Pluimveehouderij

Achtergrond 5 reacties

‘Dierenwelzijn: geen belemmering, maar trots’

Dirk-Jan Verdonk van de World Animal Protection vindt dat Nederlandse pluimveehouders de verbeteringen die ze bereiken op het gebied van dierenwelzijn meer moeten waarderen. Bovendien zouden ze dierenwelzijnswinst moeten verdedigen bij onderhandelingen over handelsakkoorden.

Dirk-Jan Verdonk van de wereldwijd werkende dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection: “Dierenwelzijn heeft in de geïndustrialiseerde pluimveehouderij in Nederland eerder aandacht gekregen dan in andere landen. In de Nederlandse pluimveehouderij is de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt als het om dierenwelzijn gaat. Wel is sprake van een voortgaand proces. Ook in ons land zal de veehouderij de komende jaren nog veel stappen moeten maken.”

U bepleit wereldwijde verbetering van het dierenwelzijn in de pluimveehouderij. Wat moet er gebeuren?

“Internationaal zie je een snelle industrialisering van de pluimveehouderij. Alleen al de industriële vleespluimveehouderij telt inmiddels 40 miljard dieren. En dat worden er nog veel meer, de komende jaren. World Animal Protection wil internationaal de lat voor dierenwelzijn hoger leggen. Om dat te bereiken, hebben we voor de vleespluimveehouderij een werkpakket met minimumeisen opgesteld.”

Wat zijn de belangrijkste eisen?

“Onder meer:

 

 • een bezetting van maximaal 30 kilo per vierkante meter;
 • een trager groeiend ras;
 • verrijking van de leefruimte met bijvoorbeeld luzernebalen;
 • daglicht in de stal;
 • een goede stalvloer;
 • een goed stalklimaat.

 

Ook heel belangrijk vinden we een goede monitoring van de dieren. Zaken als uitval en mate van pootproblemen moeten worden vastgelegd.”

Dit lijkt op de eisen die je in nieuwe Nederlandse marktconcepten voor kip aantreft.

“Dat klopt. Onder meer de Nieuwe Standaard Kip die je bij supermarktketen Jumbo in het schap vindt, sluit qua dierenwelzijnseisen aan op ons werkpakket. Overigens is dat werkpakket niet in beton gegoten. Het is geen eindpunt, maar een minimum dat we wereldwijd willen nastreven.”

Hoe wil World Animal Protection bereiken dat deze basiseisen voor dierenwelzijn ook in andere landen de nieuwe standaard worden?

“Pluimveehouders voelen zich vaak aangesproken door onze boodschap. Maar toch zijn zij niet onze primaire doelgroep. We richten ons op grote retailers en fastfoodketens. De macht om systeemveranderingen te bewerkstelligen ligt niet bij de pluimveehouders, maar bij andere schakels in de productieketen. Recent zijn we bijvoorbeeld begonnen met een petitie tegen KFC, ofwel Kentucky Fried Chicken. De petitie, inmiddels al getekend door 200.000 mensen, gaan we komend voorjaar aanbieden.”

Waarom richt World Animal Protection zich alleen op de vleespluimveehouderij?

“Dierenwelzijn in de legsector vinden we net zo belangrijk. Maar daar ligt inderdaad momenteel onze focus niet. Dat komt doordat we als organisatie keuzes moeten maken. Onze omvang en mankracht laten niet toe dat we op alle fronten actief zijn. En uiteraard gaan in de vleeskippensector veel meer dieren om dan in de legsector.

De afgelopen jaren hebben we overigens wel bijgedragen aan verbeteringen in de legsector. In Noord-Amerika schakelen legpluimveehouders momenteel volop om van legbatterijen naar diervriendelijkere huisvestingssystemen.”

Dirk Jan Verdonk, hoofd van de afdeling programma's van World Animal Protection. - Foto: Roel Dijkstra
Dirk Jan Verdonk, hoofd van de afdeling programma's van World Animal Protection. - Foto: Roel Dijkstra

Hoe verbeter je het dierenwelzijn in landen waar mensen van oudsher heel anders tegen dieren aankijken dan wij in de Westerse wereld doen, bijvoorbeeld in China?

“China is inderdaad een bijzonder land wat dit betreft. Besef wel dat veranderingen in China snel gaan. Het land is in een paar decennia van bittere armoede naar relatief welvarend gegaan. Andere landen hebben daar 150 jaar over gedaan. Momenteel is er in China een grote middenklasse die in steden woont. Deze mensen hebben ook gewoon een hondje, zoals wij hebben. Onze verwachting is dat het ook wat betreft verbetering van dierenwelzijn in China best snel kan gaan. Uiteraard proberen we als World Animal Protection dat proces aan te wakkeren. De afgelopen jaren zagen we dat de ontwikkelingen op het gebied van klimaat in China ook heel snel gaan. De Chinezen maakten daarbij een enorme omslag. Dit geeft vertrouwen dat het ook met dierenwelzijn kan.

Op het gebied van pluimveehouderij heeft World Animal Protection in China geen projecten. Wel zijn we in de varkenshouderij actief. We hebben projecten om groepshuisvesting bij zeugen te bevorderen. Dat loopt erg goed. Daarom ben ik positief gestemd over verbeteringen in de Chinese pluimveehouderij.”

U concludeert dat marktpartijen het moeten regelen. In Nederland gebeurt dat. Dat betekent dat maatschappelijke organisaties als World Animal Protection en Wakker Dier eigenlijk niet nodig zijn?

“Allerminst. Zonder een organisatie als Wakker Dier zouden er niet zulke dierenwelzijnsstappen gemaakt zijn zoals in de afgelopen jaren. Als World Animal Protection hebben we goed contact met Wakker Dier. Omdat Wakker Dier in de Nederlandse veehouderij hard werkt aan veranderingen, voeren wij hier geen campagne.

World Animal Protection is overigens niet helemaal vergelijkbaar met Wakker Dier. Onze stijl is wat meer gericht op samenwerking en overleg. Maar als dat onvoldoende resultaat oplevert, dan gaat ook World Animal Protection publiekscampagnes niet uit de weg.”

Eigenlijk vindt u dat Nederlandse pluimveehouders blij zouden moeten zijn met de acties van Wakker Dier?

“Ik begrijp dat ondernemers in de pluimveesector niet altijd staan te juichen bij wat Wakker Dier doet, en dat is zacht uitgedrukt. Toch wil ik ze uitnodigen om eens objectief te kijken naar de rol van deze dierenwelszijnsorganisatie. Zonder een club als Wakker Dier blijft het in de pluimveehouderij ‘business as usual’. En dat is niet in het belang van pluimveehouders.”

Pluimveehouders worstelen mogelijk met welzijnsvriendelijke investeringen, omdat het voor hen niet meevalt om een hogere kostprijs in de markt terug te verdienen.

“Heel begrijpelijk. Als World Animal Protection zijn we een groot voorstander van een eerlijkere prijs voor het product. De markt moet betalen voor een hoger niveau van dierenwelzijn. Dat dit lang niet altijd gebeurt, komt door verschil in machtsverhoudingen in de keten. Initiatieven om de kipketen rechtvaardiger in te richten, hebben daarom onze sympathie. Wij vinden dat je als maatschappij marktketens zodanig moet inrichten, dat maatschappelijke waarden in die ketens een kans krijgen. Een voorbeeld van een goed initiatief voor meer dierenwelzijn is ‘Initiative Tierwohl’ in Duitsland. Deelnemende supermarkten storten een deel van de opbrengst van producten in een fonds dat wordt gebruikt om veehouders te ondersteunen die dierenwelzijnsvriendelijke investeringen willen doen.”

Bent u ook positief over het Beter Leven-keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming?

“Het Beter Leven-keurmerk is in ieder geval een succesvol initiatief. Of boeren die meedoen aan het Beter Leven-keurmerk beter of slechter af zijn, kan ik niet goed overzien.”

Is de Nederlandse pluimveehouderij gebaat bij verbetering van het dierenwelzijn in andere landen?

“Dat is ze zeker. Nederland is geen eiland. Het in stand houden van een hoger niveau van dierenwelzijn is lastig als er in omringende landen niets gebeurt.”

Wat kan de pluimveesector hieraan bijdragen?

“Ik hoop dat de Nederlandse pluimveesector zich op dit punt meer laat gelden bij de onderhandelingen over handelsverdragen. Bij besprekingen over CETA, het handelsverdrag met Canada, heb ik dat bij de varkenshouders gemist.

TTIP is op de lange baan geschoven. Besprekingen met Mercosur, een groep Latijns-Amerikaanse landen, komen er echter aan. Pluimveeproducten spelen een belangrijke rol in de handel met de Mercosur-landen. De Nederlandse pluimveehouderij heeft alle belang om een krachtig geluid te laten horen. Dierenwelzijnsnormen die we hier hanteren, mogen niet worden ondermijnd door pluimvee in landen waarmee we een handelsverdrag sluiten. Dat komt welzijn van dieren ten goede, maar draagt ook bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor pluimveehouders.

Het liefst zou ik zien dat pluimveehouders dit gelijke speelveld bepleiten vanuit een motivatie en trots over dierenwelzijnsverbeteringen in de Nederlandse pluimveehouderij. In vergelijking met tien jaar geleden is het leven van kippen in Nederland duidelijk verbeterd. Ik zou het mooi vinden als pluimveehouders hun belangen internationaal behartigen, vanuit de wens om de bereikte welzijnsverbeteringen vast te houden en uit te bouwen.”

Laatste reacties

 • geen boer

  De toon is sympathiek van aard, maar ook sterk naïef. Zo lang in hele werelddelen (oost-Europa, Arabische wereld, verre Oosten, Afrika, zuid-Amerika) de genoemde punten totaal niet op de agenda staan en voorlopig ook niet komen is er van een 'gelijk speelveld' nooit sprake. Dit nog naast het feit dat ook hier in de westerse wereld nog steeds een heel ruime meerderheid gewoon het goedkoopst koopt en de ethische aspecten van de bijbehorende dierhouderij accepteert.
  Wat dat is wel de werkelijkheid. Dit soort organisaties claimen de ethische moraal in pacht te hebben, maar de werkelijkheid (die kunnen we bij de supermarktkassa's optekenen) is anders dan zij voorspiegelen. Like it or not.

 • farmerbn

  Ik denk ook dat Klein Swormink te zacht is. Je moet andere vragen ook stellen zoals; eet U ook kippenvlees? Hoeveel mensen werken er bij Uw organisatie en hoeveel kost dat? Waar komt dat geld vandaan? Die 200.000 mensen die een handtekening gaven, eten die ook kippenvlees en welk kippenvlees? Weet U zeker dat die mensen niet jokken? Enz. Wie nog andere vragen heeft kan ze hier posten zodat Klein Swormink er een vervolg aan kan geven.

 • alco1

  Dierenwelzijn staat altijd al bij de boer in een hoog vaandel.
  Hoe beter de boer voor het dier, hoe beter het dier zorgt voor het inkomen van de boer.

 • JKr

  Goedkoop eten produceren voor iedereen en zelf niet te vreten hebben, zo werkt het hier. Die 200.000 opgehaalde handtekeningen zegt niets. Als je vraagt om 10 euro om de campagne te steunen heb je nog 20.000 handtekeningen over. Aan een handtekening hangt ook een verantwoordelijkheid. Nu ga je deur langs deur en wordt er gewoon getekend zonder te weten waarvoor. Als ze bij mij langs komen voor meer lantarenpalen in de straat, teken ik. Als ze dan vragen kost 10 euro zeg ik jammer ga maar naar de gemeente. Bedoeling een 10 uitwerking een 0

 • farmerbn

  Precies.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.