Rundveehouderij

Achtergrond

Uitwisselen data stuwt voerefficiëntie

Paddy O’Reilly heeft een hoog productief bedrijf (9.500 kilo melk per koe) in Ierland met jaarrond levering aan de melkfabriek voor productie van dagverse melk.

In Ierland is 90% van de melkveebedrijven gericht op melkproductie op basis van vers gras. Zo niet Paddy O’Reilly (57) in Castledermot in county Kildare. Hij heeft samen met zijn broer David (52) en vader James (82) een jaarrond kalvende melkveestapel van 160 koeien. Daarnaast zijn er op een tweede locatie nog 600 vrouwelijke vleesrunderen die op 15 maanden leeftijd worden geslacht

Waarom kiezen jullie voor jaarrond melk leveren?

“We zitten vlakbij de melkfabriek waar melk verwerkt wordt voor dagverse productie. Met jaarrond leveren halen we wat extra inkomsten, en kunnen we evenwichtig melk produceren. Dat maakt het management rondom productie heel stabiel, beheersbaar en controleerbaar. En dat geeft ook de kans op dat vlak te optimaliseren, met name in de voeding, ook tijdens de weidegang.”

Hoe zitten jullie op de voerkosten?

“Over 2016 draaiden we 14,5 cent voerkosten per kilo melk. Dit is de som van krachtvoer- en ruwvoerkosten. Het verse gras reken ik in voor € 100 per ton droge stof. Je moet waarde toekennen aan het verse gras. Het staat er immers niet gratis. Alleen als je een bedrag rekent kun je eerlijk vergelijken en optimaliseren op de kosten. Naast een klein beetje graszaadhooi voor de structuur, bevat het rantsoen mais, voederbieten en bietenpulp. Deze laatste drie voedermiddelen zijn ingekuild in één kuil, in de verhouding 30-60-10. Het drogestofgehalte hiervan is 30%. Verder gaat er nog gerst in het rantsoen en kleine hoeveelheden Yea-Sacc (gist), Sel-Plex (seleniumaanvulling) en Mycosorb (mycotoxinebinder). Het rantsoen wordt dagelijks gecontroleerd.”

Paddy O’Reilly. - Foto: Wijnand Hogenkamp
Paddy O’Reilly. - Foto: Wijnand Hogenkamp

Dus je koppelt de data?

“Ja, op onze Keenan voermengwagen zit een weegunit die de data doorstuurt naar een centraal punt. Daar wordt exact gevolgd of de geladen hoeveelheid per voedermiddel overeenkomt met de geplande hoeveelheid voedermiddel. Ook wordt de laadvolgorde gecontroleerd. Bij afwijkingen krijg ik een seintje. Ook neemt de voerspecialist contact op als de melkproductie of gehalten wijzigen bij gelijkblijvend rantsoen. Want ook de melkdata is gekoppeld.”

Wat levert dat op?

“Ik heb dagelijks inzicht in de voerefficiëntie en ik kan direct sturen. Zo haal ik het optimale uit mijn koeien en bedrijfsvoering. De laatste overzichten tonen een voerefficiëntie van 1,52. Dat is mede te danken aan het verse gras in het rantsoen. Maar ook in de winter zien we kans dit niveau goed vast te houden.

En het financiële resultaat?

De 14,5 cent krachtvoer en ruwvoerkosten zijn gevolg van optimalisatie van de voerefficiëntie. Bij een gemiddelde melkopbrengst van 35 cent over 2016 levert dat 20,5 cent voersaldo per kilo melk. “Dat is niet heel veel, maar genoeg om ook in een niet bijzonder jaar uiteindelijk alle kosten te kunnen betalen en waarbij een positieve marge resteert.”

Of registreer je om te kunnen reageren.