Rundveehouderij

Achtergrond 34 reactieslaatste update:19 feb 2016

Melkveehouders schreeuwen om duidelijkheid

De voortdurende onzekerheid over de fosfaatrechten legt iedere melkveehouder lam. De roep om duidelijkheid zwelt aan. Dat zeggen de LTO-regiovoorzitters van de drie grootste melkveeprovincies. 'De onrust onder melkveehouders groeit.'

De politiek houdt de melkveehouderij in spanning: het besluit over invoering van de fosfaatrechten zijn keer op keer uitgesteld. Woensdag overlegde staatssecretaris Martijn van Dam voor de tweede keer met de sectorpartijen over de fosfaatrechten. Een derde overleg vindt volgende week plaats.

Zorgen bij melkveehouders die hebben uitgebreid

Wat de gevolgen zijn voor individuele melkveehouders is nog volkomen onduidelijk. De onzekerheid over de toekomst, raakt iedere melkveehouder. Dat blijkt uit navraag bij de LTO-regiovoorzitters van Friesland, Overijssel, Gelderland en Limburg. Jan van der Staak, melkveehouder en voorzitter van LLTB-vakgroep melkveehouderij Limburg: "Alle melkveehouders houden hun adem in. De onzekerheid is groot. Het meest nijpende is dat melkveehouders nog niet in oplossingen kunnen denken." Melkveehouders houden het maximaal aantal dieren vast, ook om de lage melkprijs het hoofd te bieden.

Veel zorg is er bij melkveehouders die de afgelopen jaren hun bedrijf hebben uitgebreid: krijgen zij nog wel de stal vol? Maar ook de groep die niet is gegroeid, maakt is zorgen. "Zij vragen zich af of ze hun stal nog wel juist vol kunnen houden", aldus Van der Staak. Volgens hem is geen goede uitkomst mogelijk van de fosfaatrechten. Melkveehouders zijn ook nog niet bezig met of zij wel of geen grond moeten bijkopen. "Eerst moet er meer duidelijkheid komen."

'Onzekerheid legt melkveehouders lam'

Melkveehouder Erik Back is LTO-regiovoorzitter van Gelderland en Overijssel. "Het duurt te lang voor melkveehouders weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid legt melkveehouders lam. De spanning in de sector is heel groot, ook vanwege de combinatie met de lage melkprijs." Het uitblijven van een politiek besluit heeft volgens Back op iedere melkveehouder impact. "In de volle breedte van de sector is de spanning voelbaar. Of melkveehouders de stal nu al vol hebben staan of niet. De boeren die uitbreidingsplannen in de ijskast hebben gezet, weten ook niet of ze nog wel aan hun plannen toekomen. Niemand weet welk effect de fosfaatrechten hebben op de kostprijs."

Geart Kooistra voorzitter van LTO Noord Friesland zegt dat de onrust bij melkveehouders groeit. "De sector heeft er recht op te weten waar ze aan toe is. Het economische belang van de melkveehouderij voor Nederland is zo groot. Melkveehouders vragen zich inmiddels hardop af waar ze mee bezig zijn in Den Haag." Kooistra zegt de afgelopen dagen veel te zijn gebeld door melkveehouders die zich verbazen over datgene waar de politiek zich wel mee bezighoudt. Hij doelt op de wens van de Tweede Kamer om kalveren na de geboorte langer bij de koe te laten. "Het wordt tijd dat de Haagse politiek hoofd- van bijzaken gaat scheiden. De politici moeten zich eens met de hoofdzaken gaan bezig houden. De tijd loopt ondertussen wel door. Voor 1 april moeten ook melkveehouders immers de Gecombineerde Opgaven indienen bij RVO.nl."

Laatste reacties

 • alco1

  Schreeuwen om duidelijkheid die kant noch wal raakt lijkt me echter te ver gezocht
  Ik denk dat de meesten hopen dat het voor henzelf goed afloopt.
  Echter wordt het voor de één handen wrijven en de ander slapeloze nachten.

 • holeinone1

  Voor 15 mei moet volgens mij de gecombineerde opgave ingediend zijn

 • v w

  Van mij mogen ze alle tijd hebben.... want geld gaat t sowieso weer kosten!

 • 344412

  Duidelijkheid is er zover dat groei na 2 juli niet leidt tot meer fosfaatrechten. Wil niet iedereen horen alleen.

 • g.g

  De mest zal het oplossen......die laatste koeien gaan een vermogen kosten.

 • wmeulemanjr1

  Schreeuwen om duidelijkheid?
  Hopelijk neemt van Dam juist de tijd om een goed gefundeerde oplossing te bewerkstelligen waar iedere melkveehouder wat aan heeft, niet alleen de 'LTO leiders'

 • Possien

  Hopen op fosfaatrechten! Dat ze goed duur worden! Dan verkoop ik ze direct. Want hier in Nederland valt niet meer te boeren! Nog even en we krijgen grote staatsbedrijven hier in Nederland want in den haag weten ze het toch altijd beter. Succes boeren😢

 • kiepel

  Wmeulemanjr1
  Jij slaat de spijker op zijn kop.

 • deB.


  Geen grond, geen koeien!
  200 + koeien op 40 hectare, ga toch weg.
  2,5 gve per ha, en KLAAR
  Melkveehouders moeten is bij zichzelf te raden gaan....

 • polsbroek

  Regeren is toch vooruit zien ?In 2013 kon je dit aanzien komen Maar ze durven geen besluit te nemen En die niet uitbreid is straks het haasje ,Dankzij de politiek...

 • Peerke1

  Bij een sportieve wedstrijd worden de regels vooraf met elkaar overeengekomen en ook sportief nagekomen. Bij de politiekers is sportiviteit ver te zoeken. Helaas wat een afgang.

 • Weerkundige

  Hoe moet met project grondloos staat landbouw in roterdam is aaibaar koe voor thime en pvda

 • Foxxy

  Gewoon nog een jaar of twee voor deze melkprijs produceren! Lost het probleem zich vanzelf op!

  Daarna komen vanzelf de klachten dat landschap onderhoud zo in belasting gelden gestegen is! Tsjah, niet veel mensen meer die voor kwartjes per uur werken! ( of er geld op toeleggen)

 • Insp.

  De link met de gecombineerde opgave ontgaat mij geheel.
  Krimp van het aantal melkkoeien kon wel eens de beste oplossing zijn.

 • PIETER123

  Willen de pijn van afromen wel horen of is het tijdstip tactiek want dan moeten boeren weer mest rijden en gaan niet de weg op
  Een felle reactie van de voorzitter van de LTO-Friesland..Blijkbaar is de grondgebondenheid van tafel is bij LTO Noord.Dus vandaar die telefoontjes.

 • de beul

  Geen grond, geen koeien!!!
  Dat was vroeger zo, en dat blijft zo!!!
  Gewoon 2.5 gve per hectare,moeilijker is het niet.
  Dan niet zeuren,de grond is te duur,dan moet je gaan

  boeren waar de grond goedkoop is.

 • alco1

  Fosfaatrechten is het Nieuwe om ons als Nederlandse boeren uit de markt te prijzen.
  Nota bene nog wel door ons eigen Parlement.
  Kostprijs van de melkproductie volgens de 'natuurwetten' is het enigste wat fair is en geen juridische tegenstand hoeft te vrezen.
  Maar er zijn veel boeren die zich geborgen voelen door de fosfaatrechten, omdat ze denken dat hun mestafzet dan niet duurder wordt..

 • MKRouveen1

  de beul; helemaal mee eens. Hoe de fosfaatrechten ook verdeeld gaan worden, ze gaan hoe dan ook koeien kosten. Laten we dan in elk geval kiezen voor de sector zodat het imago behouden blijft en niemand wordt afgestraft voor de grondloze groei van een ander.

  Vat de koe bij de horens: de sector moet koeien weer inleveren en een aantal bedrijven kan dat niet overleven. En dat maakt het zo spannend.

 • deB.


  Precies @ de beul..... en rap wat invoeren!

  Waar is dat LTO kliekje mee bezig?

  Geen grond, geen koeien!

 • alco1

  Het LTO en de zuivel zijn altijd ontzettend bezig met wat de consument wil. Grondgebonden dus.

 • Peltjes

  Door de fosfaatreferentie word de intensieve veehouder al bevoordeeld. Nou nog een keer met fosfaatrechten?

 • Daatje

  LTO en de zuivel hebben het allemaal laten gebeuren.
  En nu maar jammeren over de onzekerheid voor de boeren. Ze hebben de mond vol over duurzaam. Nou ze hebben de slag compleet gemist. Ze en we wisten allemaal al in 2014 dat het niet goed kon komen met de uitbreiding van de melkveestapel. En nu maar janken. Ik heb er de buik meer dan vol van.

 • g.g

  In Duitsland is de productie zins jaar en dag gekoppeld aan de grond. Daar weten ze precies waar ze aan toe zijn.
  l

 • alco1

  Het zit anders Daatje.
  De overheid maakt de fouten.
  Het LTO en de zuivel moeten het allemaal maar oplossen.
  Maar in plaatst van de stompzinnige wetgeving van overheid te verwerpen, proberen ze in de totaal verkeerd ingeslagen weg een oplossing te vinden. Daarbij ook nog de druk van de achterban en de chaos is compleet.

 • Daatje

  Denk er toch anders over Alco1. Het is zo makkelijk om maar met de vinger naar de overheid te wijzen. Als wij als sector zelf in 2014 onze verantwoordelijkheid hadden genomen zouden we nu niet in de shit zitten. Maar ja oogkleppen op.

 • MarkvIngen

  Ik blijf volhouden, naar de toekomst toe en om de consument te vrede te houden zullen we naar een grondgebonden systeem moeten en niet naar intensieve toestanden
  Deze intensieve bedrijven zullen het dan niet makkelijk krijgen maar zij hebben voor de problemen gezorgd.
  Nu niet wijzen naar de overheid dat die het had kunnen zien aankomen, dat hadden wij als veehouders ook kunnen en moeten zien maar de uitbreiders hadden ook oogkleppen op

 • Attie

  Zuivel niet voor grondgebondenheid ? En zo druk met duurzaamheid en workshopjes

 • alco1

  @jongvee. Je moet niet praten over 'toestanden', want dat zijn het niet.
  De uitbreiders hebben ook niet gezorgd voor de problemen.
  Je kunt hooguit stellen dat ze voor hun eigen probleem gezorgd hebben.
  Dat jij het als een probleem voor jouw ziet komt door de wetgever die een onbegrijpelijk fosfaatplafond instelt en verwerkte mest daar niet van afgetrokken mag worden.
  Kortom: De problemen komen door dezelfde mensen als die zeuren over het kalf bij de koe. Maar daar staan wij allemaal wel als één front, omdat daarin geen tweespalt gecreëerd kon worden.

 • leo,s vriend

  Daatje, wat als de lto in 2014 had gesteld dat het aantal koeien op DAT moment het nieuwe "quotum "was, of had gepleit voor bv 2.5 gve/ha, dan was de wereld te klein geweest, en had half melkvee houdend Nederland moord en brand geschreeuwd.

 • Peltjes

  Leo: Dan was het hele gelazer van fosfaatreferentie, fosfaatrechten, amvb, en klw niet nodig geweest. Nog beter was, als dat al voor 2014 was geregeld. Dan zaten er nu niet zoveel boeren met half lege nieuwe stallen. Dit soort stituaties gun je toch niemand?

 • alco1

  Nogmaals. Het LTO had met de vuist op tafel moeten slaan ipv. een oplossing zoeken voor de bureaucratische regelgeving.
  Want fosfaatplafond is een verzinsel wat nergens op gestoeld is.

 • Attie

  Ze hebben het laten gebeuren.Maar grondgebonden melkveehouders hoeven hier de rekening niet voor te betalen

 • leo,s vriend

  Alco, wat was er gebeurt als de lto met de vuist op tafel had geslagen? Dan was half melkveehoudend NL over dat stomme lto gevallen, of ze wel goed bij hun hoofd waren, quotum er af en melken is het devies, niet onszelf beperkingen opleggen.

 • alco1

  Leo. Je snapt me niet.
  LTO had tegen het fosfaatplafond de vuist op tafel moeten slaan.
  En trouwens is de derogatie ook maar een wassen neus.
  Allerlei constructies zijn er mogelijk om hieraan te voldoen.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.