Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Uittocht melkveehouders in Brazilië

Europese melkveehouders roepen om hulp van Brussel, maar gaan door met melken. Hun Braziliaanse collega’s schakelen over op vleesvee.

Brazilië telt ruim een kwart miljoen geregistreerde melkveehouders. Een veel groter aantal is helemaal niet geregistreerd en daarom ontbreken ook exacte cijfers over de totale melkproductie. Alleen de hoeveelheid melk die officieel door zuivelverwerkers is gekocht en verwerkt is bekend.

Scheefgroei tussen vraag en aanbod

Wereldwijd is er een scheefgroei tussen vraag en aanbod van melk en zuivelproducten. Begin 2015 zijn in Europa de melkquota afgeschaft, waardoor boeren nu veel meer mogen melken. Zelfs de positieve resultaten bij de export van kaas hebben niet voorkomen dat er voorraden zijn opgebouwd. Hetzelfde gebeurde bij mageremelkpoeder en ook de botermarkt is inmiddels in de problemen gekomen. Wereldwijd wordt naar Europa gewezen, maar ook de Verenigde Staten (VS) en Australië hebben in 2015 meer liters melk geproduceerd dan in 2014. Dit in combinatie met een afname van de wereldwijde vraag, levert lagere melkprijzen op.

China is een van de landen waar de import van onder andere magere- en vollemelkpoeder de afgelopen twee jaar aanzienlijk is afgenomen. Voor mageremelkpoeder was de daling in 2015 ruim 20% en voor volle melkpoeder zelfs 48% in vergelijking met 2014.

Momenteel ontvangt de Braziliaanse veehouder €0,18 per kilo melk.

Veel melkveehouders stoppen ermee

Hoewel de melkprijs in Brazilië een lichte stijging vertoont, is de uitbetaling aan de boer op dit moment lager dan in 2014. Momenteel ontvangt de veehouder €0,18 per kilo melk. In de supermarkt ligt de lang houdbare melk overigens voor ongeveer €0,47 per pak van een liter in het schap.

Door de aanhoudende lage melkprijs en de sterk gestegen kosten zijn er veel melkveehouders die ermee stoppen. De prijs per liter geproduceerde melk is in de eerste twee maanden van 2016 gestegen ten opzichte van 2015, maar vrijwel op hetzelfde niveau als dezelfde maanden in 2014.

Productiekosten met 20% gestegen

De productiekosten stegen harder. Vergeleken met februari 2015 zijn de productiekosten door de hoge prijs voor mais en soja met 20% gestegen. Ook het niet investeren in goede weidegrond en in de verbetering van de veestapel wreekt zich nu bij veel bedrijven. Meer dan de helft van de zuivelboeren draait momenteel met verlies en voor velen is het dermate verliesgevend, dat ze hun melkvee verkopen. Dat zet ook de prijs daarvan weer onder druk.

Zoektocht naar cijfers melkveehouderij
Het ontbreekt in Brazilië volledig aan betrouwbare cijfers over de melkveehouderij. De meeste aannames zijn gebaseerd op schattingen van het Braziliaanse instituut voor statistiek (IBGE) in 1996. In die schattingen zijn naast de echte melkkoeien ook vleeskoeien en hun productie meegeteld. Die aannames zijn in 2006 geactualiseerd en er werd geconcludeerd dat er toen 930.000 zuivelboeren waren met naar schatting zestien miljoen stuks melkvee. Het meest betrouwbare cijfer is de hoeveelheid melk die wordt verwerkt door de veertien grootste verwerkers. Zij verwerken jaarlijks ruim 24 miljard liter melk die wordt geleverd door zo’n 256.000 zuivelboeren.

Laatste reacties

 • el

  De Braziliaanse Melkveehouders hebben waarschijnlikk geen vreemd vermogen in hun bedrijf zitten,als de melkprijs weer aantrekt beginnen ze weer te melken!

 • Foxxy

  Interessant artikel, jammer dat er geen betrouwbare cijfers over zijn!
  Van Bakel: succes met de 45000 stuks melkvee in Brazilië!

 • Can

  Een Nederlandse boer financierd tot de laatste cent ,er is geen weg terug , dus houdt de schuur maar vol management .
  Dus El , de keus die gemaakt wordt ( management) houdt die bedrijven sterk en op lang termijn zijn dit de overblijvers .
  Financiering heeft er niets mee te maken .
  Totale Kostprijs en dit is inclusief financiering .

 • koestal

  niks is betrouwbaar in Brazilie

Of registreer je om te kunnen reageren.