Home

Nieuws 12 reacties

Oppositie wil meer macht minister VWS bij zoönose

Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan ingrijpen in de veehouderij als een zoönose de volksgezondheid in gevaar brengt. GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus, Denk, Krol en Van Haga dienden hiervoor gezamenlijk een motie in.

Door de overdracht van het coronavirus van nertsen op een medewerker van een nertsenbedrijf is de zoönosenstructuur in werking getreden. Dit betekent dat het ministerie van

VWS besluitvorming coördineert in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het RIVM, lokale bestuurders en GGD‘en. De zoönosenstructuur adviseert de ministers van VWS en LNV. Beide ministers besluiten in goed onderling overleg en behouden daarbij hun eigen beleidsverantwoordelijkheid. Daarbij staat in alle gevallen de volksgezondheid voorop.

PvdD niet gerust op beleid rond zoönosen

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD), zei tijdens het debat in de Tweede Kamer daar niet gerust op te zijn. Hugo de Jonge, minister van VWS, legt uit dat de minister van VWS in de lead is, maar dat er wel samen met de minister van LNV wordt beslist. “Dat is omdat een deel van het instrumentarium dat je nodig zult hebben instrumentarium is waarvan de bevoegdheden bij de minister van LNV liggen, maar dat VWS heeft te coördineren. Dat is toen zo besloten naar aanleiding van de Q-koorts, waarbij in de evaluatie bleek dat er twee departementen op beslissende momenten nogal naar elkaar hadden gekeken en dat moet je niet hebben”, zegt De Jonge.

Het is niet zo dat de minister van VWS opeens besluit over het ruimen van bedrijven

Hugo de Jonge, minister van VWS

Ouwehand vindt dit niet voldoende. Ze wil doorzettingsmacht van VWS, zoals dat ook door de commissie-Van Dijk is geadviseerd naar aanleiding van de Q-koortsuitbraak. Minister De Jonge ontraadt de motie. “Het is niet zo dat de minister van VWS opeens besluit over het ruimen van bedrijven of wat dan ook. Dat kan niet aan de orde zijn. Het is de ministerraad die de besluiten neemt. Die maakt daarbij gebruik van de bevoegdheden van dan wel de minister van LNV dan wel de minister van VWS. Alleen het is de minister van VWS die de regie heeft in het komen tot die besluitvorming”, zegt hij.

Premier Mark Rutte zei eerder in het debat in reactie op vragen van D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat de minister van VWS doorzettingsmacht heeft als dat nodig is. “In het uiterste geval kom ik natuurlijk zelf in actie. Maar dat niet nodig”, aldus Rutte. Volgens De Jonge bedoelde Rutte daarmee de regie.

Motie ingediend voor vervroegd sluiten nertsenfokkerijen

De problemen met het coronavirus Covid-19 bij nertsenhouders wakkert bij politici de wens aan om deze bedrijfstak vervroegd te sluiten. PvdD, GroenLinks, Denk en groep Krol Van Kooten dienden gezamenlijk een motie in om de bedrijven te sluiten. Over de moties wordt dinsdag 26 mei gestemd.

PvdD kritisch over opstelling Schouten bij corona-uitbraken slachterijen

De Partij voor de Dieren is ook kritisch over de opstelling van landbouwminister Schouten bij de corona-uitbraken in Nederlandse slachthuizen. Ouwehand verwijt Schouten veel te afwachtend te zijn en de Kamer verkeerd te informeren. Schouten schrijft in antwoord op Kamervragen van Ouwehand dat ze de Kamer niet verkeerd heeft geïnformeerd.

Al voordat de slachterij van Vion in Groenlo werd gesloten waren er vanuit de NVWA signalen over problemen met de arbeidshygiëne in een aantal slachthuizen. Hierop is een onderzoek gestart. “Dit onderzoek wordt op zeer korte termijn afgerond”, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. In afwachting van de uitkomsten heeft de NVWA besloten om alle dierenartsen op slachthuizen de beschikking te laten hebben over mondmaskers. “Tot nu toe was de verplichting tot het dragen van een mondmasker alleen voorgeschreven bij het uitvoeren van de ante mortem keuringen op pluimveeslachthuizen. Nu kunnen alle dierenartsen er bij de uitvoering van hun werkzaamheden op slachthuizen over beschikken”, aldus Schouten. Afhankelijk van de uitkomsten van het arbeidshygiëneonderzoek zal blijken of en welke aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen er voor NVWA voorgeschreven moeten worden om op slachthuizen hun werk RIVM-veilig te kunnen doen.

Slachthuizen al eerder tijdelijk stilgelegd

Schouten schrijft tevens dat slachthuizen er op worden aangesproken als ze de RIVM-maatregelen niet goed naleven. Als het nodig is worden maatregelen genomen. “Dit heeft in enkele gevallen geleid tot het tijdelijk stilleggen van het slachtproces”, schrijft Schouten.
De slachterij van Vion in Groenlo werd woensdag 20 mei stil gelegd na een uitbraak met het Covid-19-virus onder personeel. Al het personeel van de slachterij is twee weken in quarantaine geplaatst.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Laatste reacties

 • vandenbrandcv1

  alle particulieren katten ook maar ruimen dan... die kunnen het ook overbrengen

 • ENDE902

  Mevrouw Ouwehand,

  Ons jongvee wordt geweid naast een fietspad. Nu ben ik bang dat het jongvee wordt besmet door fietsers. Begrijpt u dat?

 • Vhouder

  oke vandenbrandcv1 de poes mag toch wel blijven hoop ik

 • farmerbn

  Ik begrijp de haat niet van de linkse partijen tegen de veehouderij. Als de veehouderij verdwijnt en de veehouderijproducten in de winkel worden daardoor veel duurder dan zijn toch de stemmers van die linkse partijen meer geld kwijt voor de boodschappen? De kleine beurs stemt toch vooral links? Of zitten de toppers van het politburo van links gewoon rechts te verdienen?

 • jan4072

  Nu moeten de dierenartsen op de slachterijen mondkapjes ophebben. Ik kan me toch goed herinneren dat mondkapjes geen effect hebben volgens RIVM. Hoe je er naar kijkt maakt niet uit. Toen het in China uitbrak hebben alle ambtenaren zitten slapen i.p.v ons land voor te bereiden. En nu moeten ze zich in alle bochten wringen en met totaal tegenstrijdige maatregelen komen om zichzelf schoon te praten.

 • tinusje

  vreemd...mensen besmetten de nertsen en toch niet andersom?...logisch want nertsen vliegen niet...gaan niet in skihut half bezopen in elkaars nek hijgen en zitten ook niet in slecht geventileerde verzorgingshuizen

 • Bennie Stevelink

  Van Haga is toch overgestapt naar FvD?

 • bankivahoen

  Ja Benny, krijg ik hier nou de indruk dat je erg gecharmeerd bent van alles wat met fdf en fvd te maken heeft? Je zit er nogal vol van en wilt dat steeds delen met ons , maar dat hoeft niet hoor. We wisten het al!

 • D. de Jong

  Alle katten in corona haard gebieden verplicht testen om beeld te krijgen. Die bij een dierenarts praktijk komen.
  Meten = weten

 • kanaal

  china wat meer op afstand houden helpt meer.

 • Gat

  Wat een zielige linkse partijtjes. Ga elk huisdier dan ook maar is testen.

 • ghsmale

  Her zal mij niet verbazen dat actievoerders de nertsen besmet hebben.
  De mens is en blijft de veroorzaker van deze uitbraak.
  Zolang zij hun leef patroon niet aanpassen is het wachten op de volgende uitbraak
  Een vaccin is niet de oplossing ,covid 21 is alweer in de maak.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.