Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Kruidenrijk grasland is te meten’

Met behulp van satellietbeelden kan met 80% zekerheid worden aangegeven waar zich kruidenrijk grasland bevindt, blijkt uit resultaten van hackathon Rewarding Nature Hack.

Het meten van biodiversiteit op een melkveebedrijf is niet gemakkelijk. Er is behoefte aan goede indicatoren om melkveehouders te belonen die extra inspanning leveren om de biodiversiteit te vergroten. Reden voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) om in samenwerking met RVO en BoerenNatuur een zogenoemde hackathon te organiseren. Techneuten, agronomen en andere experts bogen zich tijdens dit evenement over de vraag hoe de aanwezigheid van kruidenrijkgrasland met behulp van beschikbare data in beeld is te brengen. Een combinatie van satellietbeelden met veldgegevens kwam als beste idee uit de bus, zo legt Jacomijn Pluimers van WNF uit.

Jacomijn Pluimers. - Foto: Herbert Wiggerman
Jacomijn Pluimers. - Foto: Herbert Wiggerman

Wat is de reden voor het organiseren van deze hackathon?

“WNF werkt samen met FrieslandCampina en Rabobank aan de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor. In de praktijk blijkt het nog lastig om kruidenrijk grasland, een van de indicatoren van de meetlat die de resultaten van de melkveehouder op biodiversiteit meet, in beeld te brengen. Tijdens deze hackathon, die 28 uur duurde, hebben 4 groepen experts gezocht naar mogelijke oplossingen voor het meetbaar maken van kruidenrijk grasland.”

Is er een oplossing gevonden?

“Uiteindelijk heeft een jury, waarin ook BoerenNatuur vertegenwoordigd was, gekozen voor de groep die satellietdata wist te combineren met data die verzameld wordt door de boer zelf. De satellietdata die in de hackathon werden gebruikt, konden met 80% zekerheid aangeven waar zich kruidenrijk grasland bevindt. Ook is het zogenoemde geotagging veelbelovend. Door middel van geotagging kunnen media aan gps-coördinaten worden gekoppeld. Zo kan een melkveehouder bijvoorbeeld via een app een foto maken van kruidenrijk grasland en deze koppelen aan een bepaalde tijd en plek.”

En nu?

“Nu is het tijd voor verdere verdieping. Zaak is om te kijken of de genoemde bruikbare ideeën toegepast kunnen worden om het onderdeel kruidenrijk grasland in de biodiversiteitsmonitor op een eenvoudige en betrouwbare wijze meetbaar te maken. Tijdens de presentatie van de mogelijke oplossingen waren ook vertegenwoordigers van FrieslandCampina en Rabobank aanwezig. We weten nu waar kansen liggen.”

Er is nogal veel te doen over eigendom van data. Is dit nog onderwerp van discussie geweest?

“Zeker, doel van betrokken organisatie Farmhack.nl is dat verzamelde data ten gunste van boeren wordt gebruikt. Ook onze insteek als WNF is dat boeren, die het in onze ogen goed doen en beter scoren op de indicatoren van de biodiversiteitsmonitor, worden beloond. Niet alleen door hun bank of zuivelonderneming, maar ook door andere organisaties als waterschappen en waterbedrijven. Zaak is om extra geleverde inspanning met betrouwbare instrumenten meetbaar te maken. Ook de RVO volgt dit soort initiatieven met bijzondere belangstelling in het kader van het GLB.”

Eén reactie

  • koestal

    Ik geloof er niet in ,ik had een boswal opgeknapt ,veel braamstruiken en andere rommel opgeruimd,mij was hiervoor geld beloofd ,kwam een man langs van landschapbeheer om het te controleren,keek een paar minuten en zegt afgekeurd en was meteen weer weg. Ik doe niet weer mee.Het geld gaat gewoon naar de heren van landschapsbeheer. Stop asjeblieft met die mooie praatjes en beloftes. Zo wordt je belazerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.