Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

DOC en DMK met eigen regelingen in één onderneming

Een bedrijfsfusie, maar geen volledige fusie is wat DOC en DMK voorstellen. Dat is één melkprijs, maar een eigen gezicht, eigen regelingen, dito coöperatief vermogen en gedeeld zeggenschap in de onderneming

DOC Kaas en DMK werken toe naar een bedrijfsfusie, maar houden de coöperaties apart. Hoe dat moet gaan werken, legt DOC Kaas uit in een speciale fusiebrochure voor de leden.

Waarschijnlijk het belangrijkste voor de leden om te weten is dat de leden van DOC Kaas en DMK na een eventuele fusie hetzelfde melkgeld ontvangen. "DMK stelt aan coöperatie DOC Kaas de DMK-melkprijs beschikbaar", aldus de formulering. De opbouw van de melkprijs zal in de praktijk verschillen. DOC Kaas wil de eigen melkprijssystematiek handhaven, inclusief Kwantumtoeslag, duurzaamheidstoeslag en dergelijke.

Omdat de coöperaties DOC en DMK apart blijven, maar DOC Kaas bv een dochterbedrijf wordt van DMK GmbH, wordt de ledenmelk van coöperatie DOC Kaas via een leveringscontract aan DMK GmbH geleverd. Die stelt vervolgens zijn melkprijs beschikbaar aan DOC, zoals boven beschreven. DMK garandeert de afname van alle melk.

Eigen systeem voor ledengeld

De twee coöperaties hebben ieder een eigen systeem voor ledengeld. "Uitgangspunt is dat het huidige ledengeld in coöperatie DOC Kaas blijft", aldus de brochure. Sommige uitvoeringsbepalingen kunnen veranderen, maar zeker is dat het garantievermogen (geld in dode hand plus ledenrekening) intact blijft, licht algemeen DOC-directeur Marc Ligthart toe. De leden krijgen daarbij voortaan 4 procent rente over het ledengeld dat op rekening staat. Dat is meer dan wat over 2014 en 2013 is ontvangen (achtereenvolgens 3,47 en 3,53 procent).

Hoe wordt omgegaan met het verschil in eigen vermogen van de ondernemingen DOC Kaas en DMK (44 versus 37 procent) is nog onderwerp van bespreking als leden-melkveehouders en mededingingsautoriteiten hebben ingestemd met de fusie.

Als de fusie rond is, wordt DOC Kaas met één bestuurslid vertegenwoordigd in de raad van commissarissen van DMK, die uit zes personen bestaat. In de algemene vergadering van aandeelhouders krijgt DOC Kaas twee van de twaalf zetels. Dat DOC Kaas een kleinere stemt krijgt, is logisch, omdat DMK een veel grotere coöperatie is. DMK verwerkt 6,7 miljard kilo melk versus DOC Kaas ongeveer 1 miljard kilo.

Nederlandse kaas waardevol op internationale markt

DOC Kaas bv zal zijn eigen naam en identiteit behouden. Reden daarvoor is dat Nederlandse kaas van Nederlandse melk zeer waardevol is op internationale markten, zo stelt DOC. Vooral het BGA-label (beschermde geografische aanduiding) voor Goud en Edam Holland wordt gekoesterd. Daarvoor mag uitsluitend Nederlandse melk voor worden gebruikt. "Wij zijn een van de 'founding fathers' van het BGA-label", stelt directeur Ligthart.

Laatste reacties

  • abtje


    Dus DOC leden wel de nadelen (lage melkprijs) en niet de voordelen (duurzaamheidstoeslag afwezig).

  • koestal

    Waardevol,dan ook een goede melkprijs !

Of registreer je om te kunnen reageren.