Rundveehouderij

Achtergrond 19 reacties

A-ware houdt veehouders dichtbij klant en markt

Zuivelbedrijf Royal A-ware blijft stappen zetten om zich verder in de markt te ontwikkelen. Daarmee blijft het ook kansen scheppen voor de veehouders die met het bedrijf in zee gaan, stelt COO Klaas de Jong. Dichtbij elkaar en bij de markt blijven, is daarbij cruciaal. Zo zijn ook lastige periodes door te komen, meent hij.

Zuivelbedrijf Royal A-ware is de laatste jaren snel groot geworden en heeft zich succesvol neergezet. Toch wordt het binnen de sector regelmatig kritisch gevolgd. Concurrenten knagen graag aan de pretenties van het bedrijf. Klaas de Jong, Chief Operating Officer (COO) van het zuivelbedrijf, licht een en ander graag toe.

Allereerst wil hij de positieve sfeer benadrukken die er heerst in de onderneming en met de melkveehouders. Daar geen sfeer van: ‘Het glas is halfleeg’. Half oktober verwelkomde hij honderden nieuwe veehouders op de najaarsbijeenkomsten. De Jong: “We kijken terug op een aantal positief verlopen bijeenkomsten. We waren in Wolvega, Sneek en Zwolle. De sfeer was prima. Wij zijn een ondernemende club, net als onze melkveehouders.”
Lees verder onder de foto‘s

COO Klaas de Jong: Het melkgeld komt bij ons altijd uit de vraag in de markt. - Foto: Suzie Geenen/Imagro
COO Klaas de Jong: Het melkgeld komt bij ons altijd uit de vraag in de markt. - Foto: Suzie Geenen/Imagro

Jullie hebben weer veel melkveehouders aangenomen en zijn enthousiast, maar ook jullie kunnen de leveranciers toch niet altijd blij maken met weer hogere prijzen? Wat vertellen jullie als de prijs omlaag moet?

“We nemen onze melkveehouders mee met wat er in de markt gebeurt. Dat er nu zorgen zijn over de sterk gedaalde boterprijs, vertellen we ook. Ik begin mijn verhaal vaak met de vraag: waarom zit de markt op 35 cent en niet op 25 of 45. Wij motiveren onze besluiten. Als er veranderende omstandigheden zijn, moeten we daar nuchter mee omgaan en niet alleen praten over succes bij mooi weer. Door open met onze veehouders te praten over de markt, kunnen zij daar hun voordeel mee doen. Wij moeten hier ondernemen, zij thuis op de boerderij.”

Bekijk het verloop van de melkprijs van A-ware via Boerderij Op Maat

“De beeldvorming over de melkprijs die wij betalen is vaak onjuist. Bij ons is er ook nooit sprake van herverdeling van melkgeld. Het geld komt bij ons uit de vraag in de markt. De premies van de verschillende melkstromen worden in de melkprijsvergelijking niet meegenomen.”

Jullie paradepaardje is de Albert Heijn-stroom, met een plus van 3 cent, die kan worden gestapeld bovenop allerlei andere toeslagen. Wat gebeurt er na 3 jaar?

“De Royal A-ware melkstroom voor Albert Heijn is een nauwe samenwerking van ons met Albert Heijn, waarbij we een melkstroom naar een hoger duurzaamheidsniveau tillen, een niveau dat tegemoet komt aan de wens van de Nederlandse consument. Het programma is dynamisch en kan dus voortdurend meebewegen met de veranderende vraag van de consument. Albert Heijn heeft voor minimaal 3 jaar getekend, daarna gaat de samenwerking verder.”

Hoe zorgen jullie voor een optimale aansluiting?

“We hebben panels waar ook consumenten in zitten, niet iets waarbij de techneuten voorop staan. Dat is een groot verschil ten opzichte van de andere programma’s die vaak statisch zijn en werken met keurmerken en logo’s voorop. Ons programma is concreet, transparant en goed controleerbaar. Melkveehouders weten waar ze aan toe zijn, en de consument weet straks duidelijk waar de zuivel van AH voor staat en waar deze vandaan komt.”

Als klanten willen, kunnen ze een kijkje gaan nemen bij de boer. Zo ging het vroeger toch ook?

“Overigens zijn ook onze programma’s gecertificeerd, door Qlip, maar we zetten het niet op de verpakkingen. We vertellen het echte verhaal. Klanten kunnen precies zien waar de producten vandaan komen, op Facebook of via een bord bij de boerderij. Als ze willen, kunnen ze een kijkje gaan nemen bij de boer. Zo ging het vroeger toch ook?”

Van jullie wordt ook wel eens gezegd dat de eisen niet altijd even strak zijn.

“Al onze programma’s zijn duidelijk en concreet en worden ook ge-audit. Voor het Albert Heijn programma hebben we duidelijke ijkpunten, zoals een grasland-grondgebondenheidscriterium en een duidelijke maatstaf over de melkproductie per hectare. Alles op basis van openbare bronnen. Bij ons zijn er geen grijze zones, zoals eiwit van het land van de buurman.”

Een medewerker van Royal A-ware controleert de kwaliteit van natuurkaas in een pakhuis. - Foto: Suzie Geenen/Imagro
Een medewerker van Royal A-ware controleert de kwaliteit van natuurkaas in een pakhuis. - Foto: Suzie Geenen/Imagro

Jullie hebben ook ‘stalmelk’ en een duurzamer variant daarvan. Moeten jullie niet strenger zijn daarmee?

“Niet in elke bedrijfsvoering past weidegang. Het Albert Heijn-programma heeft de weidegang extra gestimuleerd. Er zijn diverse bedrijven die eerst niet weidden, maar door dit programma toch een andere keuze hebben gemaakt.”

“Toch kan niet iedereen dit doen. Daarom hebben wij na het AH-programma de boerderijmelk-plus geïntroduceerd. Dat heeft het totaalniveau van dierenwelzijn en duurzaamheid verhoogd. Dat we daarvoor eenzelfde premie betalen als voor weidegang, is goed te motiveren. De meeste niet-weiders hebben daarop de overstap naar dit programma gemaakt. Wat je wel ziet, is dat sommige van deze veehouders een vrije vorm van weidegang toepassen, zoals deelweide. Geen enkele weider is bij ons teruggegaan naar opstallen.”

We mogen best wat trotser zijn op de kwaliteit van onze gangbare melk

“Ik wil verder graag melden dat met gewoon gangbare melk ook niets mis is. Die voldoet aan alle wettelijke eisen en is KKM-gecertificeerd. Als je aan buitenlanders laat zien wat de kwaliteit van deze melk is en waar deze allemaal aan voldoet, dan erkennen ze dat dit meer is dan op de meeste plekken elders in de wereld. We mogen hier best wat trotser op zijn.”

“In het buitenland wordt de kwaliteit en duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij geroemd. Bij A-ware zijn wij er ook gewoon hartstikke trots op en met onze programma’s voor AH en Boerderijmelk gaan we daar dus ook nog eens extra overheen.”

Jullie nemen afscheid van de stroom melk die jullie van FrieslandCampina betrekken via de Dutch Milk Foundation. In plaats daarvan hebben jullie meer eigen veehouders geworven. Wat hebben jullie daaraan?

“Wij mogen geen officiële uitspraken doen over de melk van de Dutch Milk Foundation. Wij hebben steeds aangegeven dat ons uiteindelijke doel is om melk van eigen melkveehouders te verwerken. De belangrijkste reden hiervoor is dat we met eigen veehouders onze eigen programma’s en ketens kunnen inrichten. Via DMF konden we alleen gewone melk bestellen. Die beperking is nu dus weg.”

“Dit is veel sneller gegaan dan we hadden ingeschat. Het heeft natuurlijk geholpen dat melkveehouders bij ons kunnen kiezen uit 5 melkstromen met elk hun eigen eisen en premies. Ook van belang is verder dat ze bij ons kunnen groeien zonder financiële korting.”

Lees ook: Vooral grotere bedrijven gaan van RFC naar A-ware

Hoeveel melkveehouders hebben jullie er dit jaar precies bij gekregen? Er is al eens gezegd: zo’n 250.

“De aanmelding loopt nog steeds door.”

Maar hoeveel?

“We verwerken na de verdubbeling van de specialiteitenlijn in de bestaande kaasmakerij en na de ingebruikname van de mozzarellafabriek ruim 1,5 miljard kilo melk. Met de tweede specialiteitenlijn kunnen we nu zeven verschillende kaasvormen maken, en een nog groter aantal recepturen.”
Lees verder onder het Facebook-bericht

“We zijn er trots op dat we inmiddels voldoende melkveehouders hebben die ons het vertrouwen hebben gegeven om deze melkbehoefte af te dekken. Hierbij houden we voldoende flexibiliteit om boeren de ruimte te geven te groeien en toch te kunnen garanderen dat we alle melk kunnen verwerken. Uiteraard hebben we er eerst voor gezorgd dat we afzet hebben voor de producten. Zo werken we bij A-ware altijd. Eerst de afzet, dan de melk.”

Wij willen geen melkdruk hebben

Zijn jullie dan klaar?

“Bij A-ware zijn we nooit klaar. Het is ook nog steeds zo dat we niet alle kaas zelf produceren. Dat willen we zo houden. Wij blijven ook handelen in kaas. Wij willen geen melkdruk hebben.”

Jullie stimuleren boeren om te kiezen voor bepaalde melkstromen, maar soms hebben ze ook extra kennis nodig. Hoe verzorgen jullie dat?

“We hebben onze eigen Dairy Academy waar we workshops op maat aanbieden aan onze veehouders. Heel veel veehouders van ons zijn daarbij aangesloten. Daar krijgen ze ook punten voor. Bovendien, als een groep melkveehouders iets wil qua scholing, dan organiseren wij dat. Op dit moment bieden we negen workshops en trainingen aan.”

Laatste reacties

 • kleine boer

  Bijzonder knappe prestatie blijf ik het vinden.

 • Bennie Stevelink

  ”Marktgericht, vraaggestuurd, geen melkdruk, eerst afzet dan dan de melk”.
  Verder: “Het programma is dynamisch en kan dus voortdurend meebewegen met de veranderende vraag van de consument”. “We hebben panels waar ook consumenten inzitten.......”.

  Het betekent dat de eisen waar de boeren aan moeten voldoen voortdurend veranderen. Dat niet de boeren maar consumenten en Jan Anker de regels bepalen.

  Alles wat Jan Anker hier hardop uitspreekt hoeven ze bij RFC maar te fluisteren of onder een deel van de boeren breekt de pleuris uit. Van Jan Anker wordt het door dezelfde boeren geaccepteert.

  Wat ze bij RFC van Jan Anker kunnen leren is dat ze veel duidelijker, in eenvoudige verbanden, naar de boeren toe de markt moeten communiceren. Marktinformatie is bij RFC veel te abstract en vaag. Boeren zélf laten nadenken over de markt zou wel eens heilzaam kunnen zijn.

 • Alco

  Eén ding moet duidelijk zijn.
  Als de klant betaald, krijgt ie wat ie wil.
  En niet andersom.

 • Allewies

  Een particulier kan veel sneller schakelen dan een coöperatie(RFC). RFC moet oppassen, anders gaat hetzelfde aan toe als vroeger met vion (coveco)

 • Geweldig, je bent haast een sukkel als je nog aan RFC levert! Zo’n verhaal hebben we ooit ook van DOC, van Bakel, Lyemf etc etc gehoord !
  A-Ware is geen filantropische instelling en zal eerst aan de eigen onderneming denken en dan aan de boeren!

 • haj146

  allewies! Juist! Daar zijn wij ook bang voor. Veel geld in het buitenland verloren door bedrijven daar te kopen dan wel te runnen.
  Over 5 jaar weten we of rfc of Aware een goede keus was. Laten we voor nu allemaal het beste gunnen en mekaar niet de vlooien af te vangen

 • Firma Vellenga

  Wij leveren nu een half jaar aan A-ware (van FC) en hebben er nog steeds een goed gevoel bij. Je voelt je weer gewaardeerd, bij een vraag krijg je meteen een begrijpend antwoord daar gaat geen 2 werkdagen mee weg. Ze praten onze taal en we hebben niet het gevoel dat ze ons geld verkwisten... We hopen het allerbeste met dit bedrijf.

 • Bennie Stevelink

  “Ze praten onze taal en we hebben niet het gevoel dat ze ons geld verkwisten... We hopen het allerbeste met dit bedrijf”.
  @Vellenga, hebben jullie aandelen in A-ware?

 • farmerbn

  Ik geloof dat zuivelfabrieken langlopende contracten met hun afnemers hebben. Waarschijnlijk zijn ook de prijzen daar vastgesteld. Ik vind het raar dat zuivelbedrijven langdurig verkopen en kort bij de melkveehouders inkopen. Je zou denken dat ze daar een risico lopen maar dat is helemaal niet het geval. De plus houden ze lekker zelf en het verlies verrekenen ze met die korte melkprijs. Als a-ware de boeren een mooie vaste melkprijs aanbied, denk ik dat er veel boeren naar ze toe gaan komen. Een mooie prijs voor 3-5jaar is bv 38 cent. Als je dat aanbiedt denk ik dat er veel boeren bij FC vertrekken.

 • mtseshuis

  Ik hoop dat ze het super gaat bij A-Ware en dat bij RFC de ogen zachtjes aan open gaan en ze zien dat ze volledig op de verkeerde weg zitten en eens weer echt werk gaan maken van melk verwaarden ipv geld verkwanselen aan allerlei vage projecten in dubieuze landen.
  Als het A-Ware goed gaat, zal er vanzelf wel bij iemand bij RFC het licht gaan branden dat ze op een doodlopend spoor zitten, hoop ik...
  En inderdaad Vellinga, bij RFC heb je niet het idee dat ze er voor jou zijn, eerder andersom, dat jij er voor hen bent en als je dat niet aan staat, je zsm moet ophoepelen..

 • Bennie Stevelink

  @Eshuis, denk je nu werkelijk dat A-ware er voor de boeren is?
  A-ware gaat het goed als ze zoveel mogelijk goed renderende marktposities van RFC kunnen afpakken. Dat levert Jan Anker twee keer winst op. Ten eerste zijn eigen handel zo hoog mogelijk verkopen: dat is de eerste winst. Ten tweede gaat bij RFC de melkprijs omlaag als ze afglijden naar een slecht renderende bulkcoöperatie waardoor Jan Anker zijn leveranciers ook lager kan betalen. Dat is de tweede winst.
  De leveranciers van A-ware moeten juist hopen dat het RFC zo goed mogelijk gaat. Dáár is hun melkprijs immers van afhankelijk.

 • xw

  precies Bennie, aankoop van melk is een kostenpost voor Anker.
  En de kosten proberen ze zo laag mogelijk te houden.
  Gelukkig voor de leveranciers van Anker dat RFC er is.
  Meer woorden hoef je er niet aan vuil te maken, zal ik maar zeggen

 • Alco

  Het is niet dat er blind vertrouwen is in Aware.
  Maar die in de RFC is geknakt.

 • Bennie Stevelink

  Als Jan Anker zegt: “marktgericht, vraaggestuurd, eerst markt dan melk, dynamische regels en panels waar consumenten in zitten”, GEEFT dat boeren vertrouwen.

  Als RFC zegt: “marktgericht, vraaggestuurd, eerst markt dan melk, dynamische regels”, KNAKT bij dezelfde boeren het vertrouwen?

  Ik probeer mij er niet meer aan te ergeren maar probeer het te begrijpen. Ik zoek antwoorden waarom sommige boeren bij A-ware hetzelfde beleid tegenovergesteld beoordelen dan bij RFC.
  Ik denk dat hier zo langzamerhand een psycholoog bijgehaald moet worden om het te begrijpen.

  Al eerder zag ik vreemde tegenstrijdigheden: zo wilden sommigen (DDB) bij RFC een vaste melkprijs waar ze over wilden onderhandelen. Alsof RFC een particuliere onderneming is.
  Nadat men was overgestapt naar A-ware wilde men bij A-ware een melkprijs die gebaseerd was op de resultaten van A-ware, alsof A-ware een coöperatie is die als doel heeft een zo hoog mogelijke melkprijs voor de boeren te realiseren.

  Het gedrag wat ik zie is volkomen irrationeel. Maar ieder gedrag, hoe irrationeel ook, heeft een rationaliteit die alleen bestaat vanuit de beleving van de persoon die dat gedrag bezigt. Om deze rationaliteit te begrijpen moet je dus de achterliggende beleving begrijpen. Dat lukt mij tot nu toe nog niet.

 • Firma Vellenga

  Alco heeft het heel mooi in een paar woorden verwoord.
  Bennie, ik denk dat u er te veel er bij haalt over aandelen etc. Wij zijn daar helemaal niet mee bezig. Bij RFC kregen we steeds weer andere verplichtingen, bijna dreigbrieven. Daar hadden we helemaal geen zin in. Het is voor ons puur de toon waarmee gesproken wordt wat ons bij A-ware aantrekt. Misschien is dit het Fries gevoel....

 • kleine boer

  Bennie maakt zijn verhalen steeds langer maar alco schrijft het in 2 zinnen stuk beter op wat er leeft onder de rfc leveranciers.

 • Alco

  @Bennie maakt zijn eigen verhaal en gaat dat dan becommentariëren.
  Er zijn zoveel verschillen tussen de melkverwerkers.
  Niet zozeer in de melkverwerking, maar buitenlandse escapades, jumpstart, de aanzet tot fosfaatrechten, de 10 cent korting en ga zo maar door.
  In het hoofdbestuur is de politiek binnen geslopen en grootheidswaanzin met een ander zijn geld.
  Als het gelukt geven ze zich een klap op de schouder en andersom vertrekken ze met een dikke premie.
  Bij Aware is succes goed voor de eigen portemonnee en verlies een eigen strop.

 • brutus71

  @Bennie, het probleem bij RFC is dat het vertrouwen bij veel leden verdwenen is en als individueel levererancier bij AWARE is er voldoende groei ruimte, dat geeft de Jong duidelijk aan.
  Bij RFC wordt en werd er veel belooft, oa structureel hoge prestatie toeslag, kom maar op met de melk, China zit te springen om onze melk en nu wordt er veel verwacht van de Topline ( wat alleen nog maar lucht is), het geloof is weg.

 • xw

  Wel lachen hierzo: de beste stuurlui staan aan wal

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.