Pluimveehouderij

Nieuws 3 reactieslaatste update:24 apr 2018

Centraal bewerken fipronil-mest aanstaande

Het mengen van schone pluimveemest met fipronil-mest op een centrale plek kan binnenkort starten.

“Als het meezit kunnen we eind van de week los”, zegt Jan Workamp van het Meldpunt Fipronil. Pluimvee-organisaties Avined, LTO/NOP, NVP en Meldpunt Fipronil zijn bezig een protocol op te stellen voor het centraal ‘homogeniseren’ van fipronil-mest. Ze willen dat dinsdag 24 april aanbieden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ter goedkeuring.

Fipronil-gehalte verlagen

Het homogeniseren heeft tot doel het fipronil-gehalte te verlagen tot onder de 0,01 milligram per kilo, zodat de mest geschikt is voor compostering en export. Alleen mest met minder dan 0,03 milligram per kilo fipronil is geschikt om te homogeniseren. Naar schatting 9.300 ton mestvoorraad op pluimveebedrijven voldoet aan die voorwaarde.

BMC in Moerdijk

Volgens Europese regelgeving zijn dierlijke producten (zoals eieren, vlees en mest) die vervuild zijn met een illegaal middel zogenoemd categorie-1-materiaal. Die mag uitsluitend worden verbrand. Dit gebeurde bij BMC in Moerdijk, maar die centrale ligt van half mei 6 weken stil wegens groot onderhoud en heeft nu al grote verwerkingsachterstand.

Vorig jaar is tijdelijk zo’n 2.500 ton fipronil-mest verbrand bij ARN in Weurt (Gld.), omdat die mest te nat was voor verbranding bij BMC.

Homogeniseren op de pluimveebedrijven zelf is geen werkbaar alternatief

Geen bezwaar Europese Commissie

Al maandenlang wordt gezocht naar een alternatief voor verbranding om van de fipronil-vervuilde kippenmest af te komen. Homogeniseren op de pluimveebedrijven zelf is geen werkbaar alternatief. Centraal ‘homogeniseren’ stuitte eerst op Europese wetgeving, maar de Europese Commissie gaf vorige week ‘geen bezwaar’ af aan de voorgestelde procedure.

Goedkeuring NVWA

Vorige week stemde het ministerie van LNV met deze optie in. Onder de voorwaarde dat het gebeurd volgens een door de NVWA goedgekeurd protocol voor het transport van de vervuilde mest en de monstername na homogeniseren om de mest te kunnen vrijgeven. Maandagmorgen 23 april hebben Avined, LTO/NOP, NVP, Meldpunt Fipronil en mestverwerker over een protocol gesproken met de NVWA.

Aanmelden binnenkort mogelijk

Volgens Workamp is het de bedoeling dat de vervuilde mest op het pluimveebedrijf wordt bemonsterd om het fipronil-gehalte vast te stellen. Dan kan bepaald worden met hoeveel schone pluimveemest (vleeskuikenmest) de partij moet worden opgemengd. Aanmelding voor deze verwerking kan naar verwachting binnenkort via een formulier dat op de site van Avined komt te staan.

Onduidelijkheid over hoeveelheden

Volgens een inventarisatie in januari zou er op pluimveebedrijven 11.300 ton vervuilde fipronil-mest liggen. Het is niet bekend of alle pluimveehouders hun voorraad filpronil-mest bij die inventarisatie hebben aangemeld. Ook is niet bekend of en hoeveel fipronil-mest er sindsdien is afgevoerd en of en hoeveel er is bijgekomen.

Laatste reacties

  • grenshoeve15

    En wat worden de prijzen per ton bij afvoer?

  • kuiken007

    zal de nvwa wel weer met de eer gaan strijken "dat ze dit zomaar toelaten"!!!

  • ja ja het duurt even maar de nvwa is ook overstag.

Of registreer je om te kunnen reageren.