Rundveehouderij

Achtergrond 13 reacties

Fosfaat in de hogedrukpan

Onder druk wordt alles vloeibaar, moet LTO-vakgroep Melkveehouderij hebben gedacht toen ze een derogatietop aankondigde.

Eerder deze week, op 14 november, kwamen partijen uit de zuivelketen bij elkaar om te spreken over het verminderen van de fosfaatproductie in 2017. Doel was om tot een breed pakket van maatregelen te komen om de fosfaatproductie van tussen de 175.000 (volgens LTO Melkveehouderij) en 200.000 (volgens het ministerie van Economische Zaken) koeien te verminderen in 2017. Tot laat in de avond vergaderde een zaaltje vol mensen in Wageningen over de plannen.
Dinsdag 15 november kwam LTO met een verklaring: het was een lang, constructief en goed gesprek. Meer informatie willen de partijen niet geven. Verdere gesprekken volgen, meldt LTO in haar verklaring, maar een nieuwe afspraak is niet direct gemaakt. De verschillende partijen hebben eerst nog huiswerk te doen.

Snel actie nodig

Dat er snel een effectief plan moet liggen, staat buiten kijf. In december gaat Nederland in het Nitraatcomité in Brussel uitleg geven over de maatregelen die Nederland neemt om aan de Nitraatrichtlijn en de voorwaarden voor derogatie te voldoen. Het sectorplan voor fosfaatvermindering in 2017 is hiervan onderdeel, nu de fosfaatrechten niet in 2017 ingaan.

Melkaanvoer verminderen blijkt lastig

Dat het niet eenvoudig is, is ook klaar als een klontje. Bij elk van de mogelijke maatregelen zijn haken en ogen. Fosfaatvermindering via het voerspoor lijkt het makkelijkst. Die route is afgelopen jaren al ingezet en blijkt effectief. Het verminderen van de melkaanvoer bij zuivelbedrijven blijkt minder gemakkelijk.

Statutenwijzigingen deels doorgevoerd

Los van de statutenwijzigingen die hiervoor nodig zijn - Friesland Campina heeft deze al doorgevoerd – speelt ook hier de concurrentie een rol. Ook zij moeten investeringen op een groeiende melkproductie terugverdienen. Ze hebben afspraken met afnemers en ook hier geldt: je doet het pas als je er zeker van bent dat de buurman het ook doet. Bovendien is het maar de vraag of de mogelijkheid voor productieafspraken voor heel 2017 gaat gelden, of dat deze – zoals de Europese regeling nu voorschrijft – in het voorjaar stopt.

Geld nodig voor stoppers

Voor een stoppersregeling is vooral veel geld nodig. Het moet boeren over de streep trekken om in 2017 al te stoppen en niet pas in 2018, waarin ze zeker zijn dat ze een flink bedrag krijgen als ze hun net gekregen fosfaatrechten kunnen verkopen. Het is geen eenvoudige klus om deze regeling populair genoeg te maken. Vraag is of hiervoor voldoende financiering te krijgen is.

De invoering van de Kringloopwijzer kan ook vrij eenvoudig als managementmaatregel, maar dit zal zonder begrenzing van de veestapel niet tot veel minder fosfaatproductie leiden.

€23 miljoen crisisgeld

Het opkopen van koeien is wel effectief. Het ministerie wil hiervoor de €23 miljoen crisisgeld uit Brussel gebruiken. Dat is gelijk geoorloofde staatssteun, want dat is bij iedere andere vorm van opkoopregeling ook een pijnpunt. Bij de crisisgelden stapt de EU over deze hobbel. Van Dam zegt het budget aan fosfaatvermindering te willen besteden, daarmee sluit hij fosfaatvermindering via de varkenssector niet uit. Het budget is immers voor beide sectoren bestemd.

De Tweede Kamer wil donderdagavond 17 november duidelijkheid over het plan van de sector. De hogedrukpan staat op.

Laatste reacties

 • pieterfranken1

  Zuivel.nl kan dan de varkensrechten opkopen en geld vanuit ministerie en sector via afdracht zuivel.nl kan voor voldoende reductie zorgen

 • Goselink

  Overleg in Wageningen? Waar? Hotel DE WERELD?
  Hier waren ook de onderhandelingen over de capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945.
  Melkveehoudend Nederland zag 1 april 2015 als bevrijdingsdag. Maar nu moet de melkveehouderij ook capituleren. De Nederlandse melkveehouders kunnen niet omgaan met vrijheid.

 • John*

  waarom elke keer maar roepen dat t zo slecht gaat met de varkens. de varkenssector is 20 jaar geleden al geknipt en geschoren. Stel we zetten er zo effe 3 miljoen varkens bij, er zijn echt wel bedrijven die dat kunnen omdat ze structureel verdienen, omdat t kan en uiteindelijk moeten de koeienboeren inleveren.. Voor die 5000 euro per koe staan er echt wel voldoende boeren op om te stoppen met melken.. Dat de varkensfosfaat nu goedkoop is betekent dat verhouding stoppers / groeiers perfect in balans is. want rechten zijn verder knap waardeloos..

 • farmerbn

  We moeten oppassen dat we de melkveehouders niet te veel knuffelen en de varkensboeren dat laten betalen. Ben het met john eens. Ook varkensboeren hebben recht op bestaan en brengen welvaart in NL met arbeidsplaatsen, veevoer enz.

 • Farmer4life2

  Varkensrechten zijn zó goedkoop omdat er weinig rendement is...... als je 2,00 euro per kilo kreeg vliegen de rechten omhoog...

 • veulen

  ik denk dat iedere boer zelf wel kan bepalen of hij zijn rechten wil verkopen
  of hij nu kippen boer varkens boer of koe boer is

 • ...............

  LTO zag 1 april 2015 als bevrijdingsdag, niet heel melkveehoudend Nederland.

 • Peerke1

  Geschiedenis: 01-05-2015 bevrijdingsdag voor melkveehouders en 02-07-2015 hervatting aanval op dezelfde boeren.

 • PIETER123

  Een hogedrukpan heeft als voordeel dat het kookproces kort en heftig is.
  Zolang VVD en PvdA er zitten kun je koken wat je wil maar gaar of resultaat krijg je niet.Als een van Dam niet in Brussel komt is hij niet geschikt voor deze baan.Als de Unie van Waterschappen vals is om oppervlakte water resultaten naar Brussel te sturen die niet kloppen omdat deze slager zijn eigen vlees mag keuren.
  Als je het deksel dan opent ook voor de langere termijn dan stikt de zaak nog steeds.Terwijl de bodems worden uitgemergeld met de nieuwe normen.
  Blijkbaar is dit ook het doel dit sudderen om een sector zo hiervoor te laten bloeden door dat er regie ontbreekt.

 • Bennie Stevelink

  Varkensfosfaat omzetten naar rundvee is geen oplossing. Op de eerste plaats is afgesproken dat dit alleen kan als de varkenssector hier mee instemt. Ten tweede vergroot dit het ammoniakprobleem. Velen weten blijkbaar niet dat er naast een fosfaatplafond ook nog een ammoniakplafond is. Ook daar zit Nederland fors boven. Veel varkensschuren hebben luchtwassers die de ammoniak opvangen. Rundveestallen zijn open stallen die in relatie tot dezelfde fosfaat veel meer ammoniak uitstoot hebben.

 • frl

  Die constructie van VVO s hebben het verpest.

 • Almagro

  @Bennie Stevelink, jij denkt meestal een paar stappen verder maar je hebt ook hier een punt. Fosfaat is het dingetje waar hier alles aan wordt gehangen maar is in Brussel en elders nog het minste probleem. Alle emissies als ammoniak, fijn stof en broeikasgas doen er veel meer toe en zijn nog lastiger te handelen door open stalsystemen en weidegang. Wat dan wel weer veel beter is voor transparantie en dierwelzijn. Ook ruimtelijke ordening en landschapsinrichting spelen steeds meer mee. Ik denk dat voor de melkveesector de uitdaging ligt in weidegang , zoveel mogelijk gesloten ketens zonder veel gesleep met grondstoffen en energie neutraal . Zeg maar de circle economy . En verdere expansie om de kostprijs te verlagen zal er toch wel niet komen.
  De grote uitdaging zal dan ook worden om al dit moois tegen een faire prijs in de markt te zetten. FC heeft dit volgens mij al aardig begrepen en heeft tevens het lef om er naar te handelen lijkt. Voor ons (pluimveesector) en de varkentjes is het trouwens niet anders. Ons verdienmodel gericht op kostprijsverlaging werkt ook steeds minder en bakens verzetten was al langer het devies.

 • alco1

  Wat er ook over ons heen komt.
  Je zult het moeten accepteren.
  Maar laat het wel op waarheid berusten.
  Zoals het nu allemaal gaat, zijn alle maatregelen ondoordachte idealistische hersenspinsels.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.