Pluimveehouderij

Nieuws 4518 x bekeken

Regels voor in stal gebroede kuikens

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft regels gepubliceerd voor pluimveebedrijven die broedeieren in de eigen stal laten uitkomen binnen systemen als x-treck, One2Born en patio.

Hierin staat onder andere dat kuikens tot 72 uur oud, indien dat noodzakelijk is, alleen gedood mogen worden door vergassing of in een macerator (shredder). Embryo's in eieren die niet zijn uitgekomen mogen alleen gedood worden in een shredder.

Geen erkenning als broederij en restricties afvoer

In de regels is verder opgenomen dat pluimveebedrijven die eieren de laatste dagen uitbroeden in de stal geen erkenning nodig hebben als broederij. Voor de afvoer van overgebleven eierschalen gelden restricties, gebaseerd op de Europese verordening dierlijke bijproducten. De eierschalen worden gedefinieerd als categorie 3-materiaal, in de schaal gestorven kuikens en gestorven pluimvee als categorie 2-materiaal dierlijke bijproducten. Die laatste categorie mag alleen afgevoerd worden naar verwerkingsbedrijf Rendac.

Afvoer naar verwerkers

Voor categorie 3-materiaal zijn de opties naast Rendac: afvoer naar een vergunde verbrandingsoven, afvoer voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars (na verwerking in een erkende inrichting), afvoer naar erkende verwerkers voedermiddelen en technische producten en afvoer naar een erkende biogas- of composteerinrichting (na verwerking in een erkende inrichting).

Of registreer je om te kunnen reageren.