Rundveehouderij

Achtergrond 6 reacties

'Extensief melkveebedrijf in zwaar weer'

Een gemiddelde extensief melkveebedrijf realiseert bij een melkprijs van 35,5 cent nog maar een kasstroom van zo'n €35.000. Dat is maar net genoeg om de gezinsuitgaven te betalen en er blijft maar weinig over om af te lossen of te reserveren.

Dat blijkt uit een verkende studie naar de toekomstperspectieven van extensieve melkveebedrijven door zelfstandig bedrijfsadviseur Kees Water (Ekopart).

Gangbaar bedrijf met 75 koeien en 50 hectare

Water baseert zich op de gemiddelde boekhoudresultaten 2013 van 55 extensieve melkveebedrijven. Dit gemiddelde bedrijf telde 75 melkkoeien, 50 hectare land en produceerde 600.000 kilo melk. De melkprijs, voerprijzen en de te verwachten GLB-premie's zijn geactualiseerd. Mogelijke extra kosten voor de verwerving van fosfaatrechten zijn nog niet meegenomen.

Stilstaan geen optie

Met een melkprijs van 35,5 cent (inclusief btw) komt het gemiddelde extensieve melkveebedrijf uit op een kasstroom van €35.000. Hieruit concludeert Water dat extensieve bedrijven in zwaar weer zijn gekomen. Stilstaan lijkt hierbij volgens hem geen optie. Hij rekende twee varianten van te nemen maatregelen door. Intensiveren of omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, al dan niet in combinatie met een groeiperspectief.

Scenario 1: gangbaar met 87 koeien en 50 hectare

Bij een gangbare intensivering van 75 naar 87 melkkoeien, waarbij de melkproductie per koe met 10 procent stijgt, stijgt de kasstroom met €25.000. Hierbij is uitgegaan van een investering in 12 extra koeplaatsen.

Scenario 2: biologisch met 75 koeien en 50 hectare

Bij een omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering met behoud van 75 melkkoeien, met een melkproductie van 7.000 kilo per koe, stijgt de kasstroom met €20.000. Hier valt op dat met name de kosten voor biologische ruwvoer (30 cent per kVEM) aanzienlijk zijn.

Scenario 3: biologisch met 75 koeien en 62 hectare

Een biologische bedrijfsvoering die in eigen ruwvoer kan voorzien, biedt vanzelfsprekend meer zekerheid. Daarom rekende Water nog een variant door voor een biologische bedrijfsvoering waarbij het bedrijf kans heeft om 12 hectare beheersland in de omgeving te pachten.

In de praktijk blijkt dat een dergelijke kans in de omgeving de kans op omschakeling vergroot. Anderzijds blijkt ook dat het voornemen voor omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering de kans op verwerven van beheersgrond vergroot.

Met de extra beheersgrond komt het totaal areaal van het bedrijf uit op 62 hectare voor 75 melkkoeien. Hiermee wordt het bedrijf bijna zelfvoorzienend wat betreft ruwvoer. Afhankelijk van de pacht (€500 per hectare), inclusief GLB-hectaretoeslagen, levert dit jaarlijks zo'n €4.000 extra op.

Scenario 4: biologisch met 87 koeien en 62 hectare

Ook kan het biologische bedrijf ervoor kiezen om met de 12 hectare beheersland net zoveel koeien, namelijk 87 stuks, als het gangbaar geïntensiveerde bedrijf te melken. In dat geval blijft het bedrijf wel afhankelijk van ruwvoeraankoop en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. In dit vierde scenario neemt het bedrijfsresultaat echter nog maar licht toe.

Als er ruimte in de stal beschikbaar is kan de financiële jaarlast van het tweede en vierde scenario beperkt worden met zo'n €4.800 voor rente en aflossing per extra koeplaats.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Melk voor privé kan volgens mij uit de boeken. Dat is geheel verleden tijd want een gezin die elke dag 2 liter melk gebruikt ,levert maar 750 liter melk per jaar minder. Op een omzet van 250.000 euro is dat niets. Onderaan de streep blijkt dat gewoon extra (koeien) melken het meest oplevert. Geen extra land of bio is nodig.

 • H.Grotenhuis1


  #farmerbn Onderaan de streep blijkt dat gewoon extra (koeien) melken het meest oplevert.

  Er wordt hier gesproken over bruto-kasstroom, geen rekening gehouden met beloning eigen arbeid dus tel maar 25.000 euro eraf en je komt op een netto-kasstroom van 11.000 euro.

  12.000 kg melk is voor gangbaar gewoonweg veel te extensief, je kun normaliter je eigen mest plaatsen maar je houdt ruwvoer over en daar zit het verlies.
  Zonder mest geen melk: de intensiteit opvoeren naar 15.000 kg melk per hectare is optimaal, kun je al je ruwvoer zelf via de magen van de eigen koeien laten gaan.

 • bb40

  Zeggen ze al jaren, de marges verdampen bij steeds intensiever.
  Iedereen kan dat na rekenen.

 • j.verstraten1

  Hij mag van mij ook wel het plaat je maken voor intensieve bedrijven met 6 ton melk .
  Denk dat de strekking van het verhaal hetzelfde is.

 • koestal

  De grote bedrijven hebben vaak een grote lening bij de bank,dan wordt het echt knijpen,dan moet je wel heel creatief in de kosten snijden

 • koestal

  Intensieve bedrijven met hoge leningen bij de bank zitten ook in zwaar weer

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.