Pluimveehouderij

Achtergrond

Voorzichtige handreiking NVWA en Nepluvi

De verhoudingen tussen voedselveiligheidsautoriteit NVWA en slachterijkoepel Nepluvi en diens leden zijn verzuurd. Desondanks reikten de partijen elkaar de hand tijdens de viering van het 40-jarige jubileum van Nepluvi. Een goede samenwerking is essentieel, zeker voor de exportbelangen.

Van productie in kleine houten schuurtjes ontwikkelde de pluimveevleesproductie zich in het 40-jarige bestaan van Nepluvi tot een sector waar jaarlijks ruim 600 miljoen vleeskuikens worden geslacht. De 1,1 miljoen ton pluimveevlees is goed voor de binnenlandse consumptie én heeft een exportwaarde van € 3 miljard. “Waar je ook komt in de wereld, overal is men zwaar onder de indruk hoe professioneel en met oog voor voedselveiligheid, voedselkwaliteit, dierenwelzijn en milieu wij dit kunstje flikken”, aldus Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat. Desondanks is zijn sector niet buiten alle twijfel verheven.

Pluimveeslachterijen liggen onder het vergrootglas

Sinds de implementatie van het overheidsprogramma ‘Verbeterplan Vleesketens’ liggen de slachterijen onder het vergrootglas. Er worden onregelmatigheden gevonden en forse boetes opgelegd door met name de NVWA. Oplaat: ‘’Zonder wrijving geen glans, maar een beetje minder wrijving met bepaalde instanties zou zeer welkom zijn.”

Nepluvi hekelt ‘verkeerde cultuur’ bij NVWA

De Nepluvi-voorzitter hekelt de in zijn ogen ‘verkeerde’ cultuur die er bij de toezichthouder is ingeslopen, waar enerzijds per controleur voor 8 uur per dag rekeningen van ruim € 300.000 per jaar worden geschreven en anderzijds ook nog eens soortgelijke bedragen aan boetes worden uitgedeeld. “Een strenge én rechtvaardige toezichthouder is een absolute noodzaak voor het verzekeren van onze exportpositie, maar met name bij dat rechtvaardige stellen velen van ons vraagtekens. De grote vraag is: wat willen wij met de NVWA en wat wil de NVWA zelf? Elkaar afrekenen op kwaliteit en voedselveiligheid, of scoren op processen-verbaal?”

Verbeterplan Vleesketens

Speciaal voor de gelegenheid toog de NVWA-directeur Keuren, Jan Meijer, naar het spreekwoordelijke hol van de leeuw. Daarbij stak hij een hand in eigen boezem als het gaat om het op orde hebben van zijn organisatie en de consistentie van optreden of het gebrek daaraan. Desondanks verwees hij ook uitdrukkelijk naar de opdracht die zijn organisatie van de politiek heeft gekregen in het Verbeterplan Vleesketens. “Die vermaledijde overheid voert wel degelijk de druk op, want alleen door weerstand, innovatie en dialoog wordt groei in kwaliteit bewerkstelligd”, aldus Meijer.

De directeur Keuren van de NVWA constateert dat vlees schoner is dan ooit, maar ziet ook dat er niet over het geheel een stijgende lijn is.

Hij constateert dat vlees schoner is dan ooit, maar ziet ook dat er niet over het geheel een stijgende lijn is. Zo leidt het kantelen van containers vleeskuikens nog tot te veel problemen. “Het goede nieuws is dat daaraan gewerkt wordt, al dan niet onder druk van het feit dat over een halfjaar in de rapportages slachterijen met naam en toenaam genoemd gaan worden.”

’Exportaudits maken dat controles streng blijven’

Meijer verzekerde de Nepluvi-leden dat ook in de toekomst streng gecontroleerd wordt, al was het maar omdat audits voor export een streng toezicht verlangen. Hij stelde echter ook dat consistentie in uitvoering een kernwaarde hoort te zijn en wil daarvoor een roulatiesystematiek opzetten als de NVWA op volle sterkte is. “Voor heldere en toepasbare regelgeving gaat de NVWA de dialoog graag met de Nepluvi aan”, aldus Meijer.

Foto

  • Foto: Reina de Vries

    Foto: Reina de Vries

Fabian Brockotter

Of registreer je om te kunnen reageren.