Home

Nieuws 3 reacties

Gelderland keurt Veluws preventieplan wolven goed

Steunregeling moet in augustus werkbaar zijn voor Veluwse veehouders die preventieve maatregelen nemen.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben het 'Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe' goedgekeurd. GS beogen de subsidieregeling op 23 juni 2020 vast te stellen, zodat deze in augustus 2020 werkbaar is voor Veluwse veehouders die preventieve maatregelen willen nemen tegen wolven in het leefgebied. Dat blijkt uit een Statenbrief van portefeuillehouder Peter Drenth aan Provinciale Staten (PS).

Advies overgenomen van commissie

GS hebben de voorgestelde subsidieregeling en het advies van de wolvencommissie overgenomen, en ter kennisgeving bij PS neergelegd. “Wij zijn van plan om de adviezen uit het preventieplan voor de voorgestelde vergoeding in de aanleg van wolfwerende afrasteringen volledig over te nemen en zo snel mogelijk te verwerken in subsidieregels”, schrijft Drenth in de Statenbrief. Dat kan dus betekenen dat provincie dit jaar nog maximaal € 500.000 uit moet keren. Volgend jaar is dat € 600.000. Dat geld komt uit het jaarlijkse potje Ambitie3, thema Natuur. Binnen dit budget is jaarlijks € 5,1 miljoen beschikbaar voor het Faunafonds. Gemiddeld is de laatste jaren € 4,5 miljoen uitgekeerd. Hieruit worden de tegemoetkomingen faunaschade betaald. Voor de wolf bedroeg dit vorig jaar € 3.000 in Gelderland. Ganzen veroorzaken verreweg de meeste schade in de provincie.

Kleine wijzigingen na reacties

Het concept lag vanaf medio april tot 30 april ter inzage. Alle belanghebbenden konden reacties insturen naar de wolvencommissie. Die reacties leidden tot enkele aanpassingen in het conceptplan, en tot nieuwe inzichten. Zo is extra opgenomen dat de wolf verjaagd mag worden in gebieden waar die niet gewenst is. Op welke manier blijft de grote vraag. Ook is er nu, naast schapen en geiten, aandacht voor andere landbouwhuisdieren, zoals zoogkoeien, kalveren en pony‘s. De commissie onderzoekt in de loop van dit jaar of daar ook maatregelen voor getroffen moeten worden. Tot slot moeten er waarschuwingsborden geplaatst worden bij elektrische afrasteringen, zodat iedereen gewaarschuwd is.

Niet waterdicht

Het preventieplan is niet geheel waterdicht. Het verdient nog enig schaafwerk en zal ondertussen aangepast moeten worden. Dat bevestigt ook voorzitter Van Geel in zijn brief aan GS: “Gebaande paden waren er niet op dit gebied, zodat vele nieuwe wegen verkend zijn. Dat betekent automatisch dat er altijd nog wat losse eindjes zullen zijn die nader ingevuld moeten worden.” Provincie vindt het belangrijk dat de regeling ‘snel’ in werking gaat, om zo de boeren te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Onbeantwoorde vragen

Een viertal elementen uit de reacties vraagt de komende tijd extra aandacht van de provincie en de wolvencommissie:

 • De vraag of arbeids- en onderhoudskosten van de rasters voor vergoeding in aanmerking komen. En zo ja, op welke manier;
 • De manier waarop monitoring en evaluatie de komende jaren plaats gaat vinden;
 • De uitvoering in de praktijk (plaatsen van rasters): uit onderzoek van verscheidene gemeenten blijkt dat er nog veel vragen zijn;
 • In hoeverre de regels voor staatssteun van toepassing zijn op het voorstel. Bij de huidige omvang van schaapskuddes blijven de bedragen binnen de Europese kaders voor staatssteun. Maar als leefgebieden en kuddes groter worden, adviseert de commissie de regeling voor te leggen aan de Europese Commissie.

Laatste reacties

 • wwesselink1

  Wolven zijn geen schoothondjes.
  Een schaderegeling helpt niks.
  Pappen en nathouden en blij zijn met wolven in ons drukke parkland Zal uitsluitend leiden tot een ongecontroleerde toename van wolven en wachten op het eerste ongeluk bij een aanval van wolven op een kind.
  De wolvenknuffelaars gaan dan zeggen dat de treurende ouders beter hadden moeten opletten.
  De politiek gaat dan pas actie ondernemen om de ongebreidelde toename een halt toe te roepen.
  Allemaal zeer voorspelbaar.

 • Jules Vismale

  En hoe zit het dan als er hier in Nederland kinderen worden aangevallen door loslopende honden? Stel dat een herdershond een kind doodbijt dan verwacht ik niet dat hierna alle herdershonden om zeep moeten worden geholpen! Niettemin zijn wolven inderdaad geen schoothondjes mar dat geldt trouwens voor alle wilde dieren die door onnadenkende mensen in huis worden gehaald! Hun instinct is op overleven ingesteld en daarom zijn ze feitelijk ontembaar.

 • Nelis1967

  @wwesselink zoals de andere reageerden aangeeft. Als je zo denkt, moet je eerst wat doen aan de honden. Ik snap dat je eigenlijk niets weet van wolven. Die vallen een mens niet zomaar aan, net als een vos gaat hij liever de mens uit de weg. Ten eerste is de mens geen aantrekkelijk hapje voor een wolf, ten tweede deze wolven vallen alleen aan als de ander iets gedaan heeft waardoor ze bang/in het nauw gedreven zijn en ten derde jagen en zijn ze vooral in de nacht actief. Misschien moet je je eerst even inlezen voor je bepaalde reacties geeft. Ik zie ook een ondoordachte reactie van jou betreffende vleermuizen en covid, waardoor duidelijk is dat je iets gehoord hebt maar eigenlijk niet precies weet hoe het zit. Ik wil vragen om daarmee te stoppen gezien dit voor sommige mensen die ook niet verder kijken/lezen etc dit verwarrend kan zijn en in het ergste geval meegaan in angstzaaien en daarmee onbegrip verspreiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.