Pluimveehouderij

Nieuws

Bij pluimveezaken blijft LTO Noord/NOP aan de bal

Het hoofdbestuur van LTO Noord/NOP heeft op 28 en 30 oktober in Apeldoorn en Marum twee discussiebijeenkomsten belegd om de resultaten in de belangenbehartiging aan de leden voor te leggen en tevens nader te ervaren wat de leden van LTO Noord/NOP verwachten.

"De discussiebijeenkomsten waren een mooie gelegenheid om ons werk voor de pluimveesector toe te lichten", stelt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers. Hij beseft terdege dat niet alle belangenbehartiging even goed zichtbaar is: "Zeker door de thematisch gerichte aanpak bij LTO lijkt het soms dat de pluimveesector niet bij de belangenbehartiging betrokken is. Echter, waar het specifiek pluimvee betreft, daar willen we zelf aan de tafel zitten. Daar waar het onze sector betreft, onze belangen, daar moet onze expertise het verschil maken.''

Winst in dossier mesttransport
Een van de punten die de revue passeerden waren de vorderingen op het dossier mesttransport. Waar het ministerie van Economische Zaken door fraude in andere sectoren staat op strenge controle, lijken de vooruitzichten voor de pluimveesector gunstiger dan eerst aangenomen. Eric Hubers: "De verplichting van gps op alle getrokken mestvervoer wagens en bakken krijgen we naar alle waarschijnlijkheid niet van tafel, hoewel we hebben aangegeven en zelfs fysiek hebben laten zien aan medewerkers van EZ dat er bij pluimveemest geen fraudedruk is. Daar staat tegenover dat daar waar het gaat om onafhankelijke monstername we naar alle waarschijnlijkheid wel winst hebben behaald. De kans is groot dat die monstername van tafel is." Zoals wel vaker in de belangenbehartiging is nog niet helemaal zeker hoe verplichtingen en vrijstellingen definitief worden, voordat ze door de overheid aan het papier worden toevertrouwd.

Veel discussie over Diergezondheidsfonds
Andere punten die ter tafel kwamen waren het Diergezondheidsfonds (DGF), bestrijding van Mycoplasma synoviae (M.s.), de nieuwe brancheorganisatie Avined, de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en voorstellen voor een nieuwe eierpromotie. Vooral rondom het DGF ontstond in Apeldoorn een aardige discussie met en in de zaal. De sectorale inzet is om het schadeplafond bij een dierziekte-uitbraak waarvoor de sector aan de lat staat omlaag te krijgen ten opzichte van de huidige situatie. Echter, door het wegvallen van het productschap en het feit dat de huidige convenantsperiode van vijf jaar eind 2014 afloopt, wordt het wel 2016 voordat een en ander in kannen en kruiken is.
Eric Hubers: "2015 wordt een overgangsjaar, maar daarna willen we naar een meer op risico gebaseerde heffingsstructuur." Daarvoor krijgt Hubers de handen nu nog niet op elkaar, de onderhandelingen tussen de sectoren met binnen gehouden kippen en die met buitenlopende kippen loopt op zijn zachtst gezegd stroef. Daarin schuilt volgens Hubers wel een gevaar: "Als wij het als sector niet eens worden , heeft de overheid vrij spel om het zelf in te gaan vullen. Wij willen dat risicovolle takken relatief meer gaan betalen dan nu, grofweg een factor 7 verhoging voor biologisch. Dit is in lijn met het hogere risico en volgens ons ook nodig om het draagvlak voor het DGF breed te houden." Blijft alles bij het oude en blijven de kosten van met name het ruimen van LPAI-koppels ten laste komen van sectoren die geen besmetting hebben, dan is de vrees dat het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid daaronder zal leiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.