Rundveehouderij

Achtergrond 6610 x bekeken 10 reacties

Blijvend grasland essentieel bij vergroening

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is blijvend grasland een essentieel onderdeel van de vergroening die in 2015 in de basisbetalingsregeling is opgenomen.

Een perceel grasland wordt als blijvend grasland gezien als dit tenminste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. De EU vindt instandhouding van deze graslanden belangrijk, omdat ze veel koolstofdioxide (CO2) binden.

Of een perceel blijvend grasland is, wordt door de veehouder opgegeven in de Gecombineerde Opgave met gewascodes 265, 331, 333 of 334. De landbouwer verklaart hiermee dat het perceel gras tenminste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Een perceel landbouwgrond is vanuit het perspectief van het GLB blijvend grasland of bouwland. Als een perceel gras minder dan vijf jaar niet in vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen, valt het onder bouwland.

Omzetverbod

Pas als het aandeel blijvend grasland op nationaal niveau krimpt, onderneemt Nederland actie gericht op de individuele landbouwers. Bij een daling van 3% tot 5% ten opzichte van het referentiejaar 2012, kan dat instelling van een omzetverbod betekenen. Bij een daling van 5% of meer, kan dit herstelplicht inhouden.

Omzetverbod betekent dat het perceel grasland moet blijven. Scheuren mag wel, zolang er maar weer gras ingezaaid wordt. Herstelplicht betekent dat een perceel weer moet wordenteruggebracht naar grasland en dan ook grasland moet blijven.

Regeling herinzaaiplicht nog niet vastgesteld

Het is op dit moment nog niet bekend hoe de regeling voor herinzaaiplicht er precies uit gaat zien. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat in ieder geval na om welke percelen het gaat. De gebruikers van die percelen moeten in principe herinzaaien en krijgen bericht. De verplichting hoort bij de grond en gaat bij verkoop en verhuur mee en ligt bij de gebruiker van de grond. De verplichting kan dus terugwerkende kracht hebben.

Laatste reacties

 • ...............

  Oostblok praktijken

 • farmerbn

  Iedereen heeft dus een 'blijvendgraslandquotum'. Bij verkoop moet je een formulier tekenen dat je quotum overneemt;doe je dat niet dan blijft het quotum bij de verkoper. Niet tekenen dus.

 • vink

  Grasland bindt CO2. Moeten we ten gelde maken!

 • Trot

  Dus stoppende veehouder kan nooit meer iets anders met de grond doen

 • farmerbn

  Hier in Frankrijk wordt het dubbele voor ploegland betaald. Zorg dat je grasland dus tijdelijk grasland blijft ipv blijvend. Huiskavel (met grasland) van een stoppende boer is een veldkavel na verkoop. Houdt daar rekening mee.

 • maiskolf

  Wordt bouwland peperduur!

 • vandenbrandcv1

  Een jaar tussendoor snijmais moet ook kunnen, dit is beter voor de natuurlijke bestrijding van onkruid.

 • vandenbrandcv1

  Laat ze vooral de blijvende graslanden die aan de landbouw zijn onttrokken in beeld krijgen, deze mogen nl. niet meegeteld worden.

 • ........

  Mag je wel van grasland naar bouwland als je geen glb subsidie krijgt?

 • veldk

  alles mag nog zolang het areaal grasland maar niet afneemt.

  gewoon vruchtwisseling toepassen. en ja. in het najaar opnieuw inzaaien van grasland zal gestimuleerd moeten worden vanuit denhaag! redenen om vruchtwisseling toe te passen is vaak toch een te slechte grasmat

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.