Home

Nieuws

Mestexport gestegen in 2019

In 2019 kwam de mestexport iets hoger uit dan in 2018. Frankrijk is nu de belangrijkste bestemming voor Nederlandse mest over de grens.

De mestexport is in 2019 met ruim 2% gestegen naar iets meer dan 3 miljoen ton. De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest die naar het buitenland ging, steeg sterker en kwam uit op 36,1 miljoen kilo, dat is bijna 5% meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl op basis van vervoersbewijzen dierlijke mest. De hoeveelheid stikstof in de exportmest steeg eveneens licht van 37,1 naar 37,9 miljoen kilo. De stijging is iets groter dan verwacht op basis van de eerste drie kwartalen.

Frankrijk belangrijkste bestemming

Frankrijk heeft in 2019 definitief de positie van belangrijkste afzetmarkt overgenomen van Duitsland. In 2019 ging net iets meer dan 14 miljoen kilo fosfaat naar Frankrijk, een toename van net geen 20% ten opzichte van een jaar eerder. Frankrijk is inmiddels goed voor 39% van de totale buitenlandse mestafzet, gevolgd door Duitsland met 37%. Naar Duitsland ging 13,2 miljoen kilo fosfaat, bijna 3% minder dan in 2018 en ruim 44% minder dan in de topjaar 2016. België was goed voor een afname van 6,9 miljoen kilo, dat is 12% minder dan een jaar eerder. De afzet naar overige bestemmingen, zoals landen in Oost-Europa, nam weer toe en bedroeg in 2019 2 miljoen kilo fosfaat, een stijging van 46%.

Vooral mengmest naar Frankrijk

De transporten naar Frankrijk bevatten vooral mengmest, in veel gevallen mengsels van bewerkte pluimveemest en andere mestsoorten. Naar Duitsland gaat relatief veel pluimveemest, die wordt gebruikt in de Duitse mestvergisters. Mengmest is inmiddels goed voor 56% van de totale mestafzet, gevolgd door pluimveemest (22%) en varkensmest met 18%. Rundveemest wordt als aparte mestsoort vrijwel niet meer geëxporteerd. Ook de hoeveelheid paardenmest en overige organische meststoffen is flink gedaald. In 2015 was deze categorie nog goed voor ruim 2,5 miljoen kilo fosfaat naar het buitenland.

Of registreer je om te kunnen reageren.