39

  #16 agratax, de forfaitaire normen bijstellen is niet hetzelfde als het milieu meer belasten. Met de huidige normen buiten we de grond teveel uit met alle schadelijke gevolgen die daar weer bijhoren. 

  #17 Mozes, dan moet je niet willen groeien als ondernemer in een regio waar voer tekort is, daar gaat je kostprijs niet van zakken nee.
  Bovendien is er in het buitenland veel meer ruimte. Maar ja, dan moet je echt ondernemen he. 

  We hebben in Nederland een te grote naïeve club die nu ligt te spartelen. Maar de forfaitaire normen moeten wel bijgesteld worden. 

 • Kaiser

  Mozes #19, dan is er alleen controle op afvoer van fosfaat. Het is niet bekend hoeveel fosfaat er op eigen grond gebrukt wordt en daarna in eigen ruwvoer terecht komt. Er is geen controle of er 50 m3 of 100 m3  rundveemest op eigen grond gebruikt wordt. En dan weet je ook niet wat de fosfaatexretie per koe is.

 • alco1

  Voer aanbod en geen overbemesting zijn de enigste door iedereen te accepteren maatregelen.

 • Jaap39

  Ook in mest en melk zitten verschillende hoeveelheden fosfaat Mozes!

 • Mozes

  @Kaiser #21, op basis van het I&R systeem weet de overheid toch hoeveel vee er op een bedrijf is. Op basis van melklevering aan de fabriek weten ze toch hoeveel melk er geproduceerd is. Bij iedere melklevering wordt nog steeds de hoeveelheid fosfor in de melk bepaald. Ze kunnen op basis van deze gegevens toch vrij nauwkeurig vaststellen hoeveel mest er geproduceerd is. Trek daar de afgevoerde mest vanaf en ze weten toch hoeveel mest er op eigen land is gebracht. 

  Overigens gaat het in deze discussie om de maximaal toegestane mestproductie. Hoeveel van die geproduceerde mest op eigen land mag worden gebracht en hoeveel moet worden afgezet is een andere discussie. Ook al ben je van mening dat er meer op het land gebracht kan worden, dan is dat nog geen argument om meer mest te produceren. Het is alleen een argument om de afvoer kleiner te laten zijn. 

 • Kaiser

  Mozes #24 je vergeet de aanvoer via krachtvoer. De Overheid gaat er vanuit dat er door de koe per jaar uit krachtvoer maar 1 keer fosfaat gehaald wordt. En dat is niet altijd zo. Fosfaat uit krachtvoer kan binnen een jaar via eigen mest- eigen ruwvoer nog eens 1 of 2 keer uit hetzelfde krachtvoer worden gehaald. Maar dan moet je wel boven de norm eigen grond gaan bemesten. En dat kan omdat daar geen controle op is. En alleen intensieve veehouders kunnen die truc toepassen omdat ze een overschot aan mest hebben. En binnen een jaar dat overschot tussentijds voor eigen ruwvoerwinning nog eens op eigen land kunnen gebruiken, voordat er mest afgevoerd wordt. Extensieve melkveehouders kunnen die truc niet toepassen omdat ze geen overschot aan mest hebben en daardoor fosfaat uit krachtvoer maar 1 keer per jaar kunnen gebruiken. 
  Op een extensief melveebedrijf wel, maar op een intensief melkveebedrijf is de fosfaatexcretie per koe niet meetbaar.

 • Mozes

  @Kaiser, het lijkt wel of ik met @minasblunders aan het discusseren ben. Laat jou eerst maar eens beter informeren. Ik steek er geen energie meer in. 

 • Foxxy

  Feit blijft,  we hebben geen fosfaat mijnen in Nederland,  dus geen fosfaat productie! 

  Feit blijft,  we halen in een groeizaam jaar 120 kg fosfaat gras van 1 Hectare 

  Feit blijft,  we mogen er slechts 80-90 op terug brengen 

  Feit blijft 1 ha grasland kan slechts 2 koeien voeden 

  Feit blijft we zijn bij fosfaat mest van 3 koeien (3*40) nodig om fosfaat op peil te houden 

  FEIT BLIJFT, NEDERLAND IS AGRARISCH EXPORTLAND #2 TER WERELD, MAAR WIJ LATEN ONS ALS MAKKE LAMMETJES GEWOON NAAR DE SLACHTBANK STUREN! 

  (Ook heerlijk, die eensgezindheid onder ons!) 

 • Schaap1975

  IK zeg gewoon net als de Fransen gaan STAKEN!!!!

  Maar het hele fosfaat gedoe is heel leuk voor mensen die houden van 20 cijfers achter de komma. De boeren zien door de bomen het bos niet meer en er moeten weer externe adviseurs aangetrokken worden om dit uit te zoeken. Deze mensen houden zich hiermee ook leuk aan het werk. Maar ook kostprijsverhogend

  Het uitwisselbaar van fosfaatrechten met de varkenshouderij is natuurlijk een zeer apparte regel en volgens mij niet haalbaar. De melkveehouderij is haar boekje te buiten gegaan qua productie van de fosfaat. Hier hebben zowel de zuivel als LTO een handtekening onder gezet. Dat deze mensen geen rekening hebben gehouden met de nederlandse ambitie van de boeren dit is nu wel duidelijk.
  Er komt heel veel af op de boeren en feit blijft of de boeren zijn veel te hard gegroeid of de NZO en LTO hebben grove fouten gemaakt en weten dus te weinig wat er in de sector gebeurd.
  Als ondernemer is het individuele belang niet precies hetzelfde als het sectorbelang!!!

 • Mozes

  @Schaap, jij wilt dat Nederlandse boeren zich net zo opstellen als de Franse? 
  Ben je al geschoren? Ik vrees dat de hitte jou naar het hoofd is gestegen. 

 • Jaap39

  Als komende herfst goed duidelijk is hoe met het fosfaat om te gaan en weten wat de waarde zal zijn zul je maar zien dat er een mooie groep de bedrijfsactiviteiten zal staken. 

  Moet wel de melkprijs stijgen anders is er geen geld voor overname.

 • wmeulemanjr1

  Je gewillig naar de slachtbank laten leiden dat ik zeker de oplossing.

 • Jaap39

  Ben bang dat er voor een zekere groep geen andere optie zal zijn. Of bekijk ik het teveel door de spreekwoordelijke donkere bril?

 • Jan Veltkamp

  Kijk eens in de spiegel! Voor 30 jaar terug werden als eerste de kippenhouderij naar de slachtbank geleid met fosfaat. Alle andere stonden erbij en keken er naar en deden niks of zelfs vonden het leuk dat de kippenhouders de klos waren en niet zijzelf. Daarna kwam de varkenshouderij aan bod. Eerst beperking fosfaat en toen ammoniak en daarna fijnstof. Dan kun je toch al op de klompen aanvoelen dat zo gauw bij de varkens niks te halen is dat de koeienhouders aan bod zijn om van alles in te leveren en aan alle eisen te voldoen. Met hun beleid hebben ze de veehouderij in 3 blokken verdeeld en als je er dan 1 per keer aanpakt dan heb je dus altijd een minderheid te grazen en de meerderheid staat er bij te kijken. 3 á 4 jaar terug werd er veel verdiend maar hoeveel inzet heeft de melkveehouderij toen getoond om te helpen mestverwerking van de grond te krijgen? Veel te weinig. Dus hoef je nu ook niet te verwachten dat andere sectoren de melkveehouderij helpt. Ik denk dat LTO veel te lang heeft geprobeerd de melkvee houderij buiten schot te houden. Dat is tot mei goed gelukt alleen kaatst nu de bal terug. Wie weet hoeveel maatregelen ze nog achter de hand hebben om uit te spelen? Denk hierbij aan maaiverbod tot juni voor de weide vogels; pasgeboren kalveren die 2 weken bij de koe moeten blijven enz enz.

 • Schaap1975

  MOZES, mij is helemaal niet de hitte naar het hoofd gestegen. En of ik wel of niet geschoren ben is natuurlijk grote onzin. Als jij echt niets beters te melden hebt kun je beter niet reargeren.

  Een ding is zeker de Fransen hebben nu al wat berijkt en alle praters hier in Nederland helemaal niets. Veel regels, meer kosten en veel punten waarop je fouten kunt maken.

 • veldzicht

  Schaap1975,Wat hebben die boeren in Frankrijk dan bereikt?600 milioen op zo,n groot landbouwland. een keertje uit eten en het is weg.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Frans-Jan

  We moeten proberen met zijn allen het probleem een keer te tackelen en niet meteen weer proberen het beleid onderuit te halen. Denkt iemand nou echt dat het beter word met dierrechten?  Dijksma heeft sector de mogelijkheid gegeven om zelf met oplossing te komen maar de sector kan die verantwoordelijkheid schijnbaar niet aan. Dan moeten we niet gaan jammeren als klein kind dat de overheid maatregelen neemt!

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • hendruk


  Wees wijzer: voer niks in!! Heel de mestwetgeving is van alle kanten al dichtgetimmerd dus er zit geen mens te wachten op nieuwe dure lucht!

   

  Nog geen 10 jaar geleden zeiden onze beleidmakers dat de huidige markt om produceren voor de wereldmarkt vroeg. 'En daar past geen quotering bij' waren indertijd letterlijk de woorden!

   

  Maar goed, blijkbaar zijn veel veehouders er van overtuigd dat ze tegen wereldmarktprijzen kunnen melken, icm een quotering...

   

  Moet niet gekker worden allemaal...

 • hendruk


  @ Frans-Jan; 'de sector' was gevraagd om zelf met oplossingen te komen. Helaas is 'de sector' niet meer en minder dan de praatpoppen die bij mevrouw Dijksma hun zegje mogen doen. Nadeel is dat deze mooipraters ook al het contact met het praktische hebben verloren, en daarom hebben - we kunnen ze net zo goed maar een naam geven -  LTO en NZO en links en rechts een milieu-manneke, gewoonweg gefaald.

  Maarja, dat falen, vooral op gebied van mestwetregelgeving, falen ze al meer dan 30 jaar in...

 • hm

  heel nederland platgooien net als die fransen
  praten heeft geen zin want die van deLTO praat toch voor eigen portemonee

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.