Home

Nieuws

Ook peil grondwater Vlaanderen grotendeels hersteld

De vele regen van afgelopen maand februari droeg bij aan hogere grondwaterstanden in Vlaanderen. In Nederland is het grondwaterpeil zo goed als hersteld.

Het grondwaterpeil is echter nog niet compleet hersteld sinds de droogte van afgelopen 3 zomers. Dat meldt Vlaams landbouwvakblad Vilt.

75% laag peil

Waar op 1 februari nog 75% van de grondwaterstanden als zeer laag werd beoordeeld, is dat aandeel bij de nieuwe metingen op 8 maart teruggevallen tot 24%. Het aandeel zeer hoge grondwaterstanden nam toe van 1,3% op 1 februari, naar 52% op 8 maart. Daarmee zijn de grondwaterstanden begin maart 2020 beduidend beter dan die in dezelfde periode in 2019.

Zuiden nog droog

De laagste grondwaterstanden doen zich voor in het zuiden (lemige bodems) en in het oosten van Vlaanderen, waar het grondwater zeer diep zit.

Eerder deze week berichtte hetzelfde Vlaamse landbouwvakblad dat er tot 9 februari 2020 nog weinig veranderd was aan de droge omstandigheden. Daar heeft de natte februarimaand toch flink geholpen. Ook deed de Vlaamse Milieumaatschappij vorige maand een oproep om zo min mogelijk water te verbruiken, zowel bij huishoudens als in de industrie en landbouw. Ook roepen zij verharding in het landschap een halt toe.

Nederland zo goed als hersteld

Alle inzet om zoveel mogelijk water vast te houden heeft – naast de vele neerslag van de afgelopen twee maanden – zijn vruchten afgeworpen. De grondwaterstanden zijn zo goed als overal op normaal peil, al zijn de gevolgen van de droogte op sommige plekken op de hoge zandgronden altijd nog zichtbaar. Bijvoorbeeld in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa‘s, Rijn en IJssel en de schappen in Brabant. In gebieden waar aanvoer uit oppervlaktewater mogelijk is, is het grondwater wel weer op peil. Schap Vechtstromen (Twente) sprak – hydrologisch gezien – over ‘het einde van de droogte’ begin deze maand.

Of registreer je om te kunnen reageren.