Foto: Ronald Hissink RundveeAchtergrond

Melkveehouders schreeuwen om duidelijkheid

De voortdurende onzekerheid over de fosfaatrechten legt iedere melkveehouder lam. De roep om duidelijkheid zwelt aan. Dat zeggen de LTO-regiovoorzitters van de drie grootste melkveeprovincies. ‘De onrust onder melkveehouders groeit.’

De politiek houdt de melkveehouderij in spanning: het besluit over invoering van de fosfaatrechten zijn keer op keer uitgesteld. Woensdag overlegde staatssecretaris Martijn van Dam voor de tweede keer met de sectorpartijen over de fosfaatrechten. Een derde overleg vindt volgende week plaats.

Zorgen bij melkveehouders die hebben uitgebreid

Wat de gevolgen zijn voor individuele melkveehouders is nog volkomen onduidelijk. De onzekerheid over de toekomst, raakt iedere melkveehouder. Dat blijkt uit navraag bij de LTO-regiovoorzitters van Friesland, Overijssel, Gelderland en Limburg. Jan van der Staak, melkveehouder en voorzitter van LLTB-vakgroep melkveehouderij Limburg: “Alle melkveehouders houden hun adem in. De onzekerheid is groot. Het meest nijpende is dat melkveehouders nog niet in oplossingen kunnen denken.” Melkveehouders houden het maximaal aantal dieren vast, ook om de lage melkprijs het hoofd te bieden.

Veel zorg is er bij melkveehouders die de afgelopen jaren hun bedrijf hebben uitgebreid: krijgen zij nog wel de stal vol? Maar ook de groep die niet is gegroeid, maakt is zorgen. “Zij vragen zich af of ze hun stal nog wel juist vol kunnen houden”, aldus Van der Staak. Volgens hem is geen goede uitkomst mogelijk van de fosfaatrechten. Melkveehouders zijn ook nog niet bezig met of zij wel of geen grond moeten bijkopen. “Eerst moet er meer duidelijkheid komen.”

‘Onzekerheid legt melkveehouders lam’

Melkveehouder Erik Back is LTO-regiovoorzitter van Gelderland en Overijssel. “Het duurt te lang voor melkveehouders weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid legt melkveehouders lam. De spanning in de sector is heel groot, ook vanwege de combinatie met de lage melkprijs.” Het uitblijven van een politiek besluit heeft volgens Back op iedere melkveehouder impact. “In de volle breedte van de sector is de spanning voelbaar. Of melkveehouders de stal nu al vol hebben staan of niet. De boeren die uitbreidingsplannen in de ijskast hebben gezet, weten ook niet of ze nog wel aan hun plannen toekomen. Niemand weet welk effect de fosfaatrechten hebben op de kostprijs.”

Geart Kooistra voorzitter van LTO Noord Friesland zegt dat de onrust bij melkveehouders groeit. “De sector heeft er recht op te weten waar ze aan toe is. Het economische belang van de melkveehouderij voor Nederland is zo groot. Melkveehouders vragen zich inmiddels hardop af waar ze mee bezig zijn in Den Haag.” Kooistra zegt de afgelopen dagen veel te zijn gebeld door melkveehouders die zich verbazen over datgene waar de politiek zich wel mee bezighoudt. Hij doelt op de wens van de Tweede Kamer om kalveren na de geboorte langer bij de koe te laten. “Het wordt tijd dat de Haagse politiek hoofd- van bijzaken gaat scheiden. De politici moeten zich eens met de hoofdzaken gaan bezig houden. De tijd loopt ondertussen wel door. Voor 1 april moeten ook melkveehouders immers de Gecombineerde Opgaven indienen bij RVO.nl.”

Beheer
WP Admin