Pluimveehouderij

Nieuws

DGF-heffing pluimvee omhoog door tekorten

Vooral pluimveehouders gaan fors meer aan Diergezondheidsfonds-heffing betalen in 2018, blijkt uit het Besluit diergezondheidsheffing dat dinsdag 18 juli ter consultatie online is gepubliceerd.

Dat komt doordat in de jaren 2015, 2016 en 2017 een tekort is ontstaan van ruim € 14 miljoen. In totaal moet de pluimveesector hierdoor in 2018 ruim € 24 miljoen aan DGF-heffing betalen.

Het tekort, dat niet eerder werd opgehaald omdat de tarieven tot en met 2017 wettelijk waren vastgelegd, is ontstaan door enerzijds onvoorziene uitgaven vanwege dierziektenuitbraken (HPAI in 2014 en 2016 en mycoplasma in 2015). Anderzijds waren enkele uitgaven niet in de tarieven van de laatste drie jaar verwerkt (monitoringsprogramma’s voor verschillende dierziekten, uitvoeringskosten en basismonitoring die pas vanaf half 2016 is geheven). Daarnaast is er een fout gemaakt in de salmonellatarieven, waardoor scharrelkiphouders de afgelopen jaren een te lage heffing hebben betaald, wat nu specifiek voor deze bedrijven wordt gecorrigeerd.

Renteloze betalingsregeling

Op verzoek van de vertegenwoordigers van de pluimveesector wordt het tekort in 2018 in één keer verrekend, om zo veel mogelijk te voorkomen dat stoppende bedrijven niet meebetalen of bedrijven een andere categorie dieren houden dan in de jaren waarin het tekort ontstaan is. Het ministerie heeft koepelorganisatie Avined toegezegd dat dit gepaard zal gaan met een renteloze betalingsregeling. Zo kunnen bedrijven die in één keer een hoge heffing moeten betalen dit over langere tijd uitsmeren.

Die betalingsregeling staat niet in het besluit maar wordt nog uitgewerkt. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt in reactie op vragen over deze regeling dat het de inzet is van het ministerie dat de regeling van gespreide betaling er komt.

Overgangsregeling voorkomt ontwijkgedrag

Met ingang van 2018 wordt weer geheven per opgezet koppel kippen, zoals ook in productschapstijd gebeurde. Daarvoor komt een overgangsregeling om ontwijkgedrag te voorkomen. Voor pluimvee zijn nu 25 diercategorieën met verschillende tarieven. Nieuw is dat onderscheid wordt gemaakt tussen hennen en hanen bij kalkoenen, en tussen regulier en traaggroeiend bij vleeskuikens.

Of registreer je om te kunnen reageren.