Pluimveehouderij

Nieuws

Schouten: dierrechten zullen niet snel verdwijnen

“Ik ga er niet van uit dat de dierrechten er snel vanaf gaan. Dierrechten zullen het kader blijven waarbinnen we werken. Er is nu eenmaal een plafond waar we onder moeten blijven.” Dit zei landbouwminister Schouten maandagavond in antwoord op een vraag van een pluimveehouder tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). De pluimveehouder heeft 5 jaar geleden een pluimvee- en akkerbouwbedrijf overgenomen en sindsdien al € 7 ton uitgegeven aan het leasen van pluimveerechten.

Schouten was gastspreker tijdens de viering van het 15-jarig bestaan van de NVP. Volgens de minister reden voor een feestje. Op een toepasselijke locatie: het Pluimveemuseum in Barneveld, wereldwijd bekend om zijn pluimveesector, zo had ze gemerkt tijdens een bezoek aan Ghana, 2 maanden gelden. “Op mijn vraag wat willen jullie worden, antwoordden ze ‘wij willen Barneveld worden’.”

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten - Foto: ANP
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten - Foto: ANP

De minister deelde een pluim uit aan de pluimveesector die zich volgens haar constant vernieuwt en inspeelt op nieuwe maatschappelijke vragen en een nieuwe kijk op dieren, volksgezondheid en voedselveiligheid. “Ik zie ambitie, durf en vernuft.” En: “Ik proef bij boeren enthousiasme om het anders te doen.”

Met kringlooplandbouw zeker ook aandacht voor de boer

De minister ging ook in op de overgang naar de kringlooplandbouw. “We doen dit voor een leefbare wereld. Voor de dieren, voor het milieu en zeker ook voor de boeren. Boeren moeten ruimte krijgen om ondernemer te zijn: kansen grijpen en inspireren met ideeën.” Ze ziet dat de pluimveesector daarin steeds meer de ‘lead’ neemt.

In de overgang wil de minister ook haar steentje bijdragen. “Ik bekijk samen met andere partijen wat nodig is voor verdere verduurzaming. We moeten de marktvraag naar duurzame producten stimuleren, de financiële slagkracht van de boer vergroten, de regels coherenter maken en investeren in kennis en kennisverspreiding.”

Met kwaliteit Barneveld als geuzennaam behouden voor sector

De minister signaleert dat consumenten graag de gezonde keuze maken voor de kip en het ei. En merkt dat consumenten steeds vaker een verband leggen. “Tussen hun vraag ‘wat eten we vandaag?’ en de prangende vraag van u, de boeren, ‘en wij, wat eten wij morgen?’.

Ze gaf enkele voorbeelden van pluimveehouders die de sector beter zichtbaar maken voor afnemers en consumenten en laten zien dat ze zich inzetten voor beter dierenwelzijn of een beter milieu en klimaat. “Als u transparant bent, kunt u de beeldvorming naar zich toetrekken. Want anders vullen anderen die beelden voor u in. En dat pakt niet altijd gunstig uit”, hield ze de aanwezige pluimveehouders voor.

Op een vraag wat de minister gaat doen om de marktpositie van de pluimveesector te verbeteren, zei Schouten: “Door aan te tonen dat onze Nederlandse kwaliteit hoog is. Produceren voor de massa kunnen anderen goedkoper door bijvoorbeeld lagere arbeidskosten of goedkopere grond. Als wij kunnen aantonen dat onze producten volgens een bepaalde hoge standaard zijn geproduceerd, blijft Barneveld een geuzennaam.”

Of registreer je om te kunnen reageren.