Home

Nieuws

App geeft Brabantse boeren inzicht in waterdata

Om direct alle actuele informatie over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden hebben de drie Brabantse waterschappen – Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel – de app Perceelwijzer gelanceerd.

Daarmee kunnen boeren en tuinders in Noord-Brabant informatie raadplegen die van belang is voor hun eigen percelen. De waterschappen hebben de Perceelwijzer samen ontwikkeld met de provincie Noord-Brabant en ZLTO. Behalve de genoemde informatie biedt de app daarnaast een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom.

Met de app is het mogelijk waterdata beter te ontsluiten tot op perceelniveau. Dat maakt sneller anticiperen mogelijk, aldus de waterschappen.

Data combineren

De Perceelwijzer combineert data van het waterschap en open data en geeft daarmee realtime inzicht op smartphone of tablet. In de app kan de gebruiker zelf instellen waarover hij berichten wil ontvangen, zoals bij aanpassingen in een stuw, bij nieuwe meetgegevens of als er een onttrekkingsverbod is afgegeven. Dat kan overigens niet alleen voor het eigen perceel, maar ook voor andere percelen die interessant zijn voor de bedrijfsvoering. Met de Perceelwijzer is het bovendien mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is.

De bedoeling is de app verder door te ontwikkelen en uit te breiden met andere functionaliteiten. Downloaden kan gratis via de App Store of de Play Store.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.