HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Achtergrond 16 reacties

‘Deel vleesveehouderij weer onder fosfaatstelsel’

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over wel of niet toekennen van fosfaatrechten aan jongvee ouder dan 1 jaar heeft verstrekkende gevolgen. Tot dat oordeel komt advocaat Peter Goumans van Hekkelman advocaten in Nijmegen.

Volgens zijn collega Jacolien Kroon van A&S advocaten is het vooral een principiële uitspraak waarbij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ‘een stevige tik op de neus heeft gekregen’.

Lees ook: CBb: intrekken fosfaatrechten jongvee is onterecht

Goumans en Kroon zijn beiden advocaat van een van de betrokken veehouders in de 3 uitspraken dat als proefprocedure heeft gediend. Nu het CBb de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee min of meer terzijde heeft geschoven, zal LNV-minister Schouten moeten teruggrijpen op de ‘bredere’ definitie in de Meststoffenwet voor het jongvee dat tot melkvee gerekend kan worden.

‘Melkvee-eis’ komt te vervallen

De eis dat jongvee pas fosfaatrechten krijgt als het heeft gekalfd – dus melkvee is – komt te vervallen. Goumans: “Dat heeft niet alleen gevolgen voor deze 3 proefprocedures, maar ook voor de zaken die nog in bezwaar en beroep voorliggen.” De uitspraak betekent volgens Goumans ook meteen een einde aan de discussie of het op de peildatum – 2 juli 2015 – aanwezige vee al dan niet bestemd was voor de melkproductie en de daarmee samenhangende bewijsproblematiek.

Deel vleesveehouderij ‘weer’ onder fosfaatrechtenstelsel

Het gevolg van de uitspraken gaat volgens Goumans nog veel verder. Goumans: ‘Dit oordeel van het CBb betekent ook dat bedrijven die op 2 juli 2015 jongvee hielden dat onder de definitie ‘melkvee’ valt, voor het houden daarvan fosfaatrechten nodig hebben. Het gevolg is dat een deel van de vleesveehouderij hierdoor ‘weer’ onder de werking van het stelsel van fosfaatrechten komt te vallen. Deze bedrijven zullen dus aanspraak moeten maken op vaststelling van rechten voor hun bedrijf.”

Discussie over begrip ‘melkvee’ niet teneinde

De discussie over de inhoud van het begrip ‘melkvee’ is hiermee niet afgerond, stelt Goumans. “In bezwaar en beroep ligt immers ook nog de vraag voor of zoogkoeien onder de definitie vallen. Daar heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven nog geen oordeel over gegeven.”

Honderden vergelijkbare zaken

Volgens Jacoline Kroon is het een goede uitspraak voor de veehouders die ermee te maken hebben. “Vooral veehouders die hun toegekende fosfaatrechten verkocht hadden is deze CBb-uitspraak heel belangrijk.” Deze veehouders hoeven nu geen – dure – fosfaatrechten te kopen voor LNV. Kroon verwacht dat de honderden vergelijkbare zaken die nog op de plank liggen bij het CBb, allemaal gegrond worden verklaard.

Wachten op reactie LNV

LNV geeft nog geen reactie op het vonnis. Volgens een woordvoerder van het ministerie worden de uitspraken bestudeerd.

Laatste reacties

 • boerke brabant

  wanneer weten we als (vlees)veehouder waar we aan toe zijn ?

 • Attie

  De razzia's op vleesvee jongvee 101/102 is waarschijnlijk weer ten einde, zoogkoeien 120 is natuurlijk onzin.

 • john***

  als als zekerheidje het jongvee van vleesvee onder melkveefosfaat gaat vallen is het toch niet meer dan logisch om dat plafond te verhogen (in ieder geval voor dat deel)

 • Kelholt

  Welk plafond wil je verhogen dan John? Fosfaatplafond of stikstofplafond? En wat doen we dan met de ammoniakemissie?
  Leve de derogatie met de daarbij behorende voorwaarden!

 • Attie

  Vrijheid blijheid is natuurlijk allang verleden tijd Kelholt, 2,5 koe per ha zou kunnen, maar dan is intensief niet blij, dus zeg het maar..?

 • kanaal

  een zoogkoe heeft in 2015 ook gewoon fosfaat geproduceerd , en daar ging het nu juist om.

 • farmerbn

  Nogmaals, de fosfaatrechten zijn er gekomen voor de Rabo, FC en de overheid. LTO heeft geholpen zoals LTO altijd helpt. Rabo wilde geen melkveebedrijven onder water, FC wilde minder melk en de overheid had wel zin in dit inkoppertje om minder melkvee te krijgen.

 • wmeulemanjr1

 • melkveehouder .

  @Farmerbn. Helemaal eens. Je vergeet in je opsomming dat het CDA met de beslissende stem in de Eerste Kamer het nu zo verfoeide fosfaatrechtenstelsel heeft verankerd. En nu huilt men krokedillentranen en wijst naar de linkse partijen. We zijn echter besodemieterd door onze ‘eigen’ mensen. Bah, om misselijk van te worden!

 • Kelholt

  @mellveehouder Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen dus Annie zal nog wel een paar keer met haar vuist op de keukentafel slaan en hier verkondigen dat het fosfaatrechtenstelsel niet deugt en gezinsbedrijven kapot maakt.

 • melkveehouder .

  @kelholt. Annie heeft door krimp van de melkveehouderij de mestafzet voor haar eigen achterban, de varkensboeren, veilig gesteld en hiervoor de melkveehouders geofferd. Veilig stellen van de derogatie was het mistgordijn. Een knap staaltje politiek bedrijven van Annie en LTO.

  Ik hoop dat de melkveehouders dit 23 mei niet vergeten zijn!

 • hietkamp

  Was toch heel simpel geweest. Je gaat alles aan grond koppelen en dan hou je gat over van x hoeveelheid fosfaat en daar dan rechten voor aanmaken. Als je die rechten dan langzaam gaat weghalen dan zou het allemaal grond gebonden zijn. Want nu eingelijk ook gebeurd met de 10% naar fosfaatbank. Maar je belast nu de hele sector ook diegene die niet voor problemen zorgen. Ander optie zou zijn alles in fosfaatrechten want een koe is een koe. Waar we met zijn allen wel overeens kunnen zijn is dat het nu een verschrikkelijk ingewikkeld systeem is.

 • Attie

  Precies hietkamp, einde quotum streep, vanaf dat moment alleen 100% grondgebonden groei. Dan hadden we het mooi gered zonder ffrechten..!!

 • melkveehouder .

  @attie. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling. Dat dit anders is gelopen is, is door farmerbn omschreven. Daarom ben ik ook furieus over de ellende wat ze hiermee veroorzaakt hebben op veel bedrijven cq de sector.

 • Attie

  Ben ik het ook mee eens melkveehouder, behalve dan die derogatie dat zou een grondgebonden grasbedrijf eenzijdig treffen. Tot 2,5 koe per ha alles oké.

 • schooteind1

  Als je de veestapel wilt koppelen aan de aan tal hectares dan moet je eerder denken aan 1 koe dan 2 koe per ha. De 2.5 ha waar Attie het over heeft gaat leiden tot een enorme uitbreiding van de veestapel. Kortom de veestapel reguleren middels het aantal ha. is een "mission Impossible".

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.