Mechanisatie

Achtergrond

Drone sleutel bij individuele behandeling plant

De drone als hulpmiddel om individuele planten te herkennen, in kaart te brengen en vervolgens te behandelen. Dat vat de ervaringen van de sprekers op het recente 4e mini-symposium van Dronewerkers het best samen.

Of het nu gaat om bemesten, irrigeren, bespuiten, selecteren of oogsten: technologie om planten individueel te behandelen wordt door veel bedrijven, start-ups en ook telers als de ultieme precisie gezien. Voor een deel is die techniek er al. En soms werkt een bepaalde ontwikkeling als een katalysator voor andere vindingen. Een goed voorbeeld is het variabel wortelsnijden van fruit- en vruchtboomkwekerij Rijk uit Dronten. De juiste sensoren (input) voor variabel wortelsnijden ontbraken, tot Frans Rijk in contact kwam met Dronewerkers. Hij vertelde erover op het symposium dat plaatsvond op 22 maart in Emmeloord.

Uniformiteit als ultiem doel

Fruittelers snijden de wortels van hun bomen om ze klein te houden, zodat ze hun energie in de productie van fruit stoppen in plaats van takken en hout. Dat gebeurde tot dusver identiek, voor elke boom aan weerszijden. Met drones liet Frans Rijk verschillende percelen appel- en perenbomen in kaart brengen. De 30 hectare fruitbomen werden zo per vlucht in minder dan 40 minuten ‘ingevlogen’. Deze gegevens vormen de basis voor het variabel wortelsnijden.

Frans Rijk liet verschillende percelen appel- en perenbomen door drones in kaart brengen. Zo is per boom de groeikracht is berekend, als input voor het variabel wortelsnijden. - Foto: Frans Rijk
Frans Rijk liet verschillende percelen appel- en perenbomen door drones in kaart brengen. Zo is per boom de groeikracht is berekend, als input voor het variabel wortelsnijden. - Foto: Frans Rijk

Uit de dronebeelden is per individuele boom de groeikracht berekend als boomvolume x chlorofyl (bladgroen). Dit is vervolgens vergeleken met de gebruikelijke methode om de groeikracht te bepalen (gemiddelde 2 scheuten x stamdikte). Dat kwam verrassend goed overeen. De dronebeelden vormen nu de input voor het variabel wortelsnijden. Samen met de techniekleveranciers Abemec, Boreco (wortelsnijder), GPX Solutions, Raven en met Delphy is de wortelsnijder in eigen beheer aangepast. Dit seizoen wil Rijk aan de slag met variabel stikstof strooien en spuiten met taakkaarten, en ‘probleembespuitingen’ variabel uitvoeren.

Met de (samen met de leveranciers) in eigen beheer aangepaste wortelsnijder geeft Rijk met regelmaat demonstraties voor collega-kwekers en telers. - Foto: Frans Rijk
Met de (samen met de leveranciers) in eigen beheer aangepaste wortelsnijder geeft Rijk met regelmaat demonstraties voor collega-kwekers en telers. - Foto: Frans Rijk

Analyses op plantniveau

Mike Poodt van groentezadenveredelaar Rijk Zwaan lichtte toe hoe zij drones inzetten voor analyses op plantniveau. Het bedrijf laat ook bodemscans maken, maar volgens Poodt is het de vraag of je daarbij de rassen of juist de bodem test. Met de toevoeging van dronebeelden wil Rijk Zwaan beter in beeld krijgen welke effecten de omgeving heeft op de resultaten van teelten op met name proefvelden. “Met dronebeelden kunnen we grootte, vorm, kleur, groei en gezondheid meten.” Poodt zegt dat digitalisering, kunstmatige intelligentie en deep learning het bedrijf steeds beter in staat stellen om eenduidige objectieve teelt- en plantanalyses te doen. “Maar bevestiging door veredelaars blijft cruciaal.”

Groentenzadenveredelaar Rijk Zwaan gebruikt in toenemende mate drones, kunstmatige intelligentie en beeldherkenning - zoals de IC-techniek van Steketee - voor individuele plantherkenning. - Foto: Cor Salverius
Groentenzadenveredelaar Rijk Zwaan gebruikt in toenemende mate drones, kunstmatige intelligentie en beeldherkenning - zoals de IC-techniek van Steketee - voor individuele plantherkenning. - Foto: Cor Salverius

Hij ziet ook kansen voor ‘teeltrecepten’: adviseren welk ras je het best op welk perceel kunt telen. Wel signaleert Poodt dat er bij telers een hoger detailniveau nodig is om met de data van Rijk Zwaan om te kunnen gaan.

Verdienen aan/met data

Zowel Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking, Niels Scholtens van akkerbouwbedrijf Scholtens als Anne Bruinsma van FarmHack gingen in op de noodzaak voor boeren en loonwerkers om (ook) te verdienen aan de data die ze teelt na teelt en jaar na jaar ‘inkuilen’. Bijvoorbeeld door efficiënter en sneller te werken en te besparen op zaaizaad, pootgoed, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Zo geeft een moderne weegstrooier op gps volgens Betten al snel een besparing van 10% op kunstmest. Voor veehouders zit de winst volgens hem in een betere kwaliteit ruwvoer, en hij voorziet voor zijn bedrijf een mogelijk verdienmodel door plaatsspecifieke basisgegevens gratis te verstrekken en de overige gegevens in een betaalde abonnementsvorm.

Tijdens het Dronewerkers-symposium vertelden verschillende opdrachtgevers hoe zij de drones (piloten) inhuren als hulpmiddel om individuele planten te herkennen, in kaart te brengen en vervolgens te behandelen. Deze sensFly eBee drone is daarbij de rode draad. - Foto: Ton Kastermans
Tijdens het Dronewerkers-symposium vertelden verschillende opdrachtgevers hoe zij de drones (piloten) inhuren als hulpmiddel om individuele planten te herkennen, in kaart te brengen en vervolgens te behandelen. Deze sensFly eBee drone is daarbij de rode draad. - Foto: Ton Kastermans

Waar winst behalen?

Niels Scholtens lichtte toe hoe hij op zijn akkerbouwbedrijf met als hoofdgewas pootaardappelen in 2018 de eerste stapjes zette met precisielandbouw. Door individuele opkomsttelling en monitoring van aardappelplanten met drones, hoopt hij (droogte)stress te voorkomen en een optimale opbrengst en productkwaliteit te realiseren. Dat bleek afgelopen seizoen, ondanks beregening, erg lastig door de droogte. Wel gaven bodemmonsters en bodemvochtsensoren hem inzicht hoezeer variatie in organische stof en vochthuishouding de plantstress beïnvloeden.

Dit leidde ook tot de vraag waar nu precies winst valt te behalen. In 2019 wil Scholtens aan de slag met variabel drijfmest en compost toedienen, variabel beregenen, en via trekkrachtmeting wil hij beter inzicht krijgen in de bodemverdichting.

Of registreer je om te kunnen reageren.