Na het drinken van melk hebben kalveren de neiging nog bij hun hokgenoten te zuigen. Als ze met staphylococcus aureus besmette melk hebben gedronken, kan de uier in aanleg al door het zuigen al op jonge leeftijd geïnfecteerd worden. – Foto: Penn Communicatie RundveeNieuws

Vaarzenmastitis blijft aandachtspunt

In de Nederland en België komt vaarzenmastitis nog vrij vaak voor. Managementmaatregelen kunnen dat verminderen.

In Nederland heeft gemiddeld 22% van de vaarzen te maken met mastitis of verhoogd celgetal. In Vlaanderen ligt dat volgens het M-team van Universiteit Gent zelfs op een derde. Voorkomen van zuigers en niet voeren van mastitismelk of melk met hoog celgetal, is een belangrijke vorm van preventie.

Dat vaarzen mastitis ontwikkelen, is meestal te wijten aan een infectie die al plaatsvindt voor het afkalven. Gelukkig blijken de meeste van deze uierinfecties veroorzaakt te worden door niet-aureus stafylokokken (NAS). Dit is een grote groep minder schadelijke mastitisverwekkers. Echter, een klein deel van de infecties wordt veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Deze is wél erg schadelijk en kan gemakkelijk van koe op koe worden overgedragen.

Goede vliegenbestrijding essentieel

Het M-team geeft meerdere oorzaken aan voor besmettingen met Staphylococcus aureus op het bedrijf. Zo kan de ziektekiem zijn intrede doen door aankoop van reeds besmette dieren. Ook kan de besmetting worden overgedragen door vliegen. Een goede vliegenbestrijding draagt dus bij aan het voorkomen van infecties.

Kalveren hebben de neiging om na het drinken van melk nog bij hun hokgenoten te zuigen. Als er mastitismelk of melk met hoog celgetal gevoerd wordt, kunnen de dieren al zeer vroeg besmet worden met Staphylococcus aureus. Dit uit zich pas als de dieren voor de eerste keer afkalven.

Beheer
WP Admin