Expertblog

19 reacties

Na 'bevrijdingsdag' toch nog rem op groei

De rundveehouderij moet een andere toon richting samenleving aanslaan. Want quotering kan wel weg zijn, wantrouwen bij politiek en burgers zet een rem op groei.

Over ongeveer een week is het 5 mei, Bevrijdingsdag. Voor de Nederlandse melkveehouders was het 1 april al bevrijdingsdag. Geen quotum meer, dus nu kan de sector doen wat ze al jaren wil: vol gas geven en meer melk produceren. In veel krantenartikelen die rond 1 april aandacht aan het einde van het quotum besteedden, was de cynische ondertoon echter: 'nog meer koeien, nog meer mest, nog meer megastallen'. Nog steeds wordt de inspanning en topkwaliteit die de sector levert overal ter wereld gewaardeerd, behalve in Nederland.

Rapport De witte Motor: prima vooruitzichten voor melkveehouderij

Ik was in Den Haag bij de presentatie van het rapport De witte motor. Uit dat rapport, gemaakt in opdracht van de NZO, bleek dat de sector prima vooruitzichten heeft en dat er voldoende mogelijkheden liggen om te blijven groeien. Oud-premier Balken­ende voegde daaraan toe hoe deze groei mogelijk is zonder dat daarbij duurzaamheidsaspecten in het gedrang komen. Ook Rabo-man Huirne schetste een positieve toekomst. Daarna sprak mevrouw Vos, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, de genodigden toe. Wat me bijbleef van haar betoog, is vooral dat zij angst blijft houden voor de groei van de veestapel en de milieueffecten daarvan.

Milieuprestaties rundveehouderij en bemestingsplannen

Vanuit sector, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten is afgelopen twintig jaar ingezet op instrumenten en metingen. Daarmee proberen we vooral te bewijzen dat we als sector prima milieuprestaties leveren, ondanks een groei. Het inzetten op metingen levert de sector resultaten op. Zo is het verplicht dat iedere veehouder zijn bemestingsplan maakt, waarin hij aangeeft hoe hij zijn mest en kunstmeststromen verantwoord inzet. Daarmee hebben we het als sector voor elkaar dat individuele prestaties beloond worden. Vanuit het project Koeien en Kansen is het bedrijfsspecifieke aspect van milieuprestaties in de Kringloopwijzer gegoten.

AMvB melkveehouderij toont wantrouwen politiek rond duurzaamheid

Inspanningen vanuit de sector op het gebied van innovatie, landbouwkundig onderzoek en een vertaling naar wettelijk goedgekeurde sturingsinstrumenten zouden toch voldoende moeten zijn om als sector vertrouwen te krijgen van mevrouw Vos en haar politieke collega's? Helaas, de nieuwe AMvB maakt duidelijk dat politiek Den Haag onvoldoende geloof in de sector heeft als het gaat om duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Die AMvB komt bovenop de verplichte mestverwerking van de bedrijfsoverschotten die eind 2014 is vastgelegd, en moet ongebreidelde groei voorkomen.

Rundveehouderij: met andere toon vertrouwen samenleving herwinnen

Wat we als sector vooral doen, is met rapporten onderbouwen dat het allemaal nog niet zo slecht gaat. Op iedere regelgeving wordt gereageerd met onderzoeksresultaten en instrumenten. Maar blijkbaar winnen we daarmee geen vertrouwen.

We moeten dus op zoek naar een andere toon. Een toon die gehoord wordt in de samenleving. Een toon die in Den Haag vertrouwen geeft. Alleen dan zullen we met passende bewijsvoering en regelgeving de sector kunnen laten ontwikkelen. Ik denk daarbij de laatste tijd vaak aan een treffende uitspraak: "Als je doet wat je hebt gedaan, dan krijg je wat je altijd hebt gekregen."

Laatste reacties

 • veldzicht

  We moeten op zoek naar een andere toon ?het haalt allemaal niets uit
  tegen standers zullen tegen blijven,je zet toch je eigen baan niet op  spel !!

 • gjcamps


  iedereen moet doen waar hij goed in is en wat hij leuk vind, goed voedsel produceren is toch prima. Geen beperkingen op groei en ontwikkeling is het beste. Vroeger moest men de voedsel productie stimuleren in de EU, nu hoeft dat niet meer. Afbouwen subsidies lijkt me logisch.

 • Foxxy

  Afbouwen heffingen dan ook !
  blgg strijkt meer geld op dan ooit ! Rendac 70% !! Gestegen ! Voorlichters/adviseurs die je haast nodig bent voor de nog ingewikkeldere regels!
  boetes van de nvwa die nergens over gaan! Verplichte emissie eisen aan gebouwen, die nergens op verhaald kunnen worden!! Stijgende grondprijzen door nieuwe regels ! 

  Kortom ,veel meer eisen en kosten! Logisch dat bedrijven explosief groeien !
  meer liters voor eenzelfde inkomen !

 • Foxxy

  Komt bij, sinds de jaren 50 is het aantal koeien veel minder... Ik ben sceptisch over de hele basis van alle onderzoeken!
  waarom zou nu ineens de rundveestapel in Nederland verantwoordelijk zijn voor milieu verontreiniging!?

 • piggy


  nou foxxy hoeveel stront is er inmiddels bijgekomen en dat komt heus niet alleen door de kippen en de varkens

 • Almagro

  #2, afbouwen van subsidies zal inderdaad helpen om de melkveesector van het imago van steuntrekkers af te helpen.
  #3, dus Foxxy, volgens jou moeten kosten stijgingen in de melkvee sector met subsidies worden gecompenseerd ? Ga een kijken in de andere veehouderij sectoren.

 • DJ-D

  Precies ook meer dan 6,5miljoen mensen erbij sinds 1950 op dit kleine stukje land. 17 miljoen inwoners, burgers, kritische consumenten, eigen meningen,  bondscoaches of hoe je ze maar ook wilt noemen.

 • zon

  Je kunt je best doen wat je wilt,het zal nooit goed genoeg zijn voor de politiek.
  Ze moeten ergens tegenaan kunnen schoppen en boeren zitten van oudsheen al in die hoek.
  Wanneer het goed zou zijn zijn er ook heel veel ambtenaren en controleurs overbodig.
  Dat zal niet gebeuren want ze voelen zich superieur t.o.v de boeren.


 • veldzicht

  @piggy#5,zoveel stront is er niet bijgekomen sinds de jaren 50,het probleem wordt gemaakt doordat je veel te weinig mag bemesten en verreweg het meeste veevoer bestaat uit gras,snijmais en bijproducten uit de voedingssector zoals citruspulp,perspulp,soyaschroot,bierbostel etc.etc. dus gr.links moet de
  veehouders dankbaar zijn dat ze zoveel ''afval'' opruimen.

 • Foxxy

  Subsidies zijn er om het levensmiddelen pakket in de winkels zo laag mogelijk te houden ! Alles is de afgelopen 30 jaar met ongeveer 2% per jaar duurder geworden behalve bijvoorbeeld varkens ,eieren en melk voor de producenten!

  jan modaal besteedde in 1983 20% van z'n inkomen aan levensmiddelen tegen nu 11%

 • PetervanKempen


  @10 To the point. De consumenten belijden via linkse progressieve spreekkoren dat men wel geld overheeft voor goed eten en dan deze trend, Dat is Hypocriet gedrag en daar heb je als boer in NL wel mee te maken.

 • koestal

  Alles wordt er aangedaan om de melkveehouder te dwarsbomen,als Dijksma in het buitenland is ,prijst ze de Nederlandse melkveehouder de hemel in,zo gauw ze terug is in Den Haag bedenkt ze weer nieuwe regels om boeren te ringeloren

 • remi123

  er zijn al meerdere jonge melkveehouders met een mooi bedrijf gestopt. Zij wilden zich niet langer gecommandeerd voelen door de consument. Mooi vooruitzicht dacht ik zo. Geen ondernemers vrijheid maar slaaf.

 • Fermer

  Dat de consument niet bereid is meer te betalen voor z'n voedsel is al langer bekent. Daar speelt de politiek gewoon op in. De prijs van voedsel wordt gewoon internationaal door een overaanbod bepaald. Goedkoop voedsel geeft daarnaast een grote plus op de economie, want de consument houd veel geld meer over om aan andere zaken te besteden. Groei van de omzet is economische groei. Qua regelgeving is Nl. niet veel anders dan de rest van de EU, alleen loopt men met de grote veedichtheid meer tegen de bemestingsmaxima aan. Om te zeggen dat de melkveehouder extra gepakt wordt slaat nergens op, de intensieve bedrijven hebben al veel langer dierrechten terwijl er nog genoeg plaatsingsruimte voor mest was. Dat daar nu ook de melkveehouderij tegenaan loopt is dan ook geen wonder met de uitbreidingen die zich aandienen.

 • koestal

  Mevrouw Vos van groenlinks is bang voor uitbreiding van de veehouderij om de milieueffecten ,ik hoor haar niet over de toename van het verkeer,terwijl nu  juist  bekend is  geworden dat mensen die langs drukke snelwegen en in drukke stadswijken wonen enkele jaren  korter te leven hebben door al het fijnstof,dus ze is weer selectief bezig

 • Jan van het Zand

  Het is allemaal mogelijk door het poldermodel. 
  Het poldermodel staat voor overleg van overheid met de sociale partners.
  In de agrarische sector praat dus de overheid met LTO, de zuivelsector enzo....

  Tja, ondernemers willen groei van hun bedrijf. Dat is simpel.
  De overheid heeft zelf geen visie en wil geen rots in borrelglaasje water gooien.

  Sam sam beleid ontstaat hierdoor. Oftewel koehandel.

  Is er dan sprake van visionair beleid?????

  Wel nee, het is korte termijn beleid wat de klok slaat. 
  Niks pro-actief maar reactief beleid. 

  En de gevestigde orde in de sector blijft gehandhaafd. De bestaande bedrijven kunnen maar blijven groeien, en voor nieuwkomers is totaal geen plaats meer te vinden en wordt ook niet gecreëerd.
  De kostprijs loopt bij menig melkveebedrijf volledig uit de hand, omdat alle melkveebedrijven elkaars concurrrenten zijn. Zelfs de agrarische bedrijven in de veehouderij van melkvee en kip, varken, paard, kalkoen, etc, zijn elkaars concurrenten geworden. Ze zien elkaar op de grondmarkt waar het ieder voor zich is. En de overheid verkoopt de grond in haar bezit om er toch maar zelf beter van te worden. Hoewel het geld gaat in de opkoop van peperdure landbouwgrond om het niet productief te maken.


 • Jan van het Zand

  Conclusie: De overheid in Nederland is de regie volledig kwijt in de landbouw. Het wordt geringeloord door splintergroeperingen die de ict-wereld benutten om de meest waanzinnige eisen te stellen, niet wetende dat het de schaalvergroting van de landbouw daarmee in de allerhoogste versnelling zet.

 • koestal

  Dit is de volgende quotering,hoezo bevrijdingsdag?,het is een lachertje,van de wal in de sloot

 • koestal

  De samenleving heeft veel emotie ,maar gaat voor de laagste prijs

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.