Redactieblog

62 reacties

'We melken onszelf de vernieling in'

Dat was schrikken: er is in november heel veel gemolken, constateert blogger Vergaderboer. 'De sector melkt zichzelf kapot'.

Eerlijk gezegd schrok ik toch wel van onze landelijke productiecijfers over november. Maar liefst bijna 14 procent meer melk dan vorig jaar. Dat gaat snel. Door dit alles verkoopt FrieslandCampina nu melk op de spotmarkt voor 18 cent.

'We melken niet met de markt in ons achterhoofd'

Een paar constateringen:

 1. We melken niet met de markt in ons achterhoofd. We zijn gericht op het eigen bedrijf en daar zoeken we de meest rendabele oplossing voor. Dat is logisch, want onze zuivelfabrieken hebben voor het afschaffen van de melkquotering gezegd dat ze alle melk zouden afnemen. Dat doen ze ook, maar ze hebben er niet bij gezegd of de markt dat wel kon hebben. Het tegenovergestelde is waar. De vooruitzichten voor melkprijzen waren goed en de wereldvoedselsituatie schreeuwde om meer zuivel.
 2. Intussen is veel veranderd. Er is een crisis gekomen, de opkomende landen, zoals China, groeien minder snel dan verwacht en dus valt de afzet wereldwijd tegen. Met als gevolg overal lagere prijzen. Daar komt nog een oorlog in het Midden-Oosten bij, met als gevolg een boycot door Rusland. Dat was een steeds belangrijker afnemer.
 3. Niemand had dit verwacht. Onze eigen LTO niet, de zuivelfabrieken niet en ook de EU niet. Anders hadden ze nu niet een commissie onder leiding van oud-minister Veerman ingesteld. Die taskforce moet zich bezighouden met de crisis in verschillende landbouwsectoren. Doel is de boeren een betere positie in de keten te geven. Of dat wat oplevert? Ik ben benieuwd. Grote verwachtingen heb ik er niet van.
  Foto: Hans Prinsen
  Foto: Hans Prinsen
 4. Dan de boer. Had die wat aan het overschot kunnen doen? Nee, de individuele boer heeft geen invloed. Hij moet luisteren naar wat deskundigen in de markt hem vertellen. Die horen te zitten bij zijn zuivelonderneming, de landelijke en Europese overheid en bij zijn standsorganisatie. Daarbij moet gezegd worden dat DDB, de club van Sieta van Keimpema, steeds heeft gewaarschuwd voor wat nu is gebeurd. Niet op basis van de factoren die nu de lage prijzen veroorzaken, maar ze hebben het wél gezegd. Voor mijn gevoel uit conservatisme, maar dat doet er niet toe. Pijnlijk is, dat de boeren die wel naar DDB hebben geluisterd, nu te maken hebben met dezelfde lage prijzen, maar vaak ook met een hogere kostprijs.

'Afzet niet zo georganiseerd dat we productie kunnen sturen'

Samenvattend: we melken onszelf de vernieling in. We houden geen rekening met de markt en we hebben onze afzet niet zo georganiseerd dat we de productie kunnen sturen. Dat moet onze grote uitdaging zijn voor volgend jaar. En dan kijk ik niet naar de overheid, maar naar ons eigen bedrijfsleven, dat de producten afzet. Nog weer eens denken aan een fabrieksquotum, of A- en B-melk?

Laatste reacties

 • timo

  De markt hersteld vanzelf wel weer, misschien dat er dan wel wat omvallen, dat is dan zo..... Lijkt mij beter dan nog meer regeltjes in de vorm van fabrieksquotum of A en B quotum. Schept ook weer ruimte voor de financieel sterke bedrijven.....

 • agratax(1)

  Als alle mensen die nog geen zuivel consumeren, nu aan de zuivel gaan, dan is er geen overschot. Dit is vermoedelijk al jaren het uitgangspunt van de zuivelindustrie en de overheden. Zij vergeten, dat de armste consumenten zo weinig geld hebben te besteden, dat hun bijdrage aan de afname leidt tot een onwenselijke prijsval voor de hele productie. We zouden een prijs voor de rijken moeten hebben en een prijs voor de armen die ons overchot moeten wegwerken. Helaas in een kopersmarkt bepaalt de minst draagkrachtige koper de prijs voor de hele partij. Dit economische gegeven is kennelijk niet doorgedrongen tot de besturen van de zuivelindustrie, die nog stees denken dat "Hoe meer product door de fabriek, hoe lager de kosten". Helaas deze kosten reductie weegt niet op tegen de prijsval veroorzaakt door deze extra productie.

 • pieterfranken1

  A en B markt vindt ik ook onzin. Markt moet z'n werk doen. Bovendien speelt in Nederland ook sterk dat er nog geen duidelijkheid is op gebied van regelgeving. De meeste boeren houden dieren vast omdat dat toch mogelijk gevolgen kan hebben van je positie in de toekomst. Dan kan er wel hard geroepen worden dat 2 juli een harde datum is., hoe verder we wegkomen van 2 juli voordat er wat wordt geregeld hoe minder hard die datum wordt. Steeds grotere kans op rechtzaken die ook verloren kunnen worden door de overheid. Ook ikzelf hou koeien langer vast. Je verdient wel niet veel aan die laatste koeien maar veel geld kost het ook niet.

 • Farmer4life2

  Dit is wat we zelf wilden. Onbeperkt melk afleveren tegen elke prijs.

  Wat een onkunde om te denken dat iets onbeperkt is. De consument bepaald de consumptie. Voor 2 euro per liter zijn er consumenten die melk drinken.

  Teveel melk = teveel keuze.
  RFC heeft ook zitten slapen. Kunnen de melk piek niet aan.

  We zijn nog maar over de helft. Volgend jaar komt er nog 10% bij.

  Bij een lage prijs intensiveert de sector. Dat kan ook niet anders. Maar vraag elke boer maar na. Heb je liever 1 miljoen liter melk met 14 cent winst of 2 miljoen met 7 cent.

  Dan wil iedereen wel minder melken.

 • daan1908

  Dit gaat vanzelf voorbij , fosfaatregels etc moeten nog ingevuld worden . Dit is een momentopname meer niet.
  Indien men met alle winden meewaait en meekraait dan kun je het wel schudden .
  Straks komen de rekeningen en dan ziet het er plotseling heel anders uit .

 • Zuperboer

  ELI treuzelt veel te lang met het beleid dat kant en klaar had moeten zijn. Als de melkveestapel weer op het peil van 2014 is teruggedrongen zal een groot deel van de melk en de mest weer van de markt af gaan. Dit geldt natuurlijk niet voor alle landen behalve NL die nog nooit van het bestaan van fosfaatquota gehoord hebben. Daar zal men zonder extra kostprijs extra melk kunnen produceren als de marktprijs dit toelaat.

 • xw

  Nou Pieterfranken, ik heb destijds bij de invoering van melkquotering maar van heel weinig zaken gehoord, die de Staat der Nederlanden heeft verloren. Zelfs zaken die aanvankelijk een positieve wending voor de veehouder leken te krijgen, heeft de Staat uiteindelijk toch gewonnen. Er werd volgens mij zelden werkelijk recht gedaan. En dan waren het ook nog rechtszaken die jaaaren hebben gelopen. Zo zal het nu niet anders zijn, helaas.

 • eg wel

  Het kost vergaderboer veel moeite om toe te geven dat N.M.V. en D.D.B gewaarschuwd hebben voor een verstoorde markt, harde val en lage prijzen. Boerderij is niet zo onafhankelijk als ze beweren. Had L.T.O gelijk gekregen hadden ze het van de daken geschreeuwd

 • Bennie Stevelink

  @xw, de SLOM-boeren hebben het overigens wel gewonnen van de staat.

 • Bennie Stevelink

  Ben het volledig eens met @daan1908, dit is een momentopname. De melkproductie loopt vanzelf wel tegen een grens aan, of door gebrek aan grond zoals in Nieuw Zeeland of door invoering van fosfaatrechten.

 • dayo

  kan doc de weg gelopen melk voor een prikkie kopen op de spotmarkt....

 • pinkeltje

  Het is een beetje als met de weersverwachting. Wat voor weer er ook komt, er is altijd wel iemand die het voorspeld heeft. Iedereen wist dat het quotum lang nog niet zo'n gek systeem was maar we willen allemaal horen dat het nog beter kan. En we horen vooral graag dat we weer volop kunnen groeien en niemand krijgt graag beperkingen opgelegd. Wat is het verschil tussen grote mensen en kleine kinderen?

 • geen boer

  het probleem is dat er, met het wegvallen van de EU quota, op dit moment binnen de wereldmarkt geen prijsreguleringsblok meer bestaat. Natuurlijk had de EU geen 'meerderheid' in de wereldmarkt, maar fungeerde desondanks toch wel als regulateur in een markt met een zeer fijngevoelig prijsmechanisme. Wanneer, zoals nu, de prijs de enige terugkoppeling is (gewenst door een meerderheid hier te lande), dan gaan we een tijdperk met langdurige dalen en korte pieken tegemoet.

 • Farmer4life2

  Daan & Mozes wat een onzin.
  Onze varkenssector zit al jaren misschien al wel een decennium te weinig inkomsten te krijgen door regulatie en kostprijs verhogende aspecten.

  Dat Nederland uiteindelijk minder gaat melken is echt niet gunstig voor de prijs. De Duitse/Franse of Belgische melkprijzen lopen niet zover achter de Nederlandse prijs.

  Daarmee is kostprijs het enige wat telt.

 • vink

  Meteen uitstappen zodra het beter gaat.(maar dat denken de banken misschien ook).

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life2, je hoort mij niet zeggen dat de prijs omhoog gaat door in Nederland minder te melken. In 2009 hadden we immers nog het melkquotum in heel Europa en zakte de prijs naar een nog veel lager niveau dan nu. Wel is het zo dat wanneer de productie tegen een grens aanloopt de verwerkingsproblemen bij de fabrieken zich zullen oplossen.

  Wat betreft dat A en B quotum wat Vergaderboer nog een keer weer onder uit de la heeft gehaald is allang bekent dat dat niet uitvoerbaar is.

 • piethermus1

  Welkom in de wereld van de vrije markt; Daar waar aardappelen of uien het ene jaar 3 cent zijn per kilogram en het andere jaar 25 cent en dan weer 11.

  Welcome to my world (vrij naar Elvis; <> )

 • WGeverink

  Zelfs LTO heeft het nooit aan zien komen dat Nederland het enige land in Europa zou worden met een productiebeperking... Zelfs al zouden jullie nu met zijn allen tijdelijk vijf procent fosfaatquotum inleveren in een poging de melkprijs omhoog te krikken denk ik niet dat het veel effect zal hebben als goedkope zuivel van alle kanten het land binnen mag blijven komen. Het stond van tevoren vast dat met het verdwijnen van het melkquotum de macht over de keten bij de retail zou worden neergelegd. Maar ja wie wil dat horen als de melkprijs 40 cent per liter is?

 • HJ O R

  Beste Geverink
  Inderdaad LTO heeft dit niet aan zien komen, hebben ook geen kennis vd praktijk .SiemJan, Nederlands grootste sukkel bleerde er maar wat op los en de vakbonden werden voor gek verklaard.
  Inmiddels weten we wel beter maar er is geen weg terug.
  Over enkele jaren de helft vd de Nederlandse boeren gestopt of failliet, de andere helft zit in een (te)strak maatpak, en europa lacht zich een bult.
  SiemJan bedankt.

 • info36

  @piethermus1, aardappelen is een slecht voorbeeld, ook deze markt is continue overbezet. Prijzen liggen gemiddeld onder de kostprijs. Na een goed jaar telen de boeren als gekken waardoor de markt compleet verziekt word. Het lijkt wel melk. De oorzaak ligt in de eigenschap van de mens dat hij een soort rupsje nooitgenoeg is.

 • xw

  jawel pietthermus, da's hier al zo vaak gezegd. dat weten we inmiddels wel

 • landboer

  Melk vergelijken met aardappelen of uien klopt niet Piet Hermus, die zijn namelijk meer weersafhankelijk. Productie van melk fluctueert in veel mindere mate ,er ontstaat dus ook niet snel weer krapte op de markt.

 • Hr19

  Als iedereen nu normaal was blijven doen, hadden we nu een goede melkprijs gehad. Nu hebben de meeste boeren meer werk voor veel minder geld! Het quotum had er nooit af moeten gaan. De grote schreeuwers met als topper de LTO , die bijna nooit iets presteert, hoor je nu niet meer. Zij hebben het nog steeds een royaal salaris, met al die lullige voorspellingen dat er zoveel zuivel nodig was. Ze hadden het kunnen weten, want men zegt niet voor niets, een boer en een zog, hebben nooit genog.
  De melkveehouderij gat de varkenshouderij achterna!

 • Bennie Stevelink

  @Hr19, waarom hadden wij in 2009 een melkprijs die nog veel lager was dan nu?

 • afm

  Hr19 heeft gelijk lto aan het roer alle boeren naar de malle moer

 • Foxxy

  Schrale troost ;

  Europees probleem wordt vanzelf een wereld probleem!

  Als individu is opschalen een van de weinige dingen die je inkomen minder hard laten dalen.

  Dus inderdaad we melken onszelf kapot! Gelukkig krijgen we in Nederland Fosfaatrechten, kunnen we niet meer opschalen, gaan we nog eerder kapot!

 • WGeverink

  @Mozes 22.53. Ik heb me in de varkenshouderij ook vaak afgevraagd hoe de prijs tot stand komt. Soms is de prijs goed te noemen en zakt die kompleet en buiten proportie in elkaar als een USDA report uitkomt dat een procentje meer productie in het vooruitzicht stelt. Andersom als de productie met een paar procenten krimpt blijft de prijs onveranderd... Voor de producent kan het geweldig frustrerend zijn maar afnemers betalen gewoon het liefst zo min mogelijk. Waarom er in 2009 minder werd betaald kan er mee te maken hebben dat er nu veel bedrijven zijn die na al de investeringen niks meer kunnen verdragen.

 • piethermus1

  Vandaag de dag aardappelen telen is niet meer zoals vroeger; Boeren die nog aardappelen telen, reageren niet door na een goed jaar meer te telen, die houden hun areaal redelijk constant. Er was inderdaad een tijd dat boeren achter de markt aan teelden. Ook akkerbouwproducten hadden te maken met een eigen soort van varkenscycles. Het is inderdaad het weer in een bepaald jaar wat de oogst maakt of breekt. (@info36). Dat geldt dan voor heel Noordwest-Europa vandaag de dag, wat je als 1 teeltgebied kunt beschouwen.
  Het weer, dat maakt het inderdaad minder stuurbaar i.t.t. melkveehouderij. Daar kun je beter sturen. Een koe is minder weesafhankelijk. Daarom viel ook te voorspellen wat er zou gebeuren na de bouwwoede van stallen en toen dat quotum eraf ging, die zgn bevrijdingsdag van 1 april. En dat was en werd dus geen grap. En dan is het makkelijk wijzen naar en ander. Ongeacht dat is men (eenieder; jij, ik, iedereen) toch altijd nog zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen beslissingen. Ik snap dat tal van boeren in de dominante landbouwsector (melkveehouderij) in ons land moeite hebben om geen grote regisserende papa boven zich te hebben, zoals ze generaties gewend waren. Ik snap dat de grote boze buitenwereld niet altijd leuk is.

  Dus nogmaals; Welcome to the real world.Wake up.

 • eg wel

  @mozes,
  Dat zal ik je voor de zoveelste keer uitleggen.
  Omdat in 2009 de crisis uitbrak, De gehele handel viel stil door het wantrouwen in de verschillende valuta.
  Ten tweede is de euro ten opzichte van de dollar met 25% gedaald. Bij eenzelfde situatie als 2009 hadden we rond de 22 cent gezeten, De steeds verdergaande zinnige en onzinnige regelgeving, wat bedacht is door n.z.o. in samenwerking met l.t.o heeft gezorgd voor een hogere kostprijs, meer werk en frustraties.

 • Bennie Stevelink

  Wat een onzin @ eg wel, in 2009 was de melkprijs vooral in de VS veel lager dan nu. In dat jaar zijn in de VS talloze melkveebedrijven omgevallen. Het was dus niet alleen in de EU dat de melkprijs in 2009 veel lager was. Voor DOC boeren is het zwaar maar voor boeren die aan FC of Cono leveren valt dit jaar best mee. Niet dat je ruim overhoudt, maar die kunnen zich wel redden.

  Je hebt het over "hogere kosten door regelgeving". Welke regelgeving veroorzaakt hogere kosten?

 • veldzicht

  Als de EU in een overvolle markt 3% meer gaat produceren zal dat zeker geen positief effect hebben op de prijs maar doordat de boeren meer mogen melken zal het om het even zijn of je er beter of slechter van wordt,als de markt weer aantrekt heb je zeker een voordeel als ze
  tenminste niet al te moeilijk doen met dat fosfaat gezanik.

 • a van Gerwen

  @mozes, zet eens op een rijtje welke regelgeving er sinds 2009 bijgekomen of aangescherpt is, en zet dan nog maar eens op een rijtje welke daarvan geen kostprijsverhogend effect op je bedrijf heeft gehad.

 • Bennie Stevelink

  Als jij dat nou even op een rijtje zet @toon23, jij bent er immers van overtuigt. Laat het ons vervolgens maar eens horen.

 • eg wel

  @ mozes,09:15,
  Dat zeg ik, de wereldwijde crisis is er de oorzaak van dat de handel wereldwijd inklapt.
  Het heeft niets met wel of geen quotum te maken.
  Elke regel goed of slecht vergt inspanning/werk, of je dat zelf of laat doen: kost geld

 • Bennie Stevelink

  @eg wel, of de economische conjunctuur meezit of tegenzit maakt voor de landbouw en voeding niet zoveel uit. Voedsel kopen mensen altijd. Op dit moment bv staan de kranten vol over de tegenvallende economie in China. Kort geleden was ik op een informatieavond van FC over China. Daar werd verteld dat de verkoop van kindervoeding gewoon doorliep. Zelfs de groei van de export neemt nog niet eens af. Voeding trekt zich nauwelijks iets aan van tegenvallende economie.
  Dat de economische crisis van 2009 de zuivelmarkt lam zou hebben gelegd is lariekoek. Een DDB smoes.

 • a van Gerwen

  @mozes,ik denk dat je zelf ook ook wel het antwoordt weet, hoop ik.

 • Foxxy

  Veel interessanter is, wat heeft voor een meerprijs op onze melk gezorgd?

  Weidemelk?
  IKB?
  Qlip?
  Mestopslag?
  Silodaken?
  Medicijn registratie?
  Gezondheid status?
  Derogatie?
  Grondgebondenheid?
  Aaibaarheidsfactor?
  Scheurverbod?
  Maandelijks melkgeld ipv 14 daags?
  CDM /Pbb?

  Zomaar 13 dingen uit de losse pols!

  Doe 1 ct/ ding bij de melkprijs op, ga ik nog even door!

 • Bennie Stevelink

  Dat weet ik nou juist niet @toon23, daarom wou ik dat graag van jou horen.

 • Bennie Stevelink

  Doordat het melkquotum er niet meer is kan er meer gemolken worden. Dat gebeurd dus ook. Op een markt die toch al enigzins overvoerd was geeft dit extra prijsdruk. Tot zover kan ik het wel eens zijn met de NMV/ DDB.
  Maar.......als er nog wel een melkquotum was geweest was er minder melk op de markt geweest. Dan hadden wij nu een iets hogere prijs gehad. Dat had de boeren in de VS en elders in de wereld aangemoedigd om meer te gaan melken. Daardoor was volgend jaar de markt net zo overvoerd dan nu met net zo lage prijzen. Alleen kwam de extra melk dan niet uit Europa maar uit de VS. Het is dus lood om oud ijzer.

 • Bennie Stevelink

  De grote betekenis die sommigen hechten aan het melkquotum doet mij vermoeden dat velen de werkelijke functie daarvan niet begrijpen. Mensen die jonger zijn dan 48 hebben de tijd voor het melkquotum niet bewust meegemaakt.

  Al vanaf 1958 toen de EEG werd opgericht hadden wij een gegarandeerde melkprijs. Dit deed men met importheffingen, interventie en exportsubsidie. In 1978 toen ik op de MAS in Zenderen zat kwam de leraar op een ochtend de klas binnenlopen met een artikel uit een landbouwvakblad. In dat artikel was berekend dat de EEG zoveel geld uitgaf aan exportsubsidie dat wanneer dat geld rechtstreeks aan de boeren werd betaald iedere boer een vorstelijk inkomen had. De prijsgarantie werd onbetaalbaar. De EEG dreigde financieel te bezwijken. Uiteindelijk is in 1983 het melkquotum ingevoerd om de KOSTEN van de prijsgarantie te beteugelen. Het melkquotum was dus geen middel om de prijs te garanderen maar om de kosten hiervan binnen de perken te houden.
  Wordt vervolgt.......

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.
  Dat het melkquotum niet het middel was waarmee de prijs gegarandeerd werd, werd duidelijk zichtbaar vanaf 2007. De werkelijke middelen waarmee de prijs gestuurd werd waren in dat jaar afgeschaft: exportsubsidie, interventie en importheffing. Vanaf dat moment vloog de melkprijs alle kanten op ONDANKS HET VOORTBESTAAN VAN HET QUOTUM.
  Boeren en organisaties die heimwee hebben naar het melkquotum moeten zich eindelijk eens een keer gaan realiseren dat met het quotum NOOIT de prijs gestuurd is maar slechts de kosten van prijssturing werden beperkt.

 • WGeverink

  De varkensprijzen zijn in Noord Amerika de afgelopen paar jaar prima geweest terwijl deze voor de Europeanen niks om over naar huis te schrijven waren. Als de melkprijs of varkensprijs in Amerika goed is wil dat niet zeggen dat deze in Europa evenredig goed is. Tegenwoordig gaan de marktprijzen vaak al omhoog en omlaag met wat er op termijn wordt verwacht en niet met vraag en aanbod op een bepaald moment. Er is niets frustrerender dan dat je prijs door een USDA report onderuit gehaald wordt terwijl er wordt gewacht en gewacht op de extra aanvoer die uiteindelijk nooit arriveerd. Ze kunnen er namelijk ook naast zitten. In de tussentijd hebben ze wel mooi goedkope varkens gehad. Beste Mozes. Als jij een formule zoekt die presies uitbeeldt welke prijs je krijgt bij welk aanbod wens ik je veel succes.

 • WGeverink

  Toch heeft de melkveehouderij met het quotum voortreffelijk geboerd gezien het feit dat het de enige sector is waar nog veel eigen vermogen aanwezig is.

 • Bennie Stevelink

  Het melkquotum was juist de oorzaak van een extreem hoge kapitaalintensiteit. In de hoogtijdagen van het quotum zat de helft van het kapitaal in een melkveebedrijf in melkquotum. Vooral jonge en kleinere boeren hadden geen toekomst meer. Ik heb er bij mij in de buurt veel ellende van gezien.
  Nieuw Zeeland is het land waar de melkveehouders het minste kapitaal per liter nodig hebben. Het is ook het land met de laagste melkprijs. Ondanks de laagste melkprijs is dit het enigste land waar een jongere een melkveebedrijf kan opstarten zonder dat geërfd te hebben. Nieuw Zeeland leert ons dat jonge groeiende boeren veel meer last hebben van een hoge kapitaalintensiteit dan van een lagere melkprijs. Omdat het melkquotum toch geen bijdrage leverde aan de melkprijs was het goed om daar een punt achter te zetten.

 • WGeverink

  Nederlandse boeren zijn vaak overdreven ambitieus. Koeien melken is hun leven en sommige komen nog maar zelden van hun erf af. Koeien melken is een echte wedstrijd waar zo veel mogelijk en zo groot mogelijk het streven is. Nederlandse boeren waren in Nederland de reden dat het quotum duur was en zijn hier in Canada de reden dat het quotum duur is. Toch weerhoudt het de boeren niet om naar de duizend koeien te groeien. Grond zat en de melkprijs is altijd goed. In NZ lopen ze qua groei ook al tegen de grenzen aan en is de grond daardoor duur.

 • landboer

  Nu het quotum er af is levert het er in ieder geval wel aan bij dat de melk niks waard is! En die jonge boeren Mozes, die jij er geregeld bij haalt, hebben nu helemaal geen kans. Probeer maar eens een stukje land te krijgen! Dat is heel wat moeilijker dan vroeger om aan quotum te komen.

 • Farmer4life2

  @Mozes
  Dat de melkprijs laag is ligt aan dat er teveel is en dat de olieprijs laag is en nog lager wordt.

  Olie en graan is de spil op de markt van prijsvorming.

  Dat de Europese melkprijs "nog zo goed is" komt doordat de euro - dollar koers erg gunstig is. De meeste handel wordt immers in dollars gedaan.

  Hierdoor zitten we nog zo ver boven de 2009 melkprijs.

  Nieuw Zeeland zit hierin juist ongunstig doordat de NZ dollar duur is.

  Dat de USA nog een hoge melkprijs heeft ligt aan de binnenlandse consumptie. Die verdedigt is met hoge importtarieven. Zij exporteren met export subsidie.

  Een oplossing is meer marktgericht te melken. Dit kan evt vanuit de zuivelsector geregeld worden mits het wereldwijd is of alle exporterende landen gelden.

  Uiteindelijk wordt hier iedereen betaald behalve de boer.

 • Jaap39

  Die grondkansen komen vanzelf landboer. Nog een tijdje deze melkprijs en er komt in overvloed te koop. Jonge boeren gaan amper meer starten in nl.

 • farmerdude

  We boren met de vele melk die we nu produceren misschien nieuwe markten aan waar we straks als de prijzen weer aantrekken profijt van kunnen hebben.

 • eg wel

  @mozes19:10,
  Dat in Twente veel jonge en kleinere boeren met de invoering van het quotum zijn verdwenen verbaast mij, hier zijn dat juist de boeren die dankzij de stabiele melkprijs zijn gegroeid en nog steeds bestaan.

 • el

  Afgelopen maand is er wereldwijd weer ruim 1% meer melk geproduceerd!De verwerkers doen goede zaken.

 • wmeulemanjr1

  Wie niet kan melken voor de lagere prijs moet maar afvallen dan komt er vanzelf ruimte op de markt.

 • Foxxy

  Melkquotum is destijds, bij 2,7 miljoen koeien met 13,5 miljard kg melk en stijgende boterbergen evenals overvolle melkpoeder pakhuizen ingevoerd!

  Nu zitten we met krap 1 miljoen dieren minder op bijna diezelfde melkproductie, met een veel grotere bevolking!

  Blijft de vraag of het terecht is dat nu melkveehouders ineens beticht worden in Nederland verantwoordelijk te zijn voor de fosfaat problematiek!

  Saillant detail is,zoals Mozes opmerkt, dat melkproductie (dankzij Europese melkquota) Buiten Europa significant is toegenomen, en de bedrijven van meer dan 10000 koeien rap toenemen. Er zijn slechts 170 zulke bedrijven nodig om het totaal van Nederland te produceren! Of het uit kan of niet, is niet relevant, immers ook die melk komt op de markt!

 • bramegberts1

  We melken onszelf niet alleen de vernieling in maar voor we het weten zijn we ook flink bezig het imago van zuivel om zeep te helpen. We laten duidelijk zien dat we niets om onze afzet geven, als we maar volle bak kunnen blijven produceren. En daarmee laten we ook duidelijk zien dat we als sector niet in staat zijn om de productie te reguleren.
  Advies aan Staatsecretaris van Dam: leg de bovengrens bij het bodemoverschot van 100 kg N per ha aan verlies.
  ( kun je gelijk sterk gebruik maken vd tool de kringloopwijzer) Alleen bedrijven die daar onder zitten mogen verder ontwikkelen. De overigen moeten een andere inspanning leveren.

 • Foxxy

  Laat ze in Brussel productiebeperkende maatregelen bedenken, net als in 1983!

  Lijkt mij verstandiger dan slechts op nationaal niveau regels te verzinnen.

  De Nederlandse melkplas is op wereldniveau slechts een druppel! Dat in tegenstelling tot de kostprijs verhogende werking die bijvoorbeeld fosfaatrechten zouden kunnen worden!

 • piethermus1

  Van de 70000 melkveehouders in Winsconsin 30 jaar geleden zijn er nog 2200 over. En die produceren nu zelfs samen meer melk dan toen. Dat is niet leuk. Maar opvallend is dat zulke processen gewoon doorgaan, ondanks wat we ervan vinden en ondanks dat het wellicht fout is.

 • @meelmuisje

  Iedereen met een beetje verstand wist van tevoren dat dit ging gebeuren. Dat zei ik gisteren ook toen we een afspraak hadden bij de bank waar onze adviseur, wiens schellen langzaam van de ogen vallen, zei dat juist de grote boeren het voor hun Kiezen krijgen. Tegen ons is altijd gezegd dat wij als kleine boer geen goede ondernemers zijn en door collegaboerinnen werd ("waarom hou je niet op? Vraag een uitkering en een sociale woning aan?" hoe BOT kan je zijn) gezegd dat wij geen bestaansrecht hebben. Tsja, het is ieder voor zich. Zolang boeren niet realiseren dat ze zich niet moeten laten gek maken door een overheid die steeds weer een andere richting kiest en banken die altijd meer om hun gewin zullen geven dan om hun klanten...

 • producent

  als veehouders moeten we de melk VERKOPEN aan een afnemer en niet zomaar op laten halen en afwachten wat je krijgt. Laat de zuivelfabrieken ook eens risico lopen. Ik denk dat er weinig melkveehouders zijn die in december de melkprijs voor het komende jaar afspreken.

 • jfvanbruchem1

  producent ,gaat het proberen!

 • wilcovanlaar1

  Blijf maar VEEL melken. Bij de witvleeskalveren wordt weer goed geld verdient !

 • loes1

  omdat van Drie geen kalveren opzet als er geen afzet voor is
  laat de schuren gewoon leegstaan, heeft marktmacht, geeft een schijntje voor de nuka's, en daar kan niemand iets aan veranderen!!! iedere boer geeft z'n kalfjes mee, en wacht af wat het opbrengt, dat is ook zo met de melk ze zijn altijd benieuw wat het opbrengt, niemand zegt daarvoor doe ik het niet.... ik stop !!! nee nog meer..... net zo lang tot er geen weg terug is. en maar klagen en een zondebok zoeken...helaas je doet het zelf

 • piethermus1

  Je kunt alleen iets VERKOPEN waar vraag naar is. En als je het al verkocht krijgt, dan staat daar een bepaalde (lage) prijs tegenover.

  Bij aardappelen is het ook immers ook zo. Dat weet ik uit ervaring. En dat is niet leuk, maar realiteit. Maar veel melkveehouders zitten blijkbaar nog volop in de fase van navelstaren. Ik voorspel dat als je te lang navelstaart, dat je binnen afzienbare tijd geen boer meer bent. En dan helpt het niet naar de ander te wijzen als veroorzaker, omdat er immers meerdere vingers naar jezelf wijzen.)

  Stop! Stop met navelstaren en onrealistische wensdenkbeelden in stand te houden voor de eigen korte termijngemoedsrust.

  Prettige Kerst verder.

Laad alle reacties (58)

Of registreer je om te kunnen reageren.